Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Lärcentret i Åbo Introduktion i användningen av nätet i undervisningen Moodle/Blackboard Maria Söderbacka och Tove Forslund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Lärcentret i Åbo Introduktion i användningen av nätet i undervisningen Moodle/Blackboard Maria Söderbacka och Tove Forslund"— Presentationens avskrift:

1 1 Lärcentret i Åbo Introduktion i användningen av nätet i undervisningen Moodle/Blackboard Maria Söderbacka och Tove Forslund tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/

2 2 Målet med virtualiseringen, bl.a Göra kursen tillgänglig för studerande och lärare Förbättra förutsättningarna för inlärning –aktivera studerande –bättre åskådliggöra moment i kursen –förändra examinationsformerna –öka handledningen Effektivera kursadministrationen –kursdokumentationen på nätet speciellt bra t.ex. om flera olika handledare och enheter involverade i genomförandet –enklare/snabbare t.ex. distribuera och ta emot material, speciellt i masskurser –underlättar uppdateringen av kursmaterialet mm

3 3 Exempel… Hela kursen via nätet (möjliggör distansstudier) Instuderingsfrågor/självrättande test/övningstenter etc. för läskurs Fördjupning (tillämpning, frågor, egna tankar) i nätdiskussion mellan föreläsningarna på föreläsningskurs Nätföreläsningar (för dem som ej kan närvara el. vill repetera, dokumentera gästföreläsare etc) Kontakt under praktiktid/fältstudier el.dyl. (handledning av lärare och övr.studerande, inlämning av praktikrapporter) Tent (hemtent under en vecka/fyra timmar el.dyl.) forts. 

4 4 Tilläggsmaterial/”nice-to-know” (webblänkar till artiklar, extra övningar mm) Materialbank (bakom lösenord, även mer informellt material kan publiceras för viss grupp) Proseminarium/slutarbeten (presentation av plan, litteraturstudier och färdigt arbete + kommentarer) Grupparbete (för att se att alla i gruppen jobbar): presenterar läst material för varandra och diskuterar det, distribuerar slutprodukt Distribution av studerandes produktioner i ppt- format, videon mm. Processkrivning Kursutvärdering etc

5 5 PlaneringProduktionStartGenomförandeAvslutning Förberedelse av yttre ramar Produktion av kursmaterial Handbok för material- produktion Anmälan och antagning av studerande till kurs Introduktion av studerande i inlärningsmiljön Kursavslutning och kursutvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Införande av deltagare på kursen Ev. närstudier MedievalPlanering av handledning och feedback Test av utrymmen, utrustning och programvara HandledningDokumentation, uppdatering och vidareutveckling Information om kursen Inlärningsmiljö och layout Användarnamn åt deltagarna Examination Utvärdering och testning av kursen Kursstart http://www.abo.fi/lc/handbok/ Handbok för nätkursutveckling

6 6 Planeringsunderlag, översikt av kursen + arbetsbelastning för studerande och lärare

7 7 Att komma igång med virtualisering Fundera på varför du vill ta in teknik/nätet Börja med att ta in teknik/nätet för ngt visst syfte: –distribution av material och/eller –övningar och/eller –ljud och bild för att åskådliggöra och/eller –handledning av (dvs. anvisningar för) studiegången och/eller –interaktion med andra (studerande, experter) Kontakta t.ex. Tove Forslund för en diskussion om vad du vill åstadkomma med tekniken, vi reder ut: –Hur få tillgång till tekniken –Vem handleder –Hur gå tillväga steg-för-steg i själva utvecklingsarbetet –Finansiering –Upphovsrätt Kolla Lärcentrets webbsidor för information

8 8 Stöd för Moodle och Blackboard Administrator och hjälp i tekniska frågor: –Mikael Ekblom, DC, @abo.fi, tfn 215 4880 Grunda kurs: –mejla Mikael Ekblom och ange vilken plattform det gäller samt namn på och e-postadress till dem som bör ha instruktörsrättigheter till kursen, fakultet, ämne, kursnamn, termin+år när kursen skall Användarguider för kursproducenter, handledare och studerande på –http://www.abo.fi/lc/blackboard/http://www.abo.fi/lc/blackboard/ –http://www.abo.fi/lc/kursstod/moodle/http://www.abo.fi/lc/kursstod/moodle/ Korta kurser http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/ –Fortsättningskurs i Moodle (4 h) 29.11 & 1.12 kl. 8.30-10.00 –Kursuppläggning på nätet (4 h) 27 & 30.11 kl. 8.30 - 10.00 –Aktivering och examination (4 h) 4 & 7.12 kl.8.30 - 10.00 –Handledning på nätkurser (4 h) 12 & 14.12 kl. 8.30 - 10.00


Ladda ner ppt "1 Lärcentret i Åbo Introduktion i användningen av nätet i undervisningen Moodle/Blackboard Maria Söderbacka och Tove Forslund"

Liknande presentationer


Google-annonser