Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄNSLEDNING VÄLFÄRD 2014-04-11. Barnkonventionen Hälsofrämjande Samordning Uppföljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄNSLEDNING VÄLFÄRD 2014-04-11. Barnkonventionen Hälsofrämjande Samordning Uppföljning."— Presentationens avskrift:

1 LÄNSLEDNING VÄLFÄRD 2014-04-11

2 Barnkonventionen Hälsofrämjande Samordning Uppföljning

3

4 Överenskommelse Samordningsorganisation Målgrupp Syfte och Mål Uppföljning av rutinen Verksamheternas uppdrag och arbetssätt Förtydligande; Bas, första linjen och specialist Konsultation, Vårdbegäran/Remiss, Anmälan Rutin för Samordning kring Barn

5 RUTIN FÖR SAMORDNING KRING BARN SIP

6 IMPLEMENTERING AV ÖVERENSKOMMELSEN Behovsinventering Installation av överenskommelsen Överenskommelsen börjar användas Vidmakthållande av överenskommelse

7 Nya chefer Nya medarbetare Ifrågasättande utifrån arbetsbelastning Ifrågasättande utifrån urholkning av resurser Agerande utanför samverkansstrukturen Cheferna har mandat över sitt eget VO – Ingen har mandat över den totala ledningen och styrningen

8

9 Barnets ålder 26 genomförda samordningsmöten, varav 22 SIP Barnets delaktighet

10 Initiativtagare Samordnare -Förskola 5 -Grundskola 2 -Socialtjänst 6 -BUP 4 -BUH 3

11 Problematik Ansvarig för insatser

12 Måluppfyllelse, målen i SIP 1= inte alls, 5= helt.

13 Goda exempel Ett bra möte där flera aktörer medverkat för att få klarhet i ungdomens problematik Psykologen som var kallad kom inte. Annars har allt fungerat bra. Vi skall fundera om inte HAB skall vara samordnare eftersom de har fler åtgärder än förskolan. Denna SIP blev akut sammankallad till följd av att barnet misshandlat andra elever på skolan. Eftersom SIP:en var akut följdes inte planerade insatser från föreg. SIP upp, då tidsramen för dessa inte uppnåtts ännu, utan ska följas upp i april enl. tidigare planering. Barnet var inte delaktig utifrån sin autism - i detta läge skulle delaktighet i SIP bara förvirra och oroa henne. Föräldrarna hade sagt till barnet att ett möte skulle ske och barnet hade tidigare förmedlat sina önskemål inför framtidsplanering av skolgång. Fungerar bra med uppföljningar i ärendet. Barnet inte med utifrån de diagnoser som finns. Familjehemmet pratar med barnet innan mötena och vidarebefordrar informationen på möte Arbetssättet vid samordningsmötet med gemensam bild av risk- och skydd gav en fyllig bild med bra struktur som på ett tydligt sätt ringade in ”var ska vi börja” och ”vilka styrkor kan vi bygga på”.

14 Avvikelser - Psykologen som var kallad kom inte. -Socialtjänsten Hudiksvalls kommun kom inte till kallat möte på BUP. Meddelade inte förhinder. 4 personer från BUP mottagningen var av inhyrd psykolog satt och väntade. Föräldrarna hade gett sitt samtycke till träffen med enbart professionen. Meddelar respektive enhet att de har förhinder så kan vi erbjuda andra barn insatser på tiden istället. -Alla kallade kom inte till mötet, meddelade inte sin frånvaro i förväg. Kallelsen till skolan hade hamnat i skolsyster postfack trots att det var adresserat direkt till rektor -BUP lämnar återbud - tycker inte att de har mer än medicinska insatser. Socialtjänsten lämnar återbud eftersom man innan mötet haft ett möte med LSS/omsorgen och kommit överens om att ansvaret kommer att ligga på den enheten. -Barn o familjehälsan kunde inte komma vid första datumet och då flyttade vi fram mötet 1 dag men då kunde inte BVC komma pga. ledighet. -Logoped kallar till möten på andra dagar än fredagar, känner inte till rutinen. -Föräldrauppror facebook angående rätten till 15 timmars förskola vid arbetslöshet. BVC bidragit till upproret genom att bl. a bekräftat föräldrarnas synpunkter. -Folktandvård kallat till SIP men inte enligt överenskommelsen. -Soc. kallat BUP till SIP men fått svaret att den ska gå till familjehälsan. Vem har stöd till föräldrar till ungdomar inom 1a linjen? -Soc. fått orosanmälan kring ett barn från skolinspektionen men ingen orosanmälan finns gjord från skolan.

15 www.regiongavleborg.se/psynk Kommunikationsplan Strukturerad uppföljning i chefssamverkan och ledningsgrupp Gemensamt arbetssätt vid SIP möte Workshops kring verksamheternas uppdrag Gemensam uppstartsdag i Nordanstig FOU – Forskare möter kliniker Nätverk Välfärd

16 Erfarenheter.. Familj Släkt, Vänner Kamrater Förskola Skola BVC Elevhälsa Föreningar Kortis Stödfamilj Fritid Socialtjänst LSS Barn- och familj/UM Första linjen BUS BUP BUH Specialist 2 timmar/vecka = 1,2 % av vaken tid SAMVERKA och SAMORDNA 35 timmar/vecka = 31 % av vaken tid

17 Erfarenheter - Sammanfattning Tidig investering i Barn ger hälsa, självständiga vuxna och socioekonomiska vinster. Förskola/ skola är viktiga i samverkan Samverkan tar tid och kräver delaktiga verksamheter Det är viktigt att vi jobbar mot samma mål på alla nivåer och i alla verksamheter. Ledning och styrning för långsiktighet Utveckling av samverkan kräver processledare

18


Ladda ner ppt "LÄNSLEDNING VÄLFÄRD 2014-04-11. Barnkonventionen Hälsofrämjande Samordning Uppföljning."

Liknande presentationer


Google-annonser