Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ammoniakavgång Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ammoniakavgång Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Ammoniakavgång Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping

2 Växtnäringsförluster

3 Varför ska vi minska växtnäringsförlusterna? Ekonomi Miljö –Hav –Sjöar och vattendrag –Grundvatten (brunnar m.m.) –Känsliga ekosystem på land Goodwill Internationella överenskommelser/krav Undvika tvingande regler

4 NH 4 + H+H+ NH 4 + +2O 2  NO 3 - + H 2 O + 2H + 2NH 3 + H 2 SO 4  (NH 4 ) 2 SO 4 Ammoniak bidrar till försurning och över- gödning

5

6

7 Kvävedeposition till mark - trender

8 0 50 100 150 200 250 050010001500 NH x NO x SO x NH x halvering var 390 km Deposition, kg N eller S m -1 y -1 Avstånd från källan, km (725) Långdistanstransport

9 0 10 20 30 40 50 60 70 020406080100120140 juni 1997 augusti 1997 halvering var 35e m Avstånd från centrum, m µg NH 3 m -3 Kortdistanstransport

10 Ammoniakavgången i siffror Totalt 55 600 ton i Sverige 2003 Jordbruket står för 84 % Djurhållningen svarar för 80 % av de totala utsläppen och 96 % av utsläppen från jord- bruket Mellan 1995 och 2003 minskade ammoniak- avgången från jordbruket med 18 % (övriga sektorer ökade med 30 %)

11 Det innebär att… Sveriges bönder förlorar kväve för 588 Mkr per år (räknat på kvävepriset 16 kr/kg) På gårdsnivå: –29 kr per ton stallgödsel –727 kr per ha stallgödslad åkermark

12 Vad kan vi göra åt det? Faktorer som påverkar förlusterna Åtgärder i olika led: –Utfodring –Stall –Lagring –Spridning 7 tips för minskad ammoniakavgång

13 Faktorer som påverkar ammoniakavgången Temperatur Luftväxling Gödselytans storlek Gödselns egenskaper, t.ex. pH, kol-/kväve- kvot och innehåll av ammoniumkväve Koncentrationen av ammoniak i luften närmast gödselytan

14 Ammoniakavgång, olika hanteringssystem

15 Strömedel – vatten- och ammoniakbindande förmåga

16 Effektiv urinavskiljning

17 Täckning av flytgödsel- och urinbehållare 1.Tak betonglock trä-/plåttak spänntak (”cirkustält”) av plastduk 2.Flytande täckning flytande plastduk lättklinkerkulor (Leca) torv halm rapsolja svämtäcke

18 Täckningsalternativ för flytgödsel- och urinbehållare

19 Spänntak på betongbehållare

20 Flytande plastduk

21 Flytande täckning, behållare med jordvall

22 Investeringskalkyl, täckning av lagringsbehållare 2 000 m 3 (N-pris 16 kr/kg, ränta 6 %, spridningskostnad 22 kr/m 3 ) NötflytgödselNöturin Spänntak (15 år) Sparat kväve10 67225 696 Minskad spridningskostnad4 400 Summa besparing, kr/år15 07230 096 Investeringsutrymme, kr146 000291 500 Flytande plastduk (10 år) Sparat kväve10 11224 336 Ökad spridningskostnad-1 100 Summa besparing, kr/år9 01223 236 Investeringsutrymme, kr66 500171 000

23 Lagring av fastgödsel

24 Ammoniakavgång vid kompostering

25 Åtgärder för att minska ammoniakavgången vid spridning

26 Släpfotsramp

27 Öppen ytmyllning, V-formade skivor

28 Ytmyllning, hydrauliskt tryck

29 7 tips för minskad ammoniakavgång 1.Anpassa fodret till djurens behov 2.Vid ny- till- och ombyggnad – välj i första hand flytgödselsystem 3.Rensa urindräneringen regelbundet 4.Sänk temperaturen i stallet 5.Använd gärna torv som strö, särskilt i fastgödsel- och djupströsystem 6.Täck urinbehållaren 7.Mylla eller bruka ned all gödsel snabbt där så är möjligt


Ladda ner ppt "Ammoniakavgång Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser