Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärcentret i Åbo Startseminarium för nätkursproduktionsprojekten 2007 Tove Forslund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärcentret i Åbo Startseminarium för nätkursproduktionsprojekten 2007 Tove Forslund"— Presentationens avskrift:

1 Lärcentret i Åbo Startseminarium för nätkursproduktionsprojekten 2007 Tove Forslund tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/

2 2

3 3

4 4 Ansökningar våren 2007 Följande kurser beviljades finansiering: 1. HF/Folkloristik (totalt 10 sp) ( två kurser på ämnesnivå enligt ämnets val, en månads lön) 2. TF/ Kyrkohistoria: Kyrkliga ledare i deras sociokulturella kontext 10 sp 3. MNF/Fysik 6/7 sp (en kurs enligt ämnets val) 4. ESF/PM Nationalekonomi: Den globala ekonomin 5 sp 5. CSK/Kommunikation för ESF/PK 5 sp Följande beviljades - i detta skede - INTE finansiering: 6. HF/Konsumtionshistoria 10 sp 7. ESF/EM Internat. marknadsföring Brand Management 5 sp 8. TF/ Biblisk hebreiska 10 sp 9. TkF/Informationsbehandling: Software Quality 5 sp 10. ESF/PM Offentlig förvaltning: Budgetering och Redovisning 10 sp 11. ESF/PM Sociologi: Socialt kapital 5 sp 12. Historia/Nationalism, Fysik/andra kursen, Folkloristik/tredje kursen, uppdatering av sociologi och internat.marknadsföring, mag.program i historia.

5 5 Utgångspunkter Behov av nätkurs > kursen ges flera gånger Ämnet får nyttjanderätt (inkl. rätt att göra behövliga modifieringar) > Upphovsrättsavtal http://www.abo.fi/lc/larare/projektledning/ upphovsratt.htm http://www.abo.fi/lc/larare/projektledning/ upphovsratt.htm Finansiering: –För produktion av nätversion av kursen (innehållsplanering av ny kurs finansieras av enheten själv) –Utbetalning av lön: Huvudprincipen: i efterskott mot timrapport Tidtabell för projektet –Kursen bör vara klar inom 2007

6 6 Tidtabell Start på utvecklingsarbetet Kursplanen klar i någon form Val av innehåll, material, övningsuppgifter, medium för förverkligande Strukturering i Moodle Produktion av nätföreläsningar, målbeskrivningar, instruktioner för övningsuppgifter Klar för genomgång av ped.handledaren och kollega/examinator minst 2 veckor före kursstart Kursstart

7 7 Tillgänglig teknik, bl.a. Moodle – kursens ’ryggrad’ Adobe ConnectPro – för handledning Adobe Presenter – för nätföreläsningar

8 8 Stöd för Moodle Administrator och hjälp i tekniska frågor: –Mikael Ekblom, DC, @abo.fi, tfn 215 4880 Grunda kurs: –mejla Mikael Ekblom och ange vilken plattform det gäller samt namn på och e-postadress till dem som bör ha instruktörsrättigheter till kursen, fakultet, ämne, kursnamn, termin+år när kursen skall Användarguider för kursproducenter, handledare och studerande på –http://www.abo.fi/lc/kursstod/moodle/http://www.abo.fi/lc/kursstod/moodle/ Korta kurser http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/ –öppna kurser –kurser vid den egna enheten

9 9 Stöd för desktopvideokonferens Adobe Connect Pro möjliggör muntlig kommunikation i realtid, dvs. deltagare och lärare måste vara närvarande på samma tid, men behöver inte vara på samma plats utan kan delta från sin egen dator varifrån som helst http://www.abo.fi/lc/kursstod/connectpro/ –Användarguide (1 sida) för dem som sammankallar till videokonferens –Användarguide (1 sida) för deltagare i videokonferens –ConnectPros egen mer omfattande användarguide användarnamn till ConnectPro (mejla stefan.levander@abo.fi) stefan.levander@abo.fi Stödperson Dan Holm, DC, tfn 4379 epostlista för gemensam problemlösning: connectpro@abo.fi connectpro@abo.fi

10 10 Stöd för Adobe Presenter – för produktion av nätföreläsningar Ljud till PowerPoint (+ sjävlrättande test för aktivering) Tilläggsdel till PowerPoint, behövs –nedladdad programvara (närstödaren hjälper) –användarnamn till ConnectPro (mejla stefan.levander@abo.fi) stefan.levander@abo.fi –hörlurar med mikrofon http://www.abo.fi/lc/kursstod/materialprod/presenter.html Övriga former av nätföreläsningar http://www.abo.fi/lc/kursstod/materialprod/utrustning.html –Bandad videofil –Windows Movie Maker, enkel produktion av film –MS Producer för kombination av ljud/video + ppt

11 11 Flash för animerade figurer, modeller Beställ produktioner från Lärcentret: Maria Sundström, FC, tfn 3125, maria.sundstrom@abo.fi maria.sundstrom@abo.fi

12 12 PlaneringProduktionStartGenomförandeAvslutning Förberedelse av yttre ramar Produktion av kursmaterial Handbok för material- produktion Anmälan och antagning av studerande till kurs Introduktion av studerande i inlärningsmiljön Kursavslutning och kursutvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Införande av deltagare på kursen Ev. närstudier MedievalPlanering av handledning och feedback Test av utrymmen, utrustning och programvara HandledningDokumentation, uppdatering och vidareutveckling Information om kursen Inlärningsmiljö och layout Användarnamn åt deltagarna Examination Utvärdering och testning av kursen Kursstart http://www.abo.fi/lc/handbok/ Handbok för nätkursutveckling

13 13 Översikt av kursen + arbetsbelastning för studerande och lärare

14 14 Planeringsunderlag

15 15 Planering Planerings- blankett ProduktionPubliceringGenomförandeAvslutning Produktionshjälp år 2006 Idégenerering och målsättningar Exempel på ljud- och video- produktioner Produktion Tillgänglig utrustning och programvara Användar- guider och stödmaterial Adobe Presenter Publicering på nätet Handledning åt användarna Utvärdering av materialet Manuskript och resursplanering TestningProgramvara för användarna Uppdatering och underhåll UpphovsrättUtvärdering av arbetsprocessen Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial http://www.abo.fi/lc/kursstod/materialproduktion.html

16 16 Planering Förbered else av yttre ramar för kursen Pedagogisk planering Medieval Information om kursen Utgångspunkt för kursen / Kursens synopsis –Målsättningen med virtualiseringen? –Analys av deltagarna

17 17 Planering Förberedelse av yttre ramar för kursen Peda- gogisk planering Medieval Information om kursen Beskrivning av inlärningsprocessen hjälper studerande att se kursen som helhet att se vilka arbetsskeden som ingår i kursen att se vilket stöd han/hon får att uppskatta arbetsmängden att se kursen som en del av helhet/övriga studier –Konkreta målsättningar, vilka kunskaper och färdigheter skall studerande få –Via vilka arbetsskeden, uppgifter, arbetssätt och med vilken tidtabell går studerande framåt –Hur, när och av vem handleds den studerande på nätet –Hur och när bedöms den studerandes lärande, vem bedömer och ger feedback, vilka bedömningskriterier används

18 18 Personalutbildning Se Lärcentrets kurskatalog http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/ http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/ Notera speciellt: Moodle-kurser –10 & 11.4, 18 & 20.4, 27.5, 9.5 kl. 8.30-10 Kursuppläggning, aktivering och handledning på nätet –25.4 kl. 8.30-10, 7.5 & 10.5 kl. 13.00-15 Minikonferens om nätkursutveckling 4.5 kl. 12.30-16.15

19 19 Deltagande i ope.fi-kurserExempel på produktionerUtvärdering av de egna färdigheterna Kursmodul 1. Att komma igång med nätkurser/Kursplanering Uppläggning av nätkurser Aktivering och examination på nätet Handledning på nätkurser Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Kursmodul 2. Innehållsproduktion Användningen av Blackboard eller Moodle Webbdesign, textbehandling och presentationsprogram. Informationssökning och källkritik Upphovsrätt Produktion av ljud-, bild- och videomaterial för undervisningen Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Kursmodul 3. Att genomföra kurser Pedagogiska metoder och angreppssätt (PBL, samarbetsinlärning, kollaborativt lärande, inlärningsstilar mm) Videokonferens Nätkommunikation Minikonferenser om kursutveckling o.dyl. Exempel på användningen av olika tekniker i undervisningen eller annan virtualiseringsverksamhet -kurs gjord i Blackboard eller Moodle -digitalt undervisningsmaterial -artikel, undervisningsmaterial eller motsvarande om IT i undervisningen -plan för nätkurs eller tillämpning av pedagogisk metod i nätkurs eller produktion av nätundervisningsmaterial -dokumentation av handledning på nätkurs -o.dyl. Kartläggning av färdigheterna (undersökningen tillgänglig på http://www.abo.fi/lc/pu/ kartlaggning/) http://www.abo.fi/lc/pu/ kartlaggning/ Rapport som innehåller: -datum för genomförd kartläggning av färdigheterna -reflektion över vad du fått ut av de för dig viktigaste ope.fi-kurserna du deltagit i -pedagogisk grundsyn -beskrivning av hur du använder eller kunde använda IT i undervisningen -dina utvecklingsbehov vad gäller användningen av IT i undervisningen Omfattning: För varje sp krävs deltagande i 12 h närstudier. I portfolion bör finnas kurser från alla tre kursmoduler ovan (Kursplanering, Innehållsproduktion, Att genomföra kurser). Omfattning: För varje sp krävs tillämpningar av två-tre tekniker, programvara eller motsvarande. Omfattning: Rapporten bör omfatta ca en sida (ca 500 ord). Ope.fi-portfolio 2-10 sp http://www.abo.fi/lc/ http://www.abo.fi/lc/ pu/portfolio/

20 20 Individuell handledning Epost, telefon, träffar Kursupplägg och pedagogisk planering > Tove Forslund Moodle och Blackboard > Mikael Ekblom Flash-produktioner > Maria Sundström Nätföreläsningar > Kenneth Sjölund och Maria Sundström ConnectPro > Dan Holm


Ladda ner ppt "Lärcentret i Åbo Startseminarium för nätkursproduktionsprojekten 2007 Tove Forslund"

Liknande presentationer


Google-annonser