Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-09-15 Landstingets handikappråd 2009-09-15 Lagar - egenvård – eget ägande Förankring i LTK Hjälpmedel Statistik Utvärdering Viktiga datum Information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-09-15 Landstingets handikappråd 2009-09-15 Lagar - egenvård – eget ägande Förankring i LTK Hjälpmedel Statistik Utvärdering Viktiga datum Information."— Presentationens avskrift:

1 2009-09-15 Landstingets handikappråd 2009-09-15 Lagar - egenvård – eget ägande Förankring i LTK Hjälpmedel Statistik Utvärdering Viktiga datum Information Erfarenheter Fritt Val av hjälpmedel - en försöksverksamhet 2007-2009 Siv Zethraeus, projektledare Kronoberg Siv.zethraeus@ltkronoberg.se Tel 0470-58 88 35, 0709-844 997

2 2009-09-15 Lagstiftning Rättsutredningar inför starten - Ägarmodellen –LOU : eget ägande - ingen upphandlingsplikt. –HSL : ansvar, –Konsumentlagstiftningen : Brukaren blir kund –Kommunallagen – inga hinder. Nya föreskrift och lagar –LOV : jan 2009 –Föreskrift om egenvård SOSFS 2009:6 Lagar Egenvård Eget ägande

3 2009-09-15 Fritt val - Egenvård Bedöma behov Prova ut, anpassa, välja produkt Specialanpassa Instruera, träna, informera Följa upp Förskrivningsprocessen 1. Egenvård Lagar Egenvård Eget ägande

4 2009-09-15 Reparation och underhåll - egenvård och teknisk service på rekvisition Vissa hjälpmedel - krav från tillverkare Rekvisition Servicekonto Serviceställe Lagar Egenvård Eget ägande

5 2009-09-15 Fritt val – eget ägande och teknisk service Bedöma behov Prova ut, anpassa, välja produkt Specialanpassa Instruera, träna, informera Följa upp Förskrivningsprocessen 1. Egenvård Förebyggande och avhjälpande underhåll 1.1 Egenvård och Teknisk service Lagar Egenvård Eget ägande

6 2009-09-15 Projektorganisation IT Info Teknisk Service Upphandling Ekonomi Specialister SynÄlmhultHörsel Kognition Kommunikation Rh – Barn och ungdom Växjö Arbetsgrupper m samordnare, brukarmedverkan Styrgrupp Referensgrupper Projektledare HI Flexibelt mötesforum Förankring

7 2009-09-15 Kommunikationstrappan Förskrivarkonferens Brukare i fokusgrupp Förankring

8 2009-09-15 Hjälpmedel som undantas Fritt val I fritt val ingår de flesta hjälpmedel som idag förskrivs via landsting/kommuner med följande undantag: Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling Ortopedtekniska hjälpmedel Hörapparater Larm Handdatorer Glasögon och linser Alla hjälpmedel där specialanpassning är aktuell eller förväntas bli aktuell Listan kan förändras under försöks- perioden Hjälpmedel

9 2009-09-15 Statistik Kronoberg Antal: 47 fria val, varav 2 inbyte Vanligast: Daisyspelare fickformat och rollatorer Ålder: jämn fördelning Kön: Män 65%, Kvinnor 35% Flest fria val: Syncentralen och BoU- hab Betalningssätt: knappt 1/3 har valt eget utlägg Rekvisitionspris: 2/3 av de fria valen ett lägre faktiskt pris. Stockholm 436, Sörmland 54 (37 byte) Statistik

10 2009-09-15 Utvärdering: Fritt val hjälpmedel (IHE) aug oktdecjanmarsmajjuliseptnov jan 2010 2009 Verksamhetsstatistik 2008 Intervju förskr. Etik- prövn. Brukarenkät DesignUrval Utskick kodning Fokus- grupp ResultatSlut- rapport Intervju förskr. Analys Utvärdering

11 2009-09-15 Styrgrupp tankar om framtid – 31 aug HI möte om framtida möjligheter – 7 sept Presidiekonferens – 18 sept Socialdepartementet – avstämning – 13okt Resultat av IHE-utvärdering – nov/dec Arbetskonferens erfarenhet – 23 nov Förslag till beslut om framtid - LSAU 1 dec Slutkonferens Norra Latin - 2 december Beslut om framtid - LS 7 dec Landstingen slutredovisar till HI - 15 jan HI slutrapport till regeringen -1 mars 2010 Viktiga datum för Fritt val Viktiga datum

12 2009-09-15 Lokal informationsplan hösten 2009 Kontinuerlig info i befintliga kanaler. Återkoppling till olika grupper. Förbättra mötet med brukare Tydlig slutrapportering Skapa bra beslutsunderlag för lokal framtidsmodell Information

13 2009-09-15 Erfarenheter så långt Förskrivarnas roll Brukarens intresse, vilja, förmåga Möjlighet att prova hjälpmedel Kostnaderna Leverantörernas möjligheter Erfarenheter

14 2009-09-15 Fritt val efter försöksverksamheten Styrgrupp positiv Ta fram beslutsunderlag Förslag till 1/12 LSAU Fritt val 2010


Ladda ner ppt "2009-09-15 Landstingets handikappråd 2009-09-15 Lagar - egenvård – eget ägande Förankring i LTK Hjälpmedel Statistik Utvärdering Viktiga datum Information."

Liknande presentationer


Google-annonser