Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafiksäkerhet & Ledningssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafiksäkerhet & Ledningssystem"— Presentationens avskrift:

1 Trafiksäkerhet & Ledningssystem
Underlag för framtida standard: Ledningssystem för trafiksäkerhet i yrkestrafik

2 Trafiksäkerhet - vad? Teknik Regler Människor
Bilbälte, droger, körsätt Väglag, klimat och väder, trafik: hastighet Tidtabeller Kör- och vilotider Lastvikter och lastsäkring Service och underhåll

3 Trafiksäkerhet - vem? Föraren Åkerichefen Företagsledningen Kunden
Myndigheterna EU

4 Trafiksäkerhet – hur? Konkreta punktinsatser
2. Systemförändring - helhetssyn

5 Ledningssystem - varför
Styra och utveckla verksamheten Systematik och struktur Faktabaserade beslutsunderlag Tydlig information om innehåll och utveckling Konkurrensmedel Möjligt att tredje-parts certifiera

6 Projektet Att ta fram underlag som kan bilda grund för framtagning av en konkurrensneutral trafiksäkerhetsstandard. Kan på sikt bli internationell standard. Sker genom inventering, utvärdering och formulering. En standard ska leda till minimal ledningsadministration med högsta trafiksäkerhet.

7 Tidplan och deltagare Start mars 2006, med slutrapport andra kvartalet 2007. Initiativtagare: TRB Sverige AB Projektkoordinator: SP Certifiering Deltagare: Alltransport, Vägverket Sydöst Referensgrupp: Schenker, Arla Foods, Arbetsmiljöverket, Vägverket HK Huvudfinansiär: Vägverket

8 Aktiviteter Inventering, kartläggning - 20060630
Andra standarder ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö Olika trafiksäkerhetsinitiativ nationellt och internationellt Utvärdering, kravspecifikation Samarbete med yrkestrafik, transportföretagen, branschorganisationer Formulering av underlag till standard Regelbunden avstämning Vägen till standard beskrivs Seminarium Resultat och synpunkter Rapport

9 Mer information På webbplatsen www.sp.se/trafiksakerhet
Eller projektledaren Anne-Charlotte Holmgren:


Ladda ner ppt "Trafiksäkerhet & Ledningssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser