Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Avslutande seminarium för nätkursprojekt 2010 16.12.2010 Tove Forslund, Lärcentret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Avslutande seminarium för nätkursprojekt 2010 16.12.2010 Tove Forslund, Lärcentret"— Presentationens avskrift:

1 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Avslutande seminarium för nätkursprojekt 2010 16.12.2010 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ tove.forslund@abo.fiwww.abo.fi/lc/

2 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo2 Förmiddagen kl. 9.00-12  Program (30 min/pers) –Allmänt –Elise Johansson, informationssökning –Sofie Strandén, folkloristik –Christer Glader, matematik –Carina Gräsbeck, sociologi –Avslutning  I presentation ska ni gärna –visa er kurs/ert kursmaterial/era produktioner – visa speciellt sådant som är lite innovativt (tekniskt, pedagogiskt, administrativt) –ta upp det ni specifikt önskar feedback på av de övriga –redogöra för ev. annat relevant för ert projekt.

3 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo3 Eftermiddagen kl. 12.30-14.45  Program (25 min./person) –Allmänt –Johanna Liinamaa, industriell ekonomi –Anni Maria Laato, latin –Mikko Helle, värmeteknik –Anna-Greta Nyström, marknadsföring  I presentation ska ni gärna –visa er kurs/ert kursmaterial/era produktioner – visa speciellt sådant som är lite innovativt (tekniskt, pedagogiskt, administrativt) –ta upp det ni specifikt önskar feedback på av de övriga –redogöra för ev. annat relevant för ert projekt.

4 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo4 Uppdatering av moodle/tidtabell  Tidtabell –Planerat: inom december 2010 – Moodle2 blir tillgänglig för lärarna –Våren 2011: kurser kan erbjudas i ”gamla” Moodle eller Moodle2  Inloggning –via Verktyg-balken till både ”gamla” Moodle och Moodle2 under våren 2011 –Sommaren 2011: inloggning till ”gamla” Moodle inte längre tillgänglig via Verktyg-balken, men lärarna kommer åt sitt material i gamla Moodle tillsvidare  Exportering av kurser från ”gamla” Moodle till Moodle2 –enkel –var och en lärare gör själv med hjälp av guide –överför endast de kursversioner som behövs Skapa materialbank av äldre kursmaterial

5 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5 ”Nya” moodle, dvs. Moodle2 1.Inloggning: http://moodle2.vasa.abo.fi (då publicerats på riktigt, inloggning via Anställda > Verktygsbalken ”Moodle2”)http://moodle2.vasa.abo.fi 2.Registrera dig på Introkurs i Moodle2 (i Sök kurser ”Introkurs”) 3.Prenumera på forumet ”Webbplatsnyheter”

6 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo6 Vad är nytt i Moodle2?  Allmänt –Vissa buggar försvinner och vissa inställningar och funktioner förbättras –Bättre säkerhet –Vyerna över inställningsalternativ (för t.ex. aktiviteter) har gjorts tydligare  Lärare kan testa studentvyn genom att enbart byta till studentroll  Kalendern kan laddas ner som iCal-fil (fås t.ex. till Outlook, mobiltelefonen)  Uppgift:”Avancerad uppladdning av filer” (studenten kan lämna in flera filer på en gång istället för endast en)

7 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo7  Administrationsmenyn –Inställningar Möjlighet till layout enligt ÅA:s grafiska rekommendationer Läraren kan inte själv ändra på kursens kortnamn, utan bör meddela kortnamnet då beställer kurs (eller senare meddela dc-elarande@abo.fi) dc-elarande@abo.fi –Tilldela roller Sättet man plockar in deltagare (främst lärare/instruktörer) har ändrats lite Studenten bör har loggat in på http://moodle2.vasa.abo.fi för att kunna plockas in i kursenhttp://moodle2.vasa.abo.fi –Gruppindelning Gruppindelningen har genomgått smärre förändringar; kan bl.a. göras automatiskt (se Introguide kap. 5.3.2) –Betygsboken har gjorts om, bl.a. Kan skapa egna betygskomponenter och -kategorier Finns färdiga ”ÅA-skalor” Läraren kan i feedbacken bifoga fil

8 - Korta moduler (endast rubriker) – tydlig första sida för kursen - Liknande beskrivning i alla moduler för alla insatta dokument - Framgår tydligt vad som är uppgifter och vad man förväntas göra, ”planera en guidad tur”, om vilket tema ”måleriet under ungrenässansen”.

9 Uppgiftens nummer: Uppgiftens namn (så beskrivande som möjligt) Tidpunkt/Deadline: Målsättning med uppgiften: Litteratur/material som utgör underlag för uppgiften: Uppgiftsbeskrivning: Omfång: Bedömning: (dvs. vad är det som bedöms, vad är kriterierna och får den studerande vitsord eller godkänt/icke-godkänt) Feedback: (dvs. hurudan feedback får den studerande av läraren eller av andra studerande; är det individuell feedback, gruppfeedback, modellsvar) Hur bedöms uppgiften? När ges feedback? Vem ger feedback? I vilken form ges feedback? Var hittas feedbacken? Tekniska instruktioner: (dvs. instruktioner för hur uppgiften skickas in, och för vem den publiceras) För att skapa tydliga övningsuppgifter:

10 Identisk struktur på instruktionerna i alla uppgifter i kurser (de facto för alla kurser i grundstudierna i ämnet) Forum: instruktioner för övningsuppgiten

11 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo11 Goda tips för moodle  Stryk alla onödiga block  Enkel inloggning – skicka länken till kursens första sida per mejl  Ange vilken modul som är aktuell just nu  Rutan, ögat för uppgifter/modul, pilarna  Antalet moduler som syns (varför syns inte t.ex. de två sista modulerna?)  Val av kortnamn  Blocken

12 Översikt och planeringsverktyg Exempel på schematiska översikter: https://www.abo.fi/personal/anvisningar > Schematiska översikter över kurshttps://www.abo.fi/personal/anvisningar

13 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo13 Teknik och programvara för undervisningen vid ÅA  Online-audioföreläsning: Översikt över teknik och programvara för undervisningen vid ÅA i Åbo: http://web.abo.fi/lc/natforelasning/tekniker_ for_undervisning/ (ca 20 min) http://web.abo.fi/lc/natforelasning/tekniker_ for_undervisning/

14 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo14 Tillgänglig teknik, bl.a.  Teknik för nätstödd undervisning –Moodle – kursens ’ryggrad’ –Adobe ConnectPro – för handledning och online föreläsningar (och enkla inbandade föreläsningar) –Videokamera och diktafon – för inspelning av video - och ljudmaterial/nätföreläsningar –Adobe Presenter och Adobe Captivate – för nätföreläsningar & inspelat material

15 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo15  Användarguider  Exempel på tidigare produktioner  Namngiven stödperson  Kortkurser inom personalutbildningen och/eller möjlighet till individuell handledning  Tillgången till programvaran –via webben med användarnamn (från egen dator) eller –i MimersBrunn (på Lärcentret/ASA) eller på bärbar dator som kan lånas

16 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo16 Webbkonferens  Adobe ConnectPro/webbkonferens (till ett rum eller till enskilda individer) + kan visa dokument –Frågor kan ställas via chatten under föreläsningens gång –Lärare och studerande kan sitta vid egen dator –Studerandena kan visa dokument som läraren kan kommentera i –Sessionen kan bandas för dem som missat föreläsningen (bra i beredskap som reserv för videokonferensen)  Skype –Bekant tillämpning för många –Möjliggör inte samma dokumentdelning

17 ACP Kan ha olika vyewwwwwwwwwww324 -”pods” i olika storlek (chat, whyteboard, notepads, gallup, deltagarnas kamerabild...) www.abo.fi/personal/connectpro

18 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo18 Stöd för Adobe ConnectPro  Tillgänglig via webben > Inloggning: Anställda-portalen > Verktyg t.h.  Utrustning och programvara –hörlurar med mikrofon (headset) –webbkamera –användarnamn och lösenord för att kunna starta ett möte (men inte för att delta i ett möte): fås från conectpro-admins@abo.ficonectpro-admins@abo.fi  www.abo.fi/lc > Utrustning&programvara > ConnectPro www.abo.fi/lc –Användarguider för mötesvärdar och -deltagare –Info om hur studentdatorer är utrustade med webbkameror och headsets  Introkurser eller individuell handledning via ACP (”learning-by- doing”) –Beställ handledning via larcentret@abo.filarcentret@abo.fi –Behövs headset (kan också lånas från LC), gärna också webbkamera

19 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo19 Inspelade föreläsningar/ demonstrationer

20 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo20 Nätföreläsningar/Audio- och videomaterial  Distansstudier/-undervisning –möjlighet för studerande att ta del av föreläsning fastän de inte kan närvara –ej resor till kursorten (t.ex. gästföreläsare, ÖPU-kurser)  Repetition –de studerande kan repetera, ta del av föreläsningen eller delar av den på nytt  Dokumentation och återanvändning –gästföreläsning/specialist (obs! Upphovsrätt) –föreläsning kan användas på olika sätt/återanvändas  Sparar in föreläsartid –ej upprepning av samma föreläsning i många grupper  Åskådliggörande –möjlighet att åskådliggöra processer eller demonstrera något (videofilm, räkneövningar)  ”Rest”: det som läraren inte hinner föreläsa på timmen

21 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo21  Samtidigt då kursen ges i Åbo –Videofilmad föreläsning/demo –Inspelat ljud från föreläsning med diktafon (live) –Adobe ConnectPro - visa ppt via ACP, mikrofon (headset/bordsmikrofon) kopplad till dator/ACP, spela in  Särskilt inspelat –Videofilmad föreläsning i studio/demo –Adobe Presenter (ljud/video till ppt) –Adobe ConnectPro (ex. muntlig feedback) –Adobe Captivate (ljud till det man gör på datorskärmen, dvs. olika typer av programvara) Finns motsvarande gratisvaror –Smartboard (inspelning av handskriven text/räkneuppgifter) –Skrivtavla – skriva för hand och spela in med eller utan ljud Handledning: Maria Sundström, LC

22 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo22 Audioinspelning av föreläsning  Banda in pratet från föreläsningen med diktafon –Ex. Olympus (inköp ca 130 €) –USB-minne –omvandla till mp3-format > spara filerna på webben/ladda upp i moodle  Kan lånas från LC (Resursbokningen > Utrustning)  Enkel användarguide  Användarstöd: Maria Sundström, LC, larcentret@abo.fi, tfn 4532 larcentret@abo.fi

23 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo23 Videoinspelning av föreläsningar  Resurser –Videokamera: Lån från LC –Programvara för editering (LC/Mimers Brunn) –Person som filmar läraren och editerar föreläsningen? (Maria Sundström från LC eller själv - beror på hur mycket som ska spelas in) –Handledning i filmning och editering ges förstås av LC

24 Adobe Presenter –Tilläggsmeny till Ppt, enkel att använda –Särskild licens (ca 130 €) –Banda in ljud ( i Adobe Presenter med hjälp av headset) –Banda in video (i Presenter med webbkamera) –(Kan lägga till quizzes & surveys) –Blir Flash-format då publiceras Så här kan en färdig föreläsning se ut: Ljud + foto av föreläsaren www.abo.fi/personal/presenter

25 http://web.abo.fi/lc/testarea/videopresenter/http://web.abo.fi/lc/testarea/videopresenter/ - test med video till Adobe Presenter

26 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo26 Stöd för Adobe Presenter – för produktion av nätföreläsningar  Användarguider, exempel på produktioner: –www.abo.fi/lc > Utrustning & programvara > Adobe Presenterwww.abo.fi/lc  Handledning/introduktion: larcentret@abo.fi, Maria Sundström tfn 4532larcentret@abo.fi  Tillgänglig i Mimers Brunn och på bokningsbar bärbar dator –Mimers Brunn bokas via Resursbokningen på Lärcentret/ASA –Bokningsbar dator bokas via Resursbokningen

27 MinPlan-eguide gjord i Adobe Captivate: http://www.abo.fi/student/minplanmanualerhttp://www.abo.fi/student/minplanmanualer Klickar sig fram på webbsidor + textrutor + tal

28 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo28 Stöd för Adobe Captivate  An vändarguider, exempel på produktioner: –www.abo.fi/lc > Utrustning & programvara > Adobe Captivatewww.abo.fi/lc  Handledning/introduktion: Maria Sundström, Lärcentret, larcentret@abo.fi larcentret@abo.fi  Tillgänglig i Mimers Brunn och på bokningsbar bärbar dator –Mimers Brunn bokas via Resursbokningen på Lärcentret/ASA –Bokningsbar dator bokas via Resursbokningen

29 17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo29 Smartboard – interaktiv whyteboard  För allmänt bruk på LC i Mellanvågen (boka via Resursbokningen, ASA)


Ladda ner ppt "17.9.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Avslutande seminarium för nätkursprojekt 2010 16.12.2010 Tove Forslund, Lärcentret"

Liknande presentationer


Google-annonser