Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafiksäkerhet, bussar, gupp och arbetsmiljö i Malmö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafiksäkerhet, bussar, gupp och arbetsmiljö i Malmö"— Presentationens avskrift:

1 Trafiksäkerhet, bussar, gupp och arbetsmiljö i Malmö
Hossein Ashouri Gatukontoret Malmö stad

2 Bakgrund Arrivas skyddsombud gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket förordade en mätning av gupp i Malmö för att kunna bedöma arbetsmiljön för busschaufförerna

3 Nationellt projekt Arbetsmiljöverket, Vägverket, Sveriges kommuner och landsting, SLTF (Sveriges Lokaltrafikförening), Kommunal, Bussbranschens Riksförbund, Bussarbetsgivarna, SL, Stockholms stad, Göteborg stad, Malmö stad

4 Guppmätningar Stockholm, Göteborg, Malmö SED=stötvärden (MPa)
SED över 0,8 hög risk SED under 0,5 låg risk Mätt SED 50 och SED 300

5 Skillnad på kuddar och ramp
Kuddarna ger Grön SED Gröngul Ts Ramp ger Gulröd Ts

6 Resultat Malmö Ett gupp SED 0,89 Två gupp SED över 0,5
Bra trafiksäkerhet!

7 Resultat generellt Inga gupp är byggda som de ska!
Drift och underhåll är väldigt viktigt.

8

9 Inmätningskontroll

10 LUTNING PÅ RAMP Tänk på att hastighetsmätningen är uppbyggd av många hundra, ibland tusen mättillfällen medan SED endast är ett enda mättillfälle. Vi har endast gjort analysen på GRÖN SED.

11 Fortsatt arbete Fullfölja utvärderingen
Åtgärda guppen SED 0,89 och SED över 0,5 Inventering av samtliga gupp (utformning, placering, reglering) Ta fram en handlingsplan utifrån inventeringen (bibehålla, bygga om, ta bort) Lokal avsiktsförklaring med riktlinjer tas fram Fortsatt gemensamt framkomlighetsarbete inom Kollektivtrafik 2015

12 Gupp policy Vilken typ av gupp: Placering Reglering Material
Förankring Skånetrafiken, entreprenörer Drift och underhåll (rutiner) Koppling till Trafiksäkerhetsprogrammet och Kollektivtrafik 2015 Riktlinjer vid nyexpolatering

13 Målsättning Hög trafiksäkerhet för alla trafikanter i
kombination med en god arbetsmiljö för yrkesförare och en bra framkomlighet för kollektivtrafiken

14 Cirkulationsplats Lorensborgsgatan-Stadiongatan

15 Före Efter Allvarliga konflikter under tre vardagar
Andel bilister som stannar för GC Hastighet Olyckor/år Före 18 st 8 st alvarliga 32% Medel hastighet: 55,8 km/h 85 percentil: 65 km/h ( ) 15 st 1 död 4 svårt skadade Efter 8 st 2 st alvarliga 91% G 68% C Medel hastighet: 26,6 km/h 85 percentil: 33,0 km/h ( ) 13 13 lindriga

16

17 Allvarliga konflikter under en vardag
Allvarliga konflikter under en vardag Andel bilister som stannar för GC Hastighet Olyckor/år Före 6 st 41% Medel hastighet: 45,5 km/h 85 percentil: 52 km/h 3 st (genomsnitt per år mellan ) Efter 2 st 87% Medel hastighet: 26,9 km/h 85 percentil: 32 km/h 1 st (under 2006)

18 Frågor?

19 Tack för uppmärksamheten! Hossein Ashouri


Ladda ner ppt "Trafiksäkerhet, bussar, gupp och arbetsmiljö i Malmö"

Liknande presentationer


Google-annonser