Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökad trygghet för bussresenärer och bussförare i Örnsköldsviks kommun. 30 km/tim vid hållplats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökad trygghet för bussresenärer och bussförare i Örnsköldsviks kommun. 30 km/tim vid hållplats."— Presentationens avskrift:

1 Ökad trygghet för bussresenärer och bussförare i Örnsköldsviks kommun. 30 km/tim vid hållplats.

2 Utvecklingen av trafiksäkerheten för barn

3 Bakgrund •Tre barn dödades i samband med skolskjuts, hösten 2004. •Möte på Näringsdepartementet 14 december 2004. •Vägverket fick i uppdrag att i samråd med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för säkrare bussresor. •Samråd med SKL, SLTF, BR, Taxi, Kommunal, Skolverket, NTF och VTI.

4 Ljusdalsposten 2006-01-27 Nioåring omkom i trafikolycka utanför Järvsö En nioårig pojke omkom vid 18-tiden på fredagskvällen i en trafikolycka på riksväg 83 vid Karsjö söder om Järvsö. Pojken hade just klivit av en buss i södergående riktning, och när han skulle korsa vägbanan blev han först påkörd av en bil och sedan av en annan buss, båda fordonen i det norrgående körfältet. Vid framkomsten till sjukhuset konstaterades att pojken hade avlidit av sina skador.

5 TRAFIKARBETET 1997 - 2010 Ökad personbilstrafik+ 29 % Ökad lastbilstrafik+ 37 % Länstrafiken, buss+ - 0 % (regionala skillnader) Ökad busstrafik (långväga)+ 22 % Gång och Cykel- 6 %

6 2004. Till och från skolan - på två olika sätt På bekostnad av det allmänna (ca 250 000 barn) •Genom skolskjuts med särskilda fordon som ska ha särskild utmärkning (ca 150 000 barn) •Med allmänna färdmedel, t. ex. buss i linjetrafik, utan krav på särskild utmärkning (ca 100 000 barn) Skolbarn, är ca 25 % av alla passagerare som åker buss i linjetrafik Genom enskilds bekostnad •Med allmänna färdmedel •Genom föräldrar som skjutsar •Med eget färdmedel

7 Barns förutsättningar i trafiken: •Upp till 12 år, saknar barn förutsättningar för att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert beteende. •Förmågan begränsas av utvecklingen av deras syn och hörsel. •De kan inte sprida sin uppmärksamhet, de ägnar sig åt en sak i taget. •Barn som cyklar, måste exempelvis koncentrera sig på att trampa och manövrera cykeln, att de inte alltid kan uppmärksamma trafiken. •Att cykla, är snarare ett lekmoment, än ett sätt att förflytta sig. Så är det ända upp i mellanstadieåldrarna.

8 Barns förutsättningar i trafiken: •Det är omöjligt för barn, annat än tillfälligtvis, att komma ifrån sin lekinställning, den bär de med sig, även i trafiken. •Det innebär att ett och samma barn, ena stunden kan vara en mycket god trafikant och den andra stunden dålig. •En av barnens största svårigheter i trafiken, är att de är fånga i ett självcentrerat tänkande. •De utgår från sin uppfattning och kan inte förstå att motparten har en annan. •En slutsats av detta, är att barn inte kan tränas till ett trafiksäkert beteende, i alla de situationer där det behövs.

9 Barn på Väg - Sammanfattning •Begränsad syn och hörsel •Svårt att bedöma avstånd och är spontana och impulsiva •Barn är barn, därför måste ansvaret för barns trafiksäkerhet alltid vila på oss vuxna

10 •Sänkt hastighet till 30 km/tim vid hållplats i samband med av- och påstigning av buss. •Förslaget omfattar både linjetrafik och särskilt upphandlad skolskjuts. •En försöksverksamhet med provsträckor/provområden som kontinuerligt följs och utvärderas. Vägverket föreslår:

11 Den nya 30-regeln infördes 1 september 2007, i Örnsköldsvik och Linköping •Säkra att förslaget håller för praktiskt genomförande i Sverige, genom olika studier och försöksverksamheter i Luleå, Örnsköldsvik, Gotland, Linköping och Krfistianstad. •Förslaget är i linje med nollvisionens utgångspunkter. •Samordnas med uppdrag om ny hastighetsstrategi.

12 Övik SE=s/√n

13 Hastigheter Gotland

14 Övik SE=s/√n

15 Linköping •Gäller på vägar med hastighet 50 – 70 km/tim •3 Sträckor: Landeryd – Bjärka-Säby Vårdsberg mot Björsäter Malmslätt – Västerlösa •Regeln gäller vid omkörning eller möte av stillastående buss vid hållplats. •1 september 2007

16 Örnsköldsvik • Gäller på vägar med hastighet 50 – 70 km/tim • Regeln gäller i hela kommunen med undantag för E4 • Regeln gäller vid omkörning eller möte av stillastående buss vid hållplats • 1 september 2007

17 •Luleå Inventering av hållplatser på 90 och 110 vägar. Undersöker konsekvenserna av åtgärder på dessa vägar •Kristianstad Arbete med nya system till förare som stöd till att verka för en säker och trygg skolskjuts Andra åtgärder kring Säkra Bussresor

18 Genomfört arbete/erfarenheter • Hållplatsinventeringar och fältstudier • Mätningar av hastigheter innan start med slangmätning • Försöksförordning • Simulatorförsök • Barnkonsekvensanalys

19 30 km/tim - 9 av 10 överlever 50 km/tim - bara 2 av 10 överlever 70 km/tim - chansen att överleva är minimal 30 km/tim en viktig hastighet

20

21 Informationskampanj –Foldrar till alla hushåll –Vykort till alla hushåll –Utskick till företag med yrkestrafik –Tidningsannonser –Affischer i bussar –Informationsmöten –Radio –webbanimationer om varför 30 km/tim är avgörande –Infartsskyltar –Invigning 1 september, i samarbete med Polisen, NTF, MODO-Hockey –Förnyad Information Swedbank Arena 3 nov

22

23

24

25

26 •www.vv.se/30regelwww.vv.se/30regel •www.ornskoldsvik.se/30regelwww.ornskoldsvik.se/30regel •www.linkoping.se/30regelwww.linkoping.se/30regel 30 km/tim vid hållplats


Ladda ner ppt "Ökad trygghet för bussresenärer och bussförare i Örnsköldsviks kommun. 30 km/tim vid hållplats."

Liknande presentationer


Google-annonser