Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 1 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 17.2.2009)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 1 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 17.2.2009)"— Presentationens avskrift:

1 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 1 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 17.2.2009)

2 2005 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 2 Adobe Presenter  Ljud eller video till PowerPoint (tilläggsdel till PowerPoint)  Användarguider, exempel på produktioner:  www.abo.fi/lc > Utrustning & programvara > Adobe Presenter www.abo.fi/lc  Handledning/introduktion: larcentret@abo.filarcentret@abo.fi  Tillgängligt i Mimers Brunn och på bokningsbar bärbar dator  Mimers Brunn  bokas via Resursbokningen  på Lärcentret, ASA B1  https://www.abo.fi/personal/mimersbrunn https://www.abo.fi/personal/mimersbrunn  “Bärbar dator för Captivate & Presenter”  bokas via Resursbokningen

3 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 3 Adobe Presenter Presenter gör det möjligt att förbättra dina presentationer genom att  Banda in eller lägga till ljud  Banda in video  Lägga till multimedia i.swf-format(video, Flash-filer)  Lägga till quizzes & surveys  Konvertera publikationen till Flash-format Så här kan en färdig föreläsning se ut:

4  Adobe Presenter är en tilläggsdel till PowerPoint, dvs. du kommer åt Adobe Presenter via PowerPoint, där det, efter att du installerat programvaran, på menyraden tillkommer Adobe Presenter: Här hittar du alla funktioner :

5 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 5 Preferences: Sätt in presentation av föreläsaren 1.Choose Preferences from the Adobe Presenter menu. 2.Create a presenter profile. This profile is used to provide the default presenter information for presentations. 1. 2.

6 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 6 Record Audio: Banda in ljud 1.Välj Record Audio från menyn. 2.Ställ in mikrofonens ljudnivå. 3.Börja banda. - klicka på Röda knappen (4) för banda. Då du är klar, klicka Stop Recording, sedan Next>> för att börja banda till nästa slide. - Genom att klicka Next Animation kan du “tajma” animationerna. Obs! Klicka Stop efter varje ppt-slide så kan du enkelt senare editera enskilda ppt-sidor. 1. 2.3. 4.

7 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 7 Banda in video  Choose Capture Video from the Adobe Presenter menu.  Select Attach to slide as (integreras i ppt 1) or (syns på fotots plats bredvid ppt 2).  3. Klicka för Record Audio och för bättre ljudkvalitet, använd headset och välj det i Audio Device.  Capture the video using Start Recording and Stop Recording  Click Ok to insert it to the slide. (or Click to save it to a different file.) 1 2 3

8 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 8 Om du har video- eller Flashfil som du vill integrera: Add Multimedia (dvs. filer i swf-format) 1.Choose Insert Swf or Import Video from the Adobe Presenter menu. 2.Browse for your content using the Insert Flash or Import Video dialog. 3.The Flash/Video file is inserted / Imported on the slide. 4.To preview the inserted file, view the presentation in slideshow mode 1. 2.3.

9 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 9 Detta kan du hoppa över om du inte vill använda test: Create Quizzes and Surveys 1.Choose Quiz Manager from the Adobe Presenter menu. 2.Click Add New Question to add a question or Import Quizzes from your existing presentations created in Adobe Presenter or Articulate 3.Choose the type of question you would like to create and fill in question properties. 4.Continue until you have created all questions and click OK in the Quiz Manager. 5.New slides are added to the presentation for each question you created. 6.Edit Quizzes for advanced options like pooling, shuffling and branching 1. 2.3.

10 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 10 1.Choose Presentation Settings from the Adobe Presenter menu. 2.Under Playback-fliken kan du bestämma ifall föreläsningen skall börja automatiskt då man öppnar filen (default, rekommenderas). 3.Use the Attachments tab to add documents (File) or web links (Link) to your presentation. You can also change the presentation title, add a presentation summary, and select other presentation settings. 1. 2. 3. Presentation Settings: Rubrik för presentation + bifogade filer

11 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 11 Presentation Settings > Apperance-fliken: Theme Editor: Editera layout på presentationen  Under Presentation Settings och Appearance-fliken kan du i Theme editor editera utseende.  1. Välj bakgrundsfärger  2. Välj t.ex. vilka flikar som skall synas (Search Pane och Notes Pane kanske inte behövs, stryk dem i så fall!).  3. Väljer under ”Presenter Info” vilken info om föreläsaren som skall synas. 1. 2. 1. 3.

12 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 12 Slide Manager: Namn på och föreläsarinfo för varje ppt i presentationsmenyn  Under Slide Manager kan du ändra på namnen på varje ppt som ingår i presentation (dvs. det som syns här 1). Välj slide, klicka på ordet efter Navigation Name och lägg till lämpligt namn.  2. Välj också vilken föreläsares namn som skall synas då just den ppt- sidan spelas upp (dvs. du kan ha flera föreläsare i en och samma presentation). Välj slide, klicka på namnet efter Presented By och välj bland de föreläsare som du lagt till under Preferences (se slide 4). 1.1. 1. 2.

13 Publicering av nätföreläsningar på webben  Publicering av nätföreläsningar på webben  För att deltagarna skall kunna tal del av föreläsningen bör du publicera den på webben.  På det webbområde du använder lönar det sig att skapa en egen folder för varje föreläsning, eftersom varje föreläsning innehåller flera filer.  Exempel: På Lärcentrets område samlas alla föreläsningar i en mapp ”natforelasningar” och där skapas för varje Presenter-föreläsning en skild folder: /lc/natforelasningar/namnpaforelasningen/ - här skapar programmet sedan automatiskt en index-fil som man kan länka till.  För att kunna publicera på ett webbområde:  Gå till My Network Places > under Tools, välj Map Network Drive.  Om du tänker publicera på ditt eget webbområde, anger du som folder-namn: \\web\användarnamn (ex. \\web\tforslun) \\web\användarnamn\\web\tforslun  Om du tänker publicera på ämnets/enhetens webbområde, anger du som folder- namn: \\web\www\enhetens namn (ex. \\web\www\lc) – obs! då bör du ha tillgång till enhetens webbområde, kontrollera med ämnets webbansvariga.\\web\www\enhetens\\web\www\lc

14 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 14 Publish Presentations •Välj Publish från Adobe Presenter menyn. •Via Settings (1) kommer du till Theme Editor och kan editera utseendet (se slide 10) •Via Slide Manager (2) kan du ändra på rubriken för varje ppt (se slide 11). •Klicka på Browse och sök via “My Computer” fram den mapp där du sparar föreläsningen lokalt eller publicerar till en webbserver. •Ge ett namn åt föreläsningen genom att skriva in det på Location-raden (3) •Klicka Publish. •Du kan klicka på View Output för att se presentationen efter att publiceringen är klar. •Om du publicerade till en webbserver, så blir webblänken (URL) webbområdet och det namn du gett åt föreläsningen (I detta fall http://web.abo.fi/lc/natforelasning/test/ (3)http://web.abo.fi/lc/natforelasning/test/ 2 1 2 3

15 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 15 Några goda råd Har du goda råd? Meddela larcentret@abo.fi !larcentret@abo.fi  Kom ihåg att ge bra namn åt varje ppt-sida, då kan mottagaren lättare söka fram det stycke han/hon vill lyssna på pånytt.  PowerPoints animationer kan användas – animationerna måste sättas på ”On mouse click” (se Slide Show > Slide Transition).  Om mottagarna har lite långsammare nätkontakt, undvik mycket animationer.  En presentation skall inte vara för lång, då blir den långsammare (mer än 40 sidor är för mycket)

16 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 16 Användarguider Du hittar denna PowerPoint och andra guider för Presenter på Lärcentrets stödsida för Adobe Presenter på webben https://www.abo.fi/personal/presenter https://www.abo.fi/personal/presenter Adobes Quick Start e-guider för olika funktioner i Presenter: http://www.adobe.com/go/presenter_quickstart_en


Ladda ner ppt "2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 1 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 17.2.2009)"

Liknande presentationer


Google-annonser