Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärcentret i Åbo Startseminarium för nätkursproduktionsprojekten 2008 Tove Forslund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärcentret i Åbo Startseminarium för nätkursproduktionsprojekten 2008 Tove Forslund"— Presentationens avskrift:

1 Lärcentret i Åbo Startseminarium för nätkursproduktionsprojekten 2008 Tove Forslund tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/

2 2 2. IKT används i när- undervisni ng t.ex. - video- projektor & presentationspro gram - video 3. Närundervisning med nätstöd 3a. När- undervisning + nätet för material- distribution - obligatorisk närvaro på t.ex. seminarier, räkne- övningar och tent - kursmaterial och information distribueras via nätet. 3b. Närundervisning + interaktion via nätet - obligatorisk närvaro på t.ex. seminarier, räkneövningar och tent - övningsuppgifter lämnas in via lärplattform - skriftlig feedback och kommunikation via lärplattform - handledning och grupparbeten via desktop-videokonferens 4. Distans- undervisning via nätet Studier på distans är möjliga, t.ex. enligt följande: - ev. närstudier kan ersättas av nätstött arbete eller deltagande via videokonferens - examination via nätet - kursmaterialet (presentationsmaterial, nätföreläsningar, animationer mm) på nätet - övningsuppgifter lämnas in via lärplattform - skriftlig feedback via plattformen - handledning och grupparbeten via desktopvideo-konferens 5. Distans- undervisni ng (läskurs) Nätstödd undervisni ng 1. Närunder -visning utan IKT 3. Närundervisning med nätstöd 3a. När undervisning + nätet för material- distribution - obligatorisk närvaro på t.ex. seminarier, räkneövningar och tent - kursmaterial och information distribueras via nätet. 3b. När- undervisning + interaktion via nätet - obligatorisk närvaro på t.ex. seminarier, räkneövningar och tent - övningsuppgifter lämnas in via lärplattform - skriftlig feedback och kommunikation via lärplattform - handledning och grupparbeten via desktop- videokonferens 4. Distansundervis ning via nätet Studier på distans är möjliga, t.ex. enligt följande: - ev. närstudier kan ersättas av nätstött arbete eller deltagande via videokonferens - examination via nätet - kursmaterialet (presentationsmaterial, nätföreläsningar, animationer mm) på nätet - övningsuppgifter lämnas in via lärplattform - skriftlig feedback via plattformen - handledning och grupparbeten via desktopvideo-konferens

3 3 Nätstödd undervisning - kurstyp definierad enligt Strategin för nätstödd undervisning http://www.abo.fi/personal/virtstrategi http://www.abo.fi/personal/virtstrategi Närundervisning + nätet för materialdistribution: Enbart kursmaterial och information distribueras via nätet, men nätet används inte för handledning och examination. Av de studerande förutsätts närvaro på närundervisningen. Närundervisning + nätet för interaktion: En del av undervisningen sker via nätet, t.ex. i form av videoföreläsning eller inlämning av övningsuppgifter och handledning via nätet. Läraren kommunicerar med studerandena antingen via asynkrona (icke-samtidiga) kommunikationskanaler, såsom lärplattformar och diskussionsfora, eller via synkrona (samtidiga) kanaler, såsom chatt eller (desktop-) videokonferens. Av de studerande förutsätts närvaro på närundervisningen. Distansundervisning via nätet: All aktivitet på kursen sker via nätet och det förutsätts inte närvaro av de studerande på studieorten. Kursen kan avläggas via nätet helt på distans, dvs. alla anvisningar för kursens lärprocess och examination finns på nätet. Kommunikation mellan lärare och studerande sker via asynkrona eller synkrona kanaler. Övningsuppgifter inlämnas via nätet, t.ex. via lärplattform. Examinationen sker via nätet, liksom feedback och bedömning. Undervisningen sker via schemalagd interaktion eller enligt deltagarnas individuella tidtabeller (självstudiekurs). Materialdistribution sker via nätet, men även tryckta publikationer används.

4 4 Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2007: http://www.abo.fi/personal/vuarkiv

5 5 Ansökningar våren 2008 Följande kurser beviljades finansiering: 1. MNF/Miljöbiologi (fak.allmän): Miljövård med hållbar utveckling 5 sp (2500 €) 2.TkF/Polymerkemi: Polymerkemins grunder 2 sp + Teknisk polymerkemi 5 sp (2000 €) 3.HF: Studierådgivning "Start och mål" del 2 (1500 €) 4. MNF/Biovetenskap & Cellbiologi: Cell signalling 8 sp (2000 €) 5.ESF/Statskunskap: Internat.relationer och politik 5 sp (2000 €) 6.HF/Konstvetenskap: Offentlig monumentalkonst 5 sp (2000 €) 7.TF/Systematisk teologi: Ämnesstudier 25 sp (3000 €)

6 6 Följande kurser beviljas inte finansiering i detta skede: 8. ESF/Föret.org.&ledning: Seminarier och ämnesmetodik 7 sp 9.HF/Interkult.komm: Culture, Business and Communication 5 sp 10.HF/Visuella studier o Konstvet: Bildsociologi 5 sp 11.TkF/IB o Datateknik: Datatstukurer II 5 sp /Produktion av övn 12.ESF/Nationalekonomi: Basic Economics 10 sp 13.ESF/Kvinnovet.: Introduktion till Queerteori 5 sp 14. HF/ Folkloristik: Folklor. forskningsinriktningar 5 sp + Folkdans och folkmusik 5 sp 15.ESF/Föret.org.&ledning: Kritisk organisationsteori 5 sp 16.TF: Ämnesstudier i judaistik 30 sp Uppdateringar av tidigare nätkurser (ej prioriteringsordning): ESF/IMF: European Business & Markets 5 sp, ESF: Sociologi 20 sp, ESF: Organisation & ledning - en introduktion 10 sp.

7 7 Utgångspunkter för finansieringen Behov av nätkurs > kursen ges flera gånger Ämnet får nyttjanderätt (inkl. rätt att göra behövliga modifieringar) > Upphovsrättsavtal www.abo.fi/lc > Stöd för kursutveckling > Administration > Upphovsrätt www.abo.fi/lc Finansiering: –För produktion av nätversion av kursen (innehållsplaneringen av ny kurs finansieras av enheten själv) –Utbetalning av lön: Huvudprincipen: i efterskott mot timrapport Även överföring av medel till enheten (men rapport över arbetstimmarna skickas till Lärcentret) Tidtabell för projektet –Kursen bör vara klar inom 2008 Genomgång av kursen då kursen är klar (Forslund) –Feedback på kursupplägget då kursen är klar –Insamling av ’best practices’

8 8 En nätstödd kurs som får finansiering är INTE en kurs...... med föreläsningspowerpoints uppladdade i moodle och that’s it.... med individuella instuderingsfrågor alt. hänvisningar till instuderingsfrågor i kursboken där svaren laddas upp i moodle och that’s it.... mer eller mindre osorterad samling länkar till diverse material insatta i moodle och that’s it....ihopsvarvad i sista minuten så att där nu finns text av något slag när studerande loggar in och så får de sedan gå in och kolla om det sätts in mer.  utan nätet för att göra en bättre kurs än tidigare!

9 9 Stöd för utveckling av nätstödd undervisning https://www.abo.fi/personal/utrustning https://www.abo.fi/personal/kursutveckling https://www.abo.fi/personal/utrustning https://www.abo.fi/personal/kursutveckling 1.Tillgång till teknik och programvara 2.Multimediaarbetsrum 3.Individuell handledning 4.Produktion av multimedia 5.Skriftligt stödmaterial 6.Utbildning 7.Finansiering för nätkursproduktion

10 10 1. Tillgänglig teknik, bl.a. Moodle – kursens ’ryggrad’ Adobe ConnectPro – för handledning Adobe Presenter – för nätföreläsningar

11 11 Stöd för Moodle Administrator och hjälp i tekniska frågor: –Mikael Ekblom, DC, @abo.fi, tfn 215 4880 Grunda kurs: –mejla Mikael Ekblom och ange vilken plattform det gäller samt namn på och e-postadress till dem som bör ha instruktörsrättigheter till kursen, fakultet, ämne, kursnamn, termin+år när kursen skall Användarguider för kursproducenter, handledare och studerande: –www.abo.fi/lc > Utrustning & programvara > Moodlewww.abo.fi/lc –”Introkurs i Moodle” (logga in på moodle och registrera dig på kursen) Kurs i användningen av moodle: –Samla några kolleger och så ordnar vi kurs vid er egen enhet

12 12 Varför nätföreläsningar? -Möjligt för studerande att ta del av en föreläsning fastän de inte kan närvara på närstudier -Tilläggsvärde till enbart textmaterial genom att det stöder flera inlärningsstilar, dvs. också auditiva lärande -Variation i nätkurser som ofta är rätt långt textbaserade. -Kan spara in föreläsarens tid (man behöver inte upprepa av samma föreläsning i många grupper; föreläsaren behöver inte resa till kursorten, gäller t.ex. gästföreläsare, ÖPU-kurser) -Gästföreläsning kan dokumenteras för framtida användning (obs upphovsrätten - kontrollera med gästföreläsaren hur man får använda materialet) -Möjlighet att åskådliggöra processer eller att demonstrera något -Samma föreläsninmg kan användas på olika sätt/återanvändas -De studerande kan repetera, ta del av föreläsningen eller delar av den på nytt -m.m.

13 13

14 14 Stöd för Adobe Presenter – för produktion av nätföreläsningar Ljud till PowerPoint (+ möjlighet till självrättande test för aktivering) Tilläggsdel till PowerPoint, behövs –nedladdad programvara (närstödaren hjälper) –hörlurar med mikrofon Användarguider, exempel: www.abo.fi/lc > Utrustning & programvara > Video, ljud & bild > Adobe Presenterwww.abo.fi/lc

15 15 Hur kan desktopvideokonferens användas i undervisningen? Föreläsning –läraren kan föreläsa för en liten eller stor grupp och samtidigt visa PowerPoints, webbsidor eller andra dokument, som i vanligt auditorium –Deltagarna kan ställa frågor genom att via sin mikrofon säga till, genom att skriva i chatten eller genom att indikera med en ikon i deltagarlistan att de har en fråga Handledning –Läraren kan ge feedback (muntligt, skriva in kommentarer, märka för i texten) på en eller flera studerandes övningsarbeten (worddokument, webbsidor, ppt mm.), vilka de förevisar för varandra på desktoppen. Grupparbeten –Studerande kan bearbeta ett gemensamt dokument, dvs. diskutera innehållet och turvis skriva i samma dokument som alla ser på sin desktop

16 16

17 17 Stöd för desktopvideokonferens Adobe Connect Pro Utrustning och programvara –hörlurar med mikrofon (headset) –webbkamera –Ingen särskild programvara behövs, men man behöver ett användarnamn och lösenord för att kunna inbjuda andra till/fungera som värd för möten (men inte för att delta i ett möte) www.abo.fi/lc > Utrustning&programvara > ConnectProwww.abo.fi/lc –Användarguide för dem som sammankallar till videokonferens –Användarguide för deltagare i videokonferens –ConnectPros egen mer omfattande användarguide användarnamn till ConnectPro (mejla dan.holm@abo.fi)dan.holm@abo.fi Stödperson Dan Holm, DC, tfn 4379 epostlista för gemensam problemlösning: connectpro@abo.fi connectpro@abo.fi

18 18 2. Multimediaarbetsrummet Mimers Brunn Lugnt arbetsrum i ASA för produktion av undervisnings- eller studiematerial Datorer utrustade med viss specialutrustning och specialprogramvara (t.ex. licensbelagd) samt med programvara som behövs för multimediaproduktion https://www.abo.fi/personal/mimersbrunn

19 19 3. Individuell handledning Tekniskt stöd: användarhandledning för Moodle, Blackboard, desktop- och gruppvideokonferens, produktion av nätföreläsningar –Stödpersoner vid Datacentralen och AV-centralen samt deltidsanställda av Lärcentret Pedagogiskt handledning och administrativt stöd för i första hand nätkursproduktion (instruerande material, vettig uppbyggnad i lärplattformen, bedömning och examination, lärarens arbetsmängd, upphovsrätt, ersättning för kursutveckling och handledning mm.) –Lärcenterchefen

20 20 4. Produktion av multimedia Lärare/kursplanerare behöver inte alltid lära sig alla programvaror, kan i stället beställa produkuktioner som görs inom ramen för Lärcentrets multimediaverkstad. –Flash-animationer för (nät-)kurser (för att t.ex. åskådliggöra olika processer, bilder och modeller) –Bildbehandling och -produktion för olika ändamål, t ex PowerPoint- produktioner och nätkurser –Producerar film i WindowsMovieMaker –Bilder, texturer och 3D-produktioner för Second Life –Bandar in föreläsningar (ljud/video, i studio eller föreläsningssal) –Editerar ljud- och videofiler till sådan storlek och sådant format som kan sättas in på nätkurs/på webben Exempel: http://www.abo.fi/personal/produktionerhttp://www.abo.fi/personal/produktioner Beställningarna görs till Maria Sundström eller Kenneth Sjölund (fornamn.efternamn@abo.fi)fornamn.efternamn@abo.fi

21 21 5. Skriftligt stödmaterial http://www.abo.fi/personal/stodmaterialhttp://www.abo.fi/personal/stodmaterial Avändarguider för Blackboard, Moodle, olika tekniska apparater och tillämpningar (ConnectPro, Adobe Presenter, minidiskspelare, MS Producer, HotPotatoes, streaming, videofilmning, videokonferensing mm.) Handbok för utveckling av nätkurser (dvs. processbeskrivning för produktion av nätkurser). Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial (dvs. processbeskrivning för produktion av digitalt undervisningsmaterial) Hjälpmedel för informationssökning, Guide i referens- och citatteknik Pedagogiska kompendier: E-handbok, Handledning på nätkurser, Peer feedback, Handledning på masskurser Utvärderingsformulär för nätkurser Modellavtal för upphovsrätt Underlag för kursplanering, allmänna anvisningar, övningsuppgifter och examinationsformer mm

22 22 Kurskatalog http://www.abo.fi/personal/kurskatalog/http://www.abo.fi/personal/kurskatalog/ Beställ gärna korta introduktioner till det egna ämnet (i Moodle, ConnectPro, Presenter mm.) Ope.fi-portfolio 2-10 sp http://www.abo.fi/personal/opefiportfolio http://www.abo.fi/personal/opefiportfolio 6. Personalutbildning

23 23 Kurser våren 2008, bl.a. Workshop i Second Life 29.2 kl. 8.30 – 11.30 Verkkoneuvottelusta on moneksi – Adobe ConnectPro-näytös (på finska) 3.3 kl. 9.00-11 14.3 kl. 9.00-11 och 23.4 kl. 9.00-11 (samma program) Praktisk nätpedagogik: planering, 2h, 10.3 kl. 13.00-14.30 Praktisk nätpedagogik: aktivering, 2h, 12.3 kl. 13.00-14.30 Praktisk nätpedagogik: handledning, 2h 14.3 kl. 13.00-14.30 Wiki-työpaja (på finska) 18.3 kl. 13.00-15.00 och 26.3 kl. 13.00-15.00 (samma program) Upphovsrätt i högskolelärarens arbete (på finska) 11.4 kl. 12.00-15 Adobe Presenter 17.4 kl. 8.30-10 Minikonferens VIII om kursutveckling 25.4 kl. 12-16

24 24 Tidtabell Start på utvecklingsarbetet Kursplanen klar i någon form Val av innehåll, material, övningsuppgifter, medium för förverkligande Strukturering i Moodle Produktion av nätföreläsningar, målbeskrivningar, instruktioner för övningsuppgifter Klar för genomgång av ped.handledaren och kollega/examinator minst 2 veckor före kursstart Kursstart

25 25 1. Planering2. Produktion 3. Start och genomförande 4. Avslutning Förberedelse & yttre ramar Produktion av kursmaterial Handbok för material- produktion Uppdatering av nätkurs som skapats tidigare Kursavslutning & kurs- utvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Användarnamn + lösenord åt deltagarna Dokumentation, uppdatering & vidareutveckling Medieval Planering av handledning & feedback Kursstart + ev. närstudier Utvärdering av arbets- processen Lärmiljö & layout Introduktion av studerande i lärmiljön Testning av kursen Handledning Examination Handbok för nätkursutveckling www.abo.fi/lcwww.abo.fi/lc > Stöd för kursutveckling > Handbok för nätkursproduktion

26 26 Översikt och planeringsverktyg

27 27 Planeringsunderlag Modul/Helhet /Tema/Vecka 1 Modul/Helhet /Tema/Vecka 2 etc Tidsperiod Målsättning/ Lärandemål Innehåll Litteratur Aktivering/ Övningsuppgift 1 - Hurudan uppgift -Omfång -Indiv./par/grupp -Teknik -Feedback -Bedömning -Deadline Aktivering/Övn.uppgift 2 etc Uppskattad arbetsmängd för lärare / studerande

28 28 Uppgiftens nummer: Uppgiftens namn (så beskrivande som möjligt) Tidpunkt/Deadline: Målsättning med uppgiften: Litteratur/material som utgör underlag för uppgiften: Uppgiftsbeskrivning: Omfång: Bedömning: (dvs. vad är det som bedöms, vad är kriterierna och får den studerande vitsord eller godkänt/icke-godkänt) Feedback: (dvs. hurudan feedback får den studerande av läraren eller av andra studerande; är det individuell feedback, gruppfeedback, modellsvar) Hur bedöms uppgiften? När ges feedback? Vem ger feedback? I vilken form ges feedback? Var hittas feedbacken? Tekniska instruktioner: (dvs. instruktioner för hur uppgiften skickas in, och för vem den publiceras) För tydliga övningsuppgifter:

29 29 Planering Förberedelse av yttre ramar för kursen Peda- gogisk planering Medieval Information om kursen Beskrivning av inlärningsprocessen hjälper studerande att se kursen som helhet att se vilka arbetsskeden som ingår i kursen att se vilket stöd han/hon får att uppskatta arbetsmängden att se kursen som en del av helhet/övriga studier –Konkreta målsättningar, vilka kunskaper och färdigheter skall studerande få –Via vilka arbetsskeden, uppgifter, arbetssätt och med vilken tidtabell går studerande framåt –Hur, när och av vem handleds den studerande på nätet –Hur och när bedöms den studerandes lärande, vem bedömer och ger feedback, vilka bedömningskriterier används

30 30 Vad nu? Grunda kursen i Moodle Fyll i startrapporten Delta i kortkurserna Fundera på –Elektroniskt kursmaterial + vad som borde göras som nätföreläsning –Fundera på hur studerande aktiveras så variationsrikt som möjligt Hjälp med kursstruktur, aktivering mm. av Tove

31 31

32 32 Planering Planerings- blankett ProduktionPubliceringGenomförandeAvslutning Produktionshjälp år 2006 Idégenerering och målsättningar Exempel på ljud- och video- produktioner Produktion Tillgänglig utrustning och programvara Användar- guider och stödmaterial Adobe Presenter Publicering på nätet Handledning åt användarna Utvärdering av materialet Manuskript och resursplanering TestningProgramvara för användarna Uppdatering och underhåll UpphovsrättUtvärdering av arbetsprocessen Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial http://www.abo.fi/lc/kursstod/materialproduktion.html


Ladda ner ppt "Lärcentret i Åbo Startseminarium för nätkursproduktionsprojekten 2008 Tove Forslund"

Liknande presentationer


Google-annonser