Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lotsmodellen För ett bättre samarbete runt barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lotsmodellen För ett bättre samarbete runt barn och ungdomar med psykisk ohälsa."— Presentationens avskrift:

1 Lotsmodellen För ett bättre samarbete runt barn och ungdomar med psykisk ohälsa

2 Bakgrund Miltonprojektet – barn och ungdom Skåne Nordost – arbetade fram Lotsmodellen

3 Överrenskommelse Att göra ett bättre jobb för familjer och individer i behov av stöd

4 Deltagande verksamheter Kommuner -Förskola, skola, socialtjänst och omsorgsverksamhet i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge Region Skåne nordost -Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomsmedicin, Enheten för Familj och Ungdomshälsa och BVC

5 L O T S Tillsammans Förenkla Helhetssyn Klargöra Olika perspektiv Samordna Familjen Modellen Skola Socialtjänst BUP Habilitering

6 Nätverksmöte2 - Samarbetsfas : Lots & Individuell plan (IP) 4m Professionellt nätverk genomför insatser för familjen Genomförande Utvärdering & Kvittens Tid: 4v Nätverksmöte1 I nventeringsfas Utrednings – & Bedömningsfas Initiativtagande till samarbete

7 Målet Att göra ett bättre arbete för familjer och individer i Skåne nordost

8 Mötet Struktur – skilja från andra möten Sekretess Förberedelse Dagordning Roller Normer

9 Rollerna Familj/barn/ungdom Initiativtagare Lotsen Verksamhetsaktör Samtalsledare

10 Varför samtalsledare? Neutral/opartisk - Inte ”inne” i ärendet -Fri från påverkan av tidigare eventuella konflikter Koncentrerad på att leda mötet -Hålla strukturen -Ansvara för ”klimatet”

11 Dagordning 1.Presentationsrunda. 2. Initiativtagaren (samtalsledaren) tar upp sekretessen. 3. Initiativtagaren (samtalsledaren) inleder och beskriver syftet med mötet. 4. Vårdnadshavare/ungdom ger sin berättelse.

12 Dagordning 5. Frågestund. 6. Diskussion inom hela nätverket. a) Mönster b) Val c) Åtgärder 6. Individuell plan. 7. Val av Lots. 8. Ny tid och utdelning av individuell plan: 4 månader framåt eller tidigare.

13 Individuell plan Den gemensamma dokumentationen Sekretess Kontaktlista Namngiven Lots Nuläge – berättelse Mål Åtgärder Uppföljning

14 Lotsambassadörerna Varje verksamhet har utsett en ambassadör Stöd till sin verksamhet Uppdatera Utveckla Koppling till beslutsnivå

15 Samarbete Tillitsregel nr. 1 för samarbete: Vi måste ha tillit till att varje aktör själv känner till vilket uppdrag som de arbetar utifrån och ha tillit till att de gör en riktig bedömning Prata med varandra – inte om varandra

16 S som i samarbete Styrning – legitimera samverkan, ge mandat och resurser Struktur – avtal, riktlinjer, handlingsplaner och ansvarsfördelning Samsyn – gemensam problemförståelse, tillit och förståelse för varandras uppdrag

17 Vill du veta mer? www.skane.se/lots - här finns lathund/manual, blanketter och information


Ladda ner ppt "Lotsmodellen För ett bättre samarbete runt barn och ungdomar med psykisk ohälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser