Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplägg Tidplan och förhandlingsläget övergripande Redogörelse för parternas yrkanden områdesvis Fortsatt process lokalt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplägg Tidplan och förhandlingsläget övergripande Redogörelse för parternas yrkanden områdesvis Fortsatt process lokalt."— Presentationens avskrift:

1

2 Upplägg Tidplan och förhandlingsläget övergripande Redogörelse för parternas yrkanden områdesvis Fortsatt process lokalt

3 Tidplan för Avtal 2010

4 Förhandlingsläget STs avtalsområden  Avtal klart inom bransch Spårtrafiken, Teracom  Lernia – förhandlingar avslutade men avtal ej underskrivet  Förhandlingar pågår inom bransch Kommunikation och med Arbetsgivarverket Hur ser ”märket” ut?  Avtalslängd  Siffror  Övrigt som kan ses som ett ”märke”

5 Förhandlingsläget - Lön Våra krav Individgaranti och årligt lägstutrymme för löneökningar Rätt till årligt lönesamtal Förbättrat förberedande arbetet på lokal nivå Långtidssjukskrivnas löneutveckling ska säkerställas Arbetsgivarnas krav Lönesättande samtal som huvudmodell. Tillsvidareavtal utan siffror och individgaranti och utan centrala revisions-tidpunkter och vid oenighet lokalt om revisionstidpunkt beslutar arbetsgivaren

6 Förhandlingsläget ALFA/AVA Våra krav Bättre ersättning för sjukvård Blivande föräldrar ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på mödravårdscentral Föräldrapenningtillägg för de tio ”pappadagarna” vid barns födelse Kompletterande ersättning fr o m dag 91 t o m 360 sjukskrivningsdagen Arbetsgivarnas krav Enskilda överenskommelser för alla Helt slopad ersättning för sjukvård och läkemedel m.m Föräldraledighet ska ej vara semesterlönegrundande utöver lagen Arbetsgivaren beslutar om arbetstidsvillkoren vid oenighet Krav på att söka föräldraledighet i samband med semesteransökan Fyrdubblad begränsningsperiod i AVA gällande arbetstiden

7 Trygghet Våra krav Utökat stöd i arbetet med rehabilitering av långtidssjuka samt vid andra behov av karriärväxling. Rätt till tjänstledighet för deltagande i ”Arbetslivsintroduktion” för sjukskrivna. Arbetsgivarnas krav Svårare att omfattas av Trygghetsavtalets åtgärder. Förstärkt arbetsskyldighet när man sagts upp Kortare uppsägningstider när arbetsgivaren säger upp Svårare att få tjänstledigt för att prova annan tjänst

8 Anställningsformer Våra krav Alla anställningar ska vara heltid och tillsvidare Tidsbegränsade anställningar endast när det är väl motiverat från verksamhetssynpunkt. Anlitandet av bemanningsföretag för enskilda uppdrag ska begränsas. Arbetsgivarnas krav Inga yrkanden kring detta

9 Arbetstid Våra krav Medarbetarens möjligheter att påverka omfattning och förläggning av arbetstider öka ska öka genom att: Rätt till heltid och rätt att arbeta deltid under hela arbetslivet Arbetstidsregler ska säkerställa balans mellan yrkesliv och privatliv. All tid som ställs till arbetsgivarens förfogande ska likställas med arbetstid. Arbetsgivarnas krav Inga yrkanden kring detta

10 Arbetsmiljö Våra krav Arbetsmiljöarbetet ska förbättras genom att: Förbättrad dialog chef/medarbetare på alla nivåer. Förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbetet. Rätt till kvalificerad företagshälsovård Arbetsgivarnas krav Inga yrkanden kring detta

11 Samverkan, ledarskap och kompetensutveckling Våra krav Fortsatt stöd till lokal samverkan Karriärväxlingsmöjligheter för chefer Alla medlemmar ska ha en personlig kompetens- utvecklingsplan Förbättrat arbete med kompetensutveckling Arbetsgivarnas krav Ständig förändring ett normalt tillstånd

12 Facklig arbete Våra krav Viktigt att förtroendevalda får tillräckligt med tid Synliggör värdet av det fackliga arbetet Arbetsgivarnas krav Inga yrkanden kring detta

13 Fortsatt process - Lokalt Insamling av krav till lokala yrkande Formulera yrkanden Samordning med andra lokala fack Inleda förhandlingsarbetet – höst 2010


Ladda ner ppt "Upplägg Tidplan och förhandlingsläget övergripande Redogörelse för parternas yrkanden områdesvis Fortsatt process lokalt."

Liknande presentationer


Google-annonser