Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fakta om vägarbeten Olyckor och incidenter Hastigheter vid vägarbeten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fakta om vägarbeten Olyckor och incidenter Hastigheter vid vägarbeten"— Presentationens avskrift:

1 Fakta om vägarbeten Olyckor och incidenter Hastigheter vid vägarbeten
Trafikantundersökningar Undersökningar med vägarbetare Kontrollverksamheten vid Vägverket Olika trafiksäkerhetshöjande projekt

2 Olyckor och incidenter, underlag
Polisrapporterade olyckor med personskador i STRADA Vägverkets djupstudier av dödsolyckor Entreprenörernas incidentrapportering Vägverkets särskilda utredningar om speciella olyckor Sjukvårdens inrapportering (STRADA) INTACT-projektet (Göteborg) Övrigt?

3 Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2007
Vägverksrapport 2008:59

4 Antal lindrigt skadade i trafikolyckor vid vägarbeten
2009 jan-sept 121 pers.

5 Antal svårt skadade i trafikolyckor vid vägarbeten
2009 jan-sept = 8 pers.

6 Dödsolyckor vid vägarbeten (vägtrafikolyckor)
Avliden inom 30 dagar Dött av trafikolyckan Djupstudieutredning Få dödsolyckor vid vägarbeten p.g.a Skydd för vägarbetarna Låga hastigheter Ej mötande trafik

7 Antal döda i trafikolyckor vid vägarbeten
2009 jan-sept. 5 döda 2 av de 26 dödade var vägarbetare

8 Trafikolyckor vid vägarbeten utgör mindre än 1% av alla trafikolyckor
Trafikolyckor vid vägarbeten utgör mindre än 1% av alla trafikolyckor. I minst 20% av olyckorna har något tillhörande vägarbetet blivit påkört.

9 Vilken är vanligaste olyckstypen vid vägarbeten?

10 Antal skadade personer per olyckstyp i trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2007

11 Varför är det här viktigt att veta?
Vid upphinnandeolyckor körs ofta något i vägarbetet på. Upphinnandeolyckor för trafikanterna innebär ofta påkörning bakifrån.

12 Whiplash är den skada som leder till flest invaliditetsfall!
… men klassas oftast av polisen som en lindrig skada

13 Antal skadade personer i olyckor vid vägarbeten per timme 2003-2007
Klockan 16-17

14 Sammanfattning olyckor:
Hastighet och uppmärksamhet viktiga faktorer Många olyckor är ej registrerade som vägarbetsolyckor Många olyckor polisrapporteras inte alls Rörligt vägarbete, främst vinter, inte med Bristande kunskap om varför olyckan skedde Bristande kunskap om i vilken omfattning vägarbetare eller vägarbetsmaterial var med i olyckan

15 Incidenter vid vägarbeten
Bygger på cirka 150 incidentrapporter från Vägverket Produktion (sammanställt och analyserat av VTI)

16 Andel incidenter per typ av vägarbete (%)

17 Andel incidenter per olyckstyp (%)

18 Vilken fordonstyp kör in i vägarbetet?

19 Andel incidenter per påkörande fordon (%)
Lastbilar utgör cirka 10% av trafikarbetet

20 Andel påkörda delar i vägarbetet (vissa utvalda) %

21 Sammanfattning incidenter
Stor andel lastbilar inblandade i incidenterna Ingen samordning av olika entreprenörers incidentrapportering TMA är viktiga Brister i inrapporteringen Incidenter med oskyddade trafikanter rapporteras inte

22

23 Trafikanternas hastigheter vid vägarbeten
Väg 21 Hässleholm-Kristianstad, 2009 43% körde fortare än 50 km/h Högsta hastigheten 120 km/h 341 personer rapporterade för fortkörning E18 Arninge-Rosenkälla, 2006 83% körde över 70 km/h Högsta hastighet 164 km/h De 15% snabbaste körde i genomsnitt i 97 km/h Högre hastigheter på natten Stockholmsvägen, Malmö 2009 Högsta hastighet 106 km/h (skyltad hastighet 50 km/h) 372 fortkörare på 1 ½ timme

24 Sammanfattning hastigheter
Dålig respekt för hastigheterna Majoriteten kör över skyltad hastighet Höga högsta hastigheter Höga genomsnittshastigheter bland de som kör fort

25 Trafikantundersökningar 1 (3)
E4 Markaryd, 2005 86-93% nöjda med framkomligheten vid vägarbetet 80-90% nöjda med Vägverkets info på vägarbetet 73-82% tycker vägvisningen är lätt att förstå 3-12% tycker hastigheten är för låg vid vägarbetet

26 Trafikantundersökningar 2 (3)
E6 Norr om Landskrona 2008 42% nöjda med framkomligheten vid vägarbetet 92% nöjda med Vägverkets info om vägarbetet 77% tycker vägvisningen är lätt att förstå 68% tycker Vägverket lever upp till sitt åtagande om hastighet 65% tycker Vägverket lever upp till åtagande om att störa trafiken

27 Trafikantundersökningar 3 (3)
E22 Lund 2009 55% nöjda med framkomligheten vid vägarbetet 80% tycker att skyltningen fungerar bra 78% tycker att det framgår bra hur man ska köra 85% tycker hastigheten är anpassad vägarbetet 20% tyckte att omvägen var för lång

28 Sammanfattning trafikantundersökningar
Stor acceptans för hastigheterna Många nöjda med info om vägarbetet Vägvisningen svår att förstå Låga betyg för framkomlighet

29 Undersökningar hos vägarbetarna
VV Region Norr 2005 80% tycker trafikanterna respekterar hastigheterna dåligt 38% tycker trafikanterna sällan/aldrig respekterar sidoavstånden 10% har varit med om olyckor 40% har upplevt incidenter dagligen eller varje vecka

30 Tycker du att trafikanterna tar tillräcklig hänsyn till de som arbetar på vägen? (%)
SEKO 2007

31 Har det under det senaste året uppstått någon incident vid din arbetsplats som är relaterad till trafiken? (%) SEKO 2007

32 Har du själv varit med om någon olycka under det senaste året där den passerande trafiken varit inblandad? (%) SEKO 2007 %

33 SEKO undersökning 2009 82% tycker att trafikanterna inte tar tillräcklig hänsyn till vägarbetarna 47% oroar sig p.g.a. bristande säkerhet 37% tycker att hastighet vid vägarbete är den arbetsmiljöfråga som ska prioriteras i första hand. 32% tycker att trafiken runt vägarbetet är den arbetsmiljöfråga som ska prioriteras i första hand

34 Sammanfattning undersökning vägarbetare
Trafikanterna respekterar hastigheten dåligt Det sker många incidenter vid vägarbetsplatserna Vägarbetarna är sällan själva med i incidenterna

35 Kontroll vägarbetsutmärkning 2009-01-01 - 2009-11-02

36 Kontroll vägarbetsutmärkning 2008

37 ”10-i-topp”, flest allvarliga anmärkningar 2009-01-01 – 2009-11-02

38 Felaktig sammanlänkning eller avsaknad av tvärsgående skydd

39 Avsaknad av längsgående skydd

40 Bristande körledning

41 Glömde täcka ”ej gällande”
Vägverket Glömde täcka ”ej gällande”

42 Vägvisning är inte lätt att få rätt…
Vägverket Vägvisning är inte lätt att få rätt…

43

44 Trafiksäkerhetshöjande projekt/försök
Mobil portal (2007) Fartdämpande åtgärder + lots (2007) Mobilt kövarningssystem (2008) Hastighetstavla med ljud (2009) Utmärkning av fordon med Battenburgmönster (2008)

45 SLUT!


Ladda ner ppt "Fakta om vägarbeten Olyckor och incidenter Hastigheter vid vägarbeten"

Liknande presentationer


Google-annonser