Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demografikonsulten 2005 SCB:s befolkningsprognos Antagande om –Dödlighet –Fruktsamhet –Migration Resultat av Demografikonsulten Åke Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demografikonsulten 2005 SCB:s befolkningsprognos Antagande om –Dödlighet –Fruktsamhet –Migration Resultat av Demografikonsulten Åke Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 Demografikonsulten 2005 SCB:s befolkningsprognos Antagande om –Dödlighet –Fruktsamhet –Migration Resultat av Demografikonsulten Åke Nilsson

2 Demografikonsulten 2005 Prognos med alternativ vart tredje år Vart tredje år en prognos med Huvudalternativ och Låg- och högalternativ avseende Fruktsamhet, dödlighet och migration Senaste publikationen har titeln Sveriges framtida befolkning Befolkningsframskrivning för åren (Demografiska rapporter 2003:4, SCB) Alternativa framskrivningar se sidorna 79-92, Huvudalternativ uppdateras årligen I juni nästa år kommer en ny prognos med huvud-, låg- och högalternativ

3 Demografikonsulten 2005 Summerat fruktsamhetstal samt antagande enligt tre alternativ

4 Demografikonsulten 2005 Migrationsnettot samt antagande enligt tre alternativ

5 Demografikonsulten 2005 Åldersfördelningen på utrikes flyttare

6 Demografikonsulten 2005 Återstående medellivslängd vid 50 år för kvinnor och män samt enligt huvudalternativet

7 Demografikonsulten 2005 Återstående medellivslängd vid 50 år för kvinnor och män samt enligt alternativet med låg dödlighet

8 Demografikonsulten 2005 Antagande om årlig förändring av dödsriskerna för kvinnor

9 Demografikonsulten 2005 Antal kvinnor år beroende på antagande om dödligheten

10 Demografikonsulten 2005 Antal kvinnor 80 år och äldre beroende på antagande om dödligheten

11 Demografikonsulten 2005 Antal döda samt prognostiserat antal beroende på antagande om dödligheten

12 Demografikonsulten 2005 Tidigare prognoser och utfall Sveriges framtida befolkning Befolkningsframskrivning för åren (Demografiska rapporter 2000:1) I rapporten jämförs prognoser med utfall 1973 års prognos 1980 års prognos 1989 års prognos 1994 års prognos

13 Demografikonsulten års prognos AntagandeFörsta året Efter 5 år Efter 10 år Efter 20 år Fruktsamhet1,951,981,971,96 Medellivs- längd - Kvinnor77,277,577,978,2 - Män72,1 Nettomigration

14 Demografikonsulten 2005

15 1980 års prognos AntagandeFörsta året Efter 5 år Efter 10 år Efter 20 år Fruktsamhet1,8 Medellivs- längd - Kvinnor78,678,778,878,9 - Män72,4 Nettomigration

16 Demografikonsulten 2005

17 1989 års prognos Antagande Första året Efter 5 år Efter 10 år Efter 20 år Fruktsamhet1,921,841,891,91 Medellivs- längd - Kvinnor80,481,181,782,2 - Män74,374,975,475,7 Nettomigration

18 Demografikonsulten 2005

19

20

21 Mina slutsatser SCB:s huvudalternativ är dokumenterat och lättillgängligt på ett bra sätt Hög- och lågalternativen –bör finnas på hemsida – både resultat och antagande –bättre beskrivna –dödsriskerna i åldrarna över 85 år kan ha något större spännvidd i de olika alternativen

22 Demografikonsulten 2005 Prognoser och utfall Födda – svårprognostiserat –stora avvikelser mellan prognos och utfall Invandringen –tidsandan påverkar antaganden för mycket –ibland anses den höga invandringen vara tillfällig för att i framtiden återgå till en lägre nivå Döda –stabila trender ger ett bra utfall –trendbrott ger sämre utfall – kohortanalys kanske kan mildra effekten av trendbrotten?


Ladda ner ppt "Demografikonsulten 2005 SCB:s befolkningsprognos Antagande om –Dödlighet –Fruktsamhet –Migration Resultat av Demografikonsulten Åke Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser