Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cyklisters singelolyckor - orsaker och skador Anna Niska & Jenny Eriksson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cyklisters singelolyckor - orsaker och skador Anna Niska & Jenny Eriksson."— Presentationens avskrift:

1 Cyklisters singelolyckor - orsaker och skador Anna Niska & Jenny Eriksson

2 Cyklister – ett hot mot nollvisionen?

3

4 NEJ!

5 Cykelolyckor - orsaker Källa: STRADA 2003-2006, ur Thulin & Niska 2009

6 Cyklisters singelolyckor – lite fakta •Den dominerande olyckstypen även vid mycket svåra skador •Män drabbade av fler allvarliga skador: •Fler män i tävlings- och motionslopp •Högre hastigheter? •Cyklar längre sträckor? •Större risktagande? •Andra typer av cyklar? •Lägre hjälmanvändning?

7 Faktorer bakom singelolyckan (%) »Halt underlag 22,6 »Kört mot/över kant7,4 »Ojämnt underlag4,1 »Kört på fast föremål3,8 »Kört på tillfälligt föremål3,4 »Kört mot räls1,2 »Kommit utanför vägen0,9 »Fastnat med något i cykeln5,6 »Transporterat föremål0,3 »Hög fart0,7 »Tvärstopp0,7 »Inbromsning4,8 »Stannat0,5 »Klivit av/på cykeln2,3 »Lekt under cykling1,7 »Fel på cykeln3,5 »Alkoholpåverkad3,4 »Blåsigt väder0,2 »Bländad av fordon0,2 »Använt mobiltelefon0,2 »Drabbad av sjukdom0,3 »Summa67,9 Källa: STRADA 2003-2006, ur Thulin & Niska 2009

8 Fasta föremål Foto: Krister Isakssons blogg ”Titta en cykelbana, vad kan vi använda den till?”

9 Fasta föremål Foto: Krister Isakssons blogg ”Titta en cykelbana, vad kan vi använda den till?”

10 Faktorer bakom singelolyckan (%) 41,3 % (30,5 % DoU) Drygt 60% av cyklisternas singelolyckor kan väghållaren förebygga! (45% med DoU) En tredjedel är relaterade till halka! »Halt underlag 22,6 »Kört mot/över kant7,4 »Ojämnt underlag4,1 »Kört på fast föremål3,8 »Kört på tillfälligt föremål3,4 »Kört mot räls1,2 »Kommit utanför vägen0,9 »Fastnat med något i cykeln5,6 »Transporterat föremål0,3 »Hög fart0,7 »Tvärstopp0,7 »Inbromsning4,8 »Stannat0,5 »Klivit av/på cykeln2,3 »Lekt under cykling1,7 »Fel på cykeln3,5 »Alkoholpåverkad3,4 »Blåsigt väder0,2 »Bländad av fordon0,2 »Använt mobiltelefon0,2 »Drabbad av sjukdom0,3 »Summa67,9

11 Skadade i singelolyckor pga halt underlag 15 %

12 Grus på vägytan

13 Ishalka

14 Potthål

15 Avgrävda cykelvägar

16 Otillräcklig belysning

17 Varför åtgärdas inte dessa brister? Brist på intresse? Brist på resurser Brist på kunskap •Olycksstatistik

18 Cykelolyckor i Umeå

19 Varför åtgärdas inte dessa brister? Brist på intresse? Brist på resurser Brist på kunskap •Olycksstatistik •Cykeltrafikflöden

20 Cykelflödeskarta över Umeå

21 Varför åtgärdas inte dessa brister? Brist på intresse? Brist på resurser Brist på kunskap •Olycksstatistik •Cykeltrafikflöden •Effekter och samband •Cykelvägnätets status

22 Orsaker till allvarliga singelolyckor – en pågående studie •Bidrag från Länsförsäkringars forskningsfond •Analyser av data från STRADA •bara sjukvårdsklienten •senaste 5 åren: 2007-2011 •Analys av Trafikverkets djupstudier över dödsolyckor •Djupintervjuer med ca 20 cyklister som skadats allvarligt i olika typer av singelolyckor •Beskriva händelseförloppet •Tankar kring olyckan

23 Allvarliga skador i singelolyckor Ca 1,7 skador/person

24 Allvarliga skador bland äldre (65+) Ca 1,4 skador/person

25 Dödade i singelolyckor cykel 2007-2011 •Flest män •16 av totalt 23 döda (70%) •Äldre •medelålder 62 år, min 29 år, max 87 år •Skallskador •Endast 3 hade hjälm (15 hade inte + 5 okänt) •Alkoholpåverkan •7 cyklister (1,05 – 3 promille), 9 ej alkohol, 7 okänt •OBS! Polisen ofta inte på plats - dokumentation i efterhand för att olyckan ska komma in i STRADA

26 Olycksbeskrivningar- hur ska de tolkas? ”Fick tvärgromsa för att inte kollidera med en bil i en korsning och välte med cykeln.” ”Cyklat omkull och slagit huvudet och vänster höft. Blev hemkörd i skottkärra av 2 män, ambulans från hemmet.” Omkring 40% av de personer som skadats allvarigt beskrivs ”Cyklat omkull” eller liknande.

27 Förbättringar av olycksstatistiken behövs! 1.Gör en grundlig analys av STRADA-data för en nulägesbeskrivning 2.Bestäm parametrar/indikatorer som är viktiga att få med och följa upp: ●olycksorsaker ●alkohol ●mörker ●hjälmanvändning 3.Dialog för att förbättra kvaliteten på inrapporteringen 4.Identifiera åtgärder för att förbättra cyklisternas säkerhet – gör upp en plan för åtgärderna 5.Följ upp olycksutvecklingen på ett konsekvent sätt – samma indikatorer ●Trender ●Effektsamband

28 Tack för oss! Anna.Niska@vti.se Jenny.Eriksson@vti.se


Ladda ner ppt "Cyklisters singelolyckor - orsaker och skador Anna Niska & Jenny Eriksson."

Liknande presentationer


Google-annonser