Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplägg Avtal 2010 Förhandlingsläget, omvärld, process framöver Sammanfattning STs inriktning i avtalsrörelsen OFR yrkanden Hantering av insamlat material.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplägg Avtal 2010 Förhandlingsläget, omvärld, process framöver Sammanfattning STs inriktning i avtalsrörelsen OFR yrkanden Hantering av insamlat material."— Presentationens avskrift:

1

2 Upplägg Avtal 2010 Förhandlingsläget, omvärld, process framöver Sammanfattning STs inriktning i avtalsrörelsen OFR yrkanden Hantering av insamlat material Fortsatt process

3 Tidplan för Avtal 2010

4 Förhandlingsläget Förhandlingsklimatet Förhållande till med- och motparter

5 Frågor på förhandlingsledningens bord Ralstexter Principfrågor Partsgemensamt arbete i Partsrådet

6 Beredningsgrupper Arbetstid - ALFA/AVA ALFA/AVA – Övrigt Chefsavtalet Trygghetsavtalet Samverkan

7 Trygghet AGV - Det i Trygghetsavtalets 3 § ska framgå att en medarbetare inte kan avvisa ett skäligt erbjudande om fortsatt anställning och fortfarande omfattas av Trygghetsavtalets åtgärder. - Förstärkt arbetsskyldighet när man sagts upp. - Förkortade uppsägningstider när AG säger upp.

8 ALFA/AVA - Övrigt OFR/S,P,O  Vidgad rätt till ersättning för sjukvård  Blivande föräldrar ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på mödravårdscentral  Föräldrapenningtillägg även för de tio ”pappadagarna”  Kompletterande ersättning ska även utgå fr o m dag 91 t o m 360 sjukskrivningsdagen  Rätt till tjänstledighet för deltagande i arbetslivsintro.  Beslut i nämnd 5 kap § 11 Alfa ska fattas enhälligt AGV - Helt slopad ersättning för sjukvård och läkemedel m.m. - Föräldraledighet ska ej vara semesterlönegrundande utöver lagen. - Max spara 35 semesterdagar. - Semestergrundande frånvaro vi föräldraledighet ska ges enl semesterlagen - Ändrade uppsägningstider - Svårare att få tjänstledigt för att prova annan tjänst.

9 ALFA/AVA - Arbetstid OFR/S,P,O  All tid som ställs till arbetsgivarens förfogande ska räknas som arbetstid.  Rätt till heltid och tillsvidareanställning  Rätt att arbeta deltid under hela arbetslivet  Lokala avtal som säkerställer balans mellan yrkesliv och privatliv.  Centrala parter utformar stöd i arbetstidsrelaterade frågor AGV - Fyrdubblad begränsningsperiod i AVA - Arbetsgivaren beslutar om arbetstidsvillkoren om lokala parter ej kan enas efter råd från nämnd.

10 Chefsavtalet OFR/S,P,O  Centrala parter ska ta fram en struktur för karriärväxling för chefer. Lokala parter ska omsätta detta till karriärväxlingsplaner som blir en del av den individuella utvecklingsplanen. AGV - AG beslutar om chefskretsen - AG beslutar om lönesättning av chefskretsen

11 Samverkan OFR/S,P,O  Fortsatt stöd till lokal samverkan  Alla medlemmar ska ha en personlig kom.utv.plan  Lokala parter ska avtala om genomförande av den årliga kompetensutveckling som behövs för att klara det ordinarie arbetet  Kvalitetssäkrad dialog – chef/medarbetare  Kvalitetssäkrad ftg-hälsovård  Kvalitetssäkrat SAM  Fortsatt arbete inom ”Jämställda arbetsplatser”  FV-tid säkerställs AGV - Ständig förändring ett normalt tillstånd - Stöd till samverkan på lokal nivå

12 Fortsatt process - Lokalt Insamling till lokala yrkande Formulera yrkanden Samordning OFR/S, P, O - lokalt Samordning SACO-S, SEKO – lokalt Inleda förhandlingsarbetet – höst 2010


Ladda ner ppt "Upplägg Avtal 2010 Förhandlingsläget, omvärld, process framöver Sammanfattning STs inriktning i avtalsrörelsen OFR yrkanden Hantering av insamlat material."

Liknande presentationer


Google-annonser