Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europa 2020 Sabine Mayer. Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europa 2020 Sabine Mayer. Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande."— Presentationens avskrift:

1 Europa 2020 Sabine Mayer

2 Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi ska få fart på EU-ländernas ekonomier och skapa fler jobb och högre tillväxt. Fler jobb i ny EU-strategi

3 Lissabonstrategin 2000 – 2010 Mål: Europa ska vara världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi till år 2010 Positivt: Identifierade brister och problem som hindrar medlemsländerna i EU från att fullt ut dra nytta av EU-samarbetet Negativt: Problem kvarstår och nya har tillkommit, särskilt den ekonomiska och finansiella krisen Svåröverskådlig och ofokuserad Lissabon ut, Europa 2020 in

4 Europa 2020 – smart och hållbar tillväxt för alla www.northsweden.eu

5 75 procent av alla män och kvinnor i åldrarna 20-64 ska arbeta 3 procent av BNP till forskning och utveckling 20/20/20 - minska utsläppen av växthusgaser, öka andelen förnybara energikällor och energieffektiviteten Högre utbildningsnivå - fler går klart och fler läser vidareMinska utanförskapet, framförallt att bekämpa fattigdom Fem övergripande mål Fastställdes av EU:s stats- och regeringschefer i juni 2010

6 Effektivisering av EU:s politik och instrument –Inre marknaden – ta bort hinder och förbättra för företag –EU:s budget – säkra finansmarknaden och förbättra investeringsinstrument –Utrikespolitik – koppla EU:s politik till andra länder och aktivt delta i internationella forum Nya flaggskeppsinitiativ – för de områden som är i störst behov av åtgärder Hur ska målen uppnås? Medlemsländerna ska genomföra nödvändiga reformer och samarbeta med EU-kommissionen inom flaggskeppsinitiativen

7 Hur ska EU skapa smart tillväxt? Bredband till alla Digital inre marknad för privatpersoner och företag En digital agenda för Europa Förbättra ramverk och finasiering för FoU så att innovativa ideer blir till produkter och tjänster som skapar arbetstillfällen. Fokusera på stora utmaningar som klimatförändringar, energi- och resurseffektivitet, hälsa och demografiska förändringar Innovationsunionen Förbättra utbildningsväsendet Förbereda unga för arbetsmarknaden Skapa arbetstillfällen för unga Uppmuntra unga att studera och arbeta utomlands Unga på väg

8 Öka användningen av förnyelsebar energi Minska CO2-utsläpp Uppmuntra energieffektivitet Modernisera transportsektorn Säkra energiförsörjningen Ett resurseffektivt Europa Förbättra förutsättningarna för företag och entreprenörer Uppmuntra till en konkurrenskraftig industri Industriell policy för globaliseringen Hur ska EU skapa hållbar tillväxt?

9 Modernisera arbetsmarknaden Skapa möjligheter för arbetstagare att vidareutbilda sig En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen Försäkra social och territoriell sammanhållning så att tillväxt fördelas Bekäma fattigdom och utanförskap Europeisk plattform mot fattigdom Hur ska EU skapa tillväxt för alla?

10 Flaggskeppsinitiativen Smart tillväxtHållbar tillväxtTillväxt för alla En digital agenda för Europa Industriell policy för globaliseringen En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen InnovationsunionenEtt resurseffektivt Europa Europeisk plattform mot fattigdom Unga på väg

11 www.northsweden.eu


Ladda ner ppt "Europa 2020 Sabine Mayer. Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande."

Liknande presentationer


Google-annonser