Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Trafiksäkerhet & Ledningssystem Underlag för framtida standard: Ledningssystem för trafiksäkerhet i yrkestrafik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Trafiksäkerhet & Ledningssystem Underlag för framtida standard: Ledningssystem för trafiksäkerhet i yrkestrafik."— Presentationens avskrift:

1 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Trafiksäkerhet & Ledningssystem Underlag för framtida standard: Ledningssystem för trafiksäkerhet i yrkestrafik

2 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Trafiksäkerhet - vad? -Teknik -Regler -Människor -Bilbälte, droger, körsätt -Väglag, klimat och väder, trafik: hastighet -Tidtabeller -Kör- och vilotider -Lastvikter och lastsäkring -Service och underhåll

3 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Trafiksäkerhet - vem? -Föraren -Åkerichefen -Företagsledningen -Kunden -Myndigheterna -EU -…

4 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Trafiksäkerhet – hur? 1.Konkreta punktinsatser 2. Systemförändring - helhetssyn

5 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Ledningssystem - varför •Styra och utveckla verksamheten •Systematik och struktur •Faktabaserade beslutsunderlag •Tydlig information om innehåll och utveckling •Konkurrensmedel •Möjligt att tredje-parts certifiera

6 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Projektet Att ta fram underlag som kan bilda grund för framtagning av en konkurrensneutral trafiksäkerhetsstandard. Kan på sikt bli internationell standard. Sker genom inventering, utvärdering och formulering. En standard ska leda till minimal ledningsadministration med högsta trafiksäkerhet.

7 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Tidplan och deltagare Start mars 2006, med slutrapport andra kvartalet 2007. Initiativtagare: TRB Sverige AB Projektkoordinator: SP Certifiering Deltagare: Alltransport, Vägverket Sydöst Referensgrupp: Schenker, Arla Foods, Arbetsmiljöverket, Vägverket HK Huvudfinansiär: Vägverket

8 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiviteter •Inventering, kartläggning - 20060630 •Andra standarder ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö •Olika trafiksäkerhetsinitiativ nationellt och internationellt •Utvärdering, kravspecifikation - 20060910 •Samarbete med yrkestrafik, transportföretagen, branschorganisationer •Formulering av underlag till standard - 20070215 •Regelbunden avstämning •Vägen till standard beskrivs •Seminarium - 200703 •Resultat och synpunkter •Rapport - 20070510

9 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Mer information På webbplatsen www.sp.se/trafiksakerhet Eller projektledaren Anne-Charlotte Holmgren: ac@kaggarden.se


Ladda ner ppt "SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Trafiksäkerhet & Ledningssystem Underlag för framtida standard: Ledningssystem för trafiksäkerhet i yrkestrafik."

Liknande presentationer


Google-annonser