Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demografikonsulten 2005 SCB:s befolkningsprognos Antagande om –Dödlighet –Fruktsamhet –Migration Resultat av Demografikonsulten Åke Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demografikonsulten 2005 SCB:s befolkningsprognos Antagande om –Dödlighet –Fruktsamhet –Migration Resultat av Demografikonsulten Åke Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 Demografikonsulten 2005 SCB:s befolkningsprognos Antagande om –Dödlighet –Fruktsamhet –Migration Resultat av Demografikonsulten Åke Nilsson

2 Demografikonsulten 2005 Prognos med alternativ vart tredje år Vart tredje år en prognos med Huvudalternativ och Låg- och högalternativ avseende Fruktsamhet, dödlighet och migration Senaste publikationen har titeln Sveriges framtida befolkning Befolkningsframskrivning för åren 2003-2050 (Demografiska rapporter 2003:4, SCB) Alternativa framskrivningar se sidorna 79-92, 148-161 Huvudalternativ uppdateras årligen I juni nästa år kommer en ny prognos med huvud-, låg- och högalternativ

3 Demografikonsulten 2005 Summerat fruktsamhetstal 1950-2004 samt antagande enligt tre alternativ

4 Demografikonsulten 2005 Migrationsnettot 1950-2004 samt antagande enligt tre alternativ

5 Demografikonsulten 2005 Åldersfördelningen på utrikes flyttare

6 Demografikonsulten 2005 Återstående medellivslängd vid 50 år för kvinnor och män 1900-2004 samt enligt huvudalternativet 2003-2040

7 Demografikonsulten 2005 Återstående medellivslängd vid 50 år för kvinnor och män 1960-2004 samt enligt alternativet med låg dödlighet 2003-2040

8 Demografikonsulten 2005 Antagande om årlig förändring av dödsriskerna för kvinnor

9 Demografikonsulten 2005 Antal kvinnor 65-79 år beroende på antagande om dödligheten 2003-50

10 Demografikonsulten 2005 Antal kvinnor 80 år och äldre beroende på antagande om dödligheten 2003-50

11 Demografikonsulten 2005 Antal döda 1950-2004 samt prognostiserat antal beroende på antagande om dödligheten 2003-50

12 Demografikonsulten 2005 Tidigare prognoser och utfall Sveriges framtida befolkning Befolkningsframskrivning för åren 2000-2050 (Demografiska rapporter 2000:1) I rapporten jämförs prognoser med utfall 1973 års prognos 1980 års prognos 1989 års prognos 1994 års prognos

13 Demografikonsulten 2005 1973 års prognos AntagandeFörsta året Efter 5 år Efter 10 år Efter 20 år Fruktsamhet1,951,981,971,96 Medellivs- längd - Kvinnor77,277,577,978,2 - Män72,1 Nettomigration015 000

14 Demografikonsulten 2005

15 1980 års prognos AntagandeFörsta året Efter 5 år Efter 10 år Efter 20 år Fruktsamhet1,8 Medellivs- längd - Kvinnor78,678,778,878,9 - Män72,4 Nettomigration10 000 5 000

16 Demografikonsulten 2005

17 1989 års prognos Antagande Första året Efter 5 år Efter 10 år Efter 20 år Fruktsamhet1,921,841,891,91 Medellivs- längd - Kvinnor80,481,181,782,2 - Män74,374,975,475,7 Nettomigration20 00017 00012 00010 000

18 Demografikonsulten 2005

19

20

21 Mina slutsatser SCB:s huvudalternativ är dokumenterat och lättillgängligt på ett bra sätt Hög- och lågalternativen –bör finnas på hemsida – både resultat och antagande –bättre beskrivna –dödsriskerna i åldrarna över 85 år kan ha något större spännvidd i de olika alternativen

22 Demografikonsulten 2005 Prognoser och utfall Födda – svårprognostiserat –stora avvikelser mellan prognos och utfall Invandringen –tidsandan påverkar antaganden för mycket –ibland anses den höga invandringen vara tillfällig för att i framtiden återgå till en lägre nivå Döda –stabila trender ger ett bra utfall –trendbrott ger sämre utfall – kohortanalys kanske kan mildra effekten av trendbrotten?


Ladda ner ppt "Demografikonsulten 2005 SCB:s befolkningsprognos Antagande om –Dödlighet –Fruktsamhet –Migration Resultat av Demografikonsulten Åke Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser