Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökad trygghet för bussresenärer och bussförare i Örnsköldsviks kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökad trygghet för bussresenärer och bussförare i Örnsköldsviks kommun"— Presentationens avskrift:

1 Ökad trygghet för bussresenärer och bussförare i Örnsköldsviks kommun
Ökad trygghet för bussresenärer och bussförare i Örnsköldsviks kommun. 30 km/tim vid hållplats. Lägg till ditt namn eller på den som ska hålla presentationen istället för Robert Östlund

2 Utvecklingen av trafiksäkerheten för barn

3 Bakgrund Tre barn dödades i samband med skolskjuts, hösten 2004.
Möte på Näringsdepartementet 14 december 2004. Vägverket fick i uppdrag att i samråd med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för säkrare bussresor. Samråd med SKL, SLTF, BR, Taxi, Kommunal, Skolverket, NTF och VTI.

4 Ljusdalsposten 2006-01-27 Nioåring omkom i trafikolycka utanför Järvsö
En nioårig pojke omkom vid 18-tiden på fredagskvällen i en trafikolycka på riksväg 83 vid Karsjö söder om Järvsö. Pojken hade just klivit av en buss i södergående riktning, och när han skulle korsa vägbanan blev han först påkörd av en bil och sedan av en annan buss, båda fordonen i det norrgående körfältet. Vid framkomsten till sjukhuset konstaterades att pojken hade avlidit av sina skador.

5 TRAFIKARBETET 1997 - 2010 Ökad personbilstrafik + 29 %
Ökad lastbilstrafik + 37 % Länstrafiken, buss % (regionala skillnader) Ökad busstrafik (långväga) % Gång och Cykel %

6 2004. Till och från skolan - på två olika sätt
På bekostnad av det allmänna (ca barn) Genom skolskjuts med särskilda fordon som ska ha särskild utmärkning (ca barn) Med allmänna färdmedel, t. ex. buss i linjetrafik, utan krav på särskild utmärkning (ca barn) Skolbarn, är ca 25 % av alla passagerare som åker buss i linjetrafik Genom enskilds bekostnad Med allmänna färdmedel Genom föräldrar som skjutsar Med eget färdmedel

7 Barns förutsättningar i trafiken:
Upp till 12 år, saknar barn förutsättningar för att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert beteende. Förmågan begränsas av utvecklingen av deras syn och hörsel. De kan inte sprida sin uppmärksamhet, de ägnar sig åt en sak i taget. Barn som cyklar, måste exempelvis koncentrera sig på att trampa och manövrera cykeln, att de inte alltid kan uppmärksamma trafiken. Att cykla, är snarare ett lekmoment, än ett sätt att förflytta sig. Så är det ända upp i mellanstadieåldrarna.

8 Barns förutsättningar i trafiken:
Det är omöjligt för barn, annat än tillfälligtvis, att komma ifrån sin lekinställning, den bär de med sig, även i trafiken. Det innebär att ett och samma barn, ena stunden kan vara en mycket god trafikant och den andra stunden dålig. En av barnens största svårigheter i trafiken, är att de är fånga i ett självcentrerat tänkande. De utgår från sin uppfattning och kan inte förstå att motparten har en annan. En slutsats av detta, är att barn inte kan tränas till ett trafiksäkert beteende, i alla de situationer där det behövs.

9 Barn på Väg - Sammanfattning
Begränsad syn och hörsel Svårt att bedöma avstånd och är spontana och impulsiva Barn är barn, därför måste ansvaret för barns trafiksäkerhet alltid vila på oss vuxna

10 Vägverket föreslår: Sänkt hastighet till 30 km/tim vid hållplats i samband med av- och påstigning av buss. Förslaget omfattar både linjetrafik och särskilt upphandlad skolskjuts. En försöksverksamhet med provsträckor/provområden som kontinuerligt följs och utvärderas. Sedan 2004 har det blivit förändringar i förordningen. Vägverkets förslag 2007 omfattar alla bussar som är utrustad med en ny skylt. Regeln gäller vid möte och omkörning när bussen är stillastående vid hållplats. För att klargöra ska tolkningen vara; 30 km/tim gäller vid omkörningen eller mötande av buss som är stillastående vid hållplats.

11 Den nya 30-regeln infördes 1 september 2007, i Örnsköldsvik och Linköping
Säkra att förslaget håller för praktiskt genomförande i Sverige, genom olika studier och försöksverksamheter i Luleå, Örnsköldsvik, Gotland, Linköping och Krfistianstad. Förslaget är i linje med nollvisionens utgångspunkter. Samordnas med uppdrag om ny hastighetsstrategi.

12 Övik SE=s/√n

13 Hastigheter Gotland Gotlands försök visade att en vädjan till bilisterna inte gav den maximala hastighetssänkningen till 30km/tim. Framförallt vid mötande av en buss vid hållplats. Hastigheter före kampanjen var km/tim för båda mätplatserna.

14 Övik SE=s/√n

15 Linköping Gäller på vägar med hastighet 50 – 70 km/tim
3 Sträckor: Landeryd – Bjärka-Säby Vårdsberg mot Björsäter Malmslätt – Västerlösa Regeln gäller vid omkörning eller möte av stillastående buss vid hållplats. 1 september 2007 3 § Vägverket får meddela föreskrifter om att fordon på viss väg, vägsträcka eller på samtliga vägar inom ett visst område inte får föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen vid passage av ett sådant fordon som avses i 1 § första stycket som stannat för passagerares på- eller avstigning. 7 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § första stycket döms till penningböter.    Ansvar får inte dömas ut om upplysning om förbudet inte har lämnats på det passerade fordonet med en sådan skylt som avses i 6 §.

16 Örnsköldsvik Gäller på vägar med hastighet 50 – 70 km/tim
Regeln gäller i hela kommunen med undantag för E4 Regeln gäller vid omkörning eller möte av stillastående buss vid hållplats 1 september 2007 3 § Vägverket får meddela föreskrifter om att fordon på viss väg, vägsträcka eller på samtliga vägar inom ett visst område inte får föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen vid passage av ett sådant fordon som avses i 1 § första stycket som stannat för passagerares på- eller avstigning. 7 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § första stycket döms till penningböter.    Ansvar får inte dömas ut om upplysning om förbudet inte har lämnats på det passerade fordonet med en sådan skylt som avses i 6 §.

17 Andra åtgärder kring Säkra Bussresor
Luleå Inventering av hållplatser på 90 och 110 vägar. Undersöker konsekvenserna av åtgärder på dessa vägar Kristianstad Arbete med nya system till förare som stöd till att verka för en säker och trygg skolskjuts Luleå: Försöken riktade mot hållplatser som är placerade på 90 och 110-vägar. Vägverket studerar barn i olika situationer samtidigt som konsekvenserna av att åtgärda eller ta bort hållplatser på vägar med hastigheten km/tim utreds. Kristianstad: Arbetar Vägverket med att ge ökat stöd till de förare som kör skolbussarna. Förarna utbildas i olika system som ska integreras och testas i bussarna. Systemen ska vara ett stöd så att föraren kan verka för en säker och trygg skolskjutsresa.

18 Genomfört arbete/erfarenheter
Hållplatsinventeringar och fältstudier Mätningar av hastigheter innan start med slangmätning Försöksförordning Simulatorförsök Barnkonsekvensanalys Hållplatsinventering: Kommunerna har tittat på hållplatserna på försökssträckorna och kategoriserat dem. Mätningar av hastigheter: Varje kommun har genomfört mätningar av hastigheter med en buss stående vid hållplats Försöksförordning: När, var och hur ska regeln gälla och den nya skylten som är en upplysningsskylt om regeln VTI-simulatorförsök: Försöket visad på att en skylt med blinkande ljus gav större hastighetssänkning än en skylt med lysande lampor. Passerande följde regeln bättre än mötande trafik. Före, under och efter: Föremätningar, undermätningar och eftermätningar för att få hållbara data till underlaget av försöket till presentationen till regeringen Barnkonsekvensanalys: 600 elever sammanlagt i båda kommunerna har deltagit i en BKA för att fånga åsikter om deras upplevelser av sin skolväg.

19 30 km/tim en viktig hastighet
30 km/tim - 9 av 10 överlever 50 km/tim - bara 2 av 10 överlever 70 km/tim - chansen att överleva är minimal

20 30 km/tim en viktig hastighet
30 km/tim handlar om att det skiljer mycket på reaktionstid och bromssträcka. Du kan reagera långsammare vid 30 km/tim om det plötsligt dyker upp någon eller något och ändå få en kortare bromssträcka. Det minskar skaderisken avsevärt. Reaktionstiden i 50km/tim är 0,716 sek och du får en bromssträcka 22 meter. I 30 km/tim är reaktionstiden 0,639 sek och bromssträckan 10 meter.

21 Informationskampanj Foldrar till alla hushåll Vykort till alla hushåll
Utskick till företag med yrkestrafik Tidningsannonser Affischer i bussar Informationsmöten Radio webbanimationer om varför 30 km/tim är avgörande Infartsskyltar Invigning 1 september, i samarbete med Polisen, NTF, MODO-Hockey Förnyad Information Swedbank Arena 3 nov VARFÖR 30 KM/TIM? Tänk dig att du sitter bakom ratten och ser bussen som just stannat. Plötsligt dyker det upp någon på vägen. Kör du i 30 km/tim har du en bra chans att stanna. Skillnaden mellan 50 km/tim och 30 km/tim är större än du tror. Nio av tio oskyddade trafikanter överlever vid en påkörning i 30 km/tim, men bara två av tio vid 50 km/tim. Kör du fortare än 30 km/tim hinner du kanske inte ens reagera.

22 Tekniken sköts av föraren av bussen
Tekniken sköts av föraren av bussen. En liten panel med två knappar monteras in i bussen. En knapp med symbolen 30 och en med skolskjutssymbolen finns på denna. Skylten aktiveras av föraren 100 meter- 200 meter före hållplats och släcks automatiskt efter bussen åkt 100 meter.

23

24

25

26 30 km/tim vid hållplats www.vv.se/30regel www.ornskoldsvik.se/30regel


Ladda ner ppt "Ökad trygghet för bussresenärer och bussförare i Örnsköldsviks kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser