Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtal 2007 - Arbetsgivarverksområdet Antal anställda-240 000 Centrala parter- AgV OFR/S,P,O (störst) SACO-S SEKO OFR/S,P,O -ST (störst) Officers-, Polis-,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtal 2007 - Arbetsgivarverksområdet Antal anställda-240 000 Centrala parter- AgV OFR/S,P,O (störst) SACO-S SEKO OFR/S,P,O -ST (störst) Officers-, Polis-,"— Presentationens avskrift:

1 Avtal 2007 - Arbetsgivarverksområdet Antal anställda-240 000 Centrala parter- AgV OFR/S,P,O (störst) SACO-S SEKO OFR/S,P,O -ST (störst) Officers-, Polis-, Lärar-, Vård- förbundet, Ledarna m fl

2 Avtal 2007 - ST (och OFR/S,P,O) yrkar  Löneutveckling som privata tjänstemän – förutsätter särskilda åtgärder  Garanterad individuell löneökning - vid varje revisionstillfälle  Likvärdiga lokala parter

3 Avtal 2007 - ST (och OFR/S,P,O) yrkar  Lokalt partsarbete inför lönerevision (utöver nuvarande RALS) - integrera lönekartläggning - uppföljning årligen och långsiktigt - önskvärd lönestruktur

4 Avtal 2007 - ST (och OFR/S,P,O) yrkar  Lokalt överens innan lönerevision - långsiktig planering - löneprinciper - lönekartläggning - lönestrukturer - dialog, lönesamtal, lönesättande samtal - uppföljning och utvärdering

5 Avtal 2007 - ST (och OFR/S,P,O) yrkar  Om lokala parter inte kommer överens - centrala parter kopplas in  Lönerevision genom förhandling eller lönesättande samtal – lokalt veto  Lönesättande samtal - lönen ska omfattas av kollektivavtal - avstämning innan lönen fastställs

6 Avtal 2007 - ST (och OFR/S,P,O) yrkar  Jämställdhet - uppdrag till lokala parter betr arbetsorganisa- tion, anställningsvillkor, arbetstider m m - partsgemensamma utbildningar lokalt  Trygghet - omfatta fler - stöd för lokalt omställningsarbete

7 Avtal 2007 - ST (och OFR/S,P,O) yrkar  Lokala parter ska ha tillgång till samma lönesta- tistik  Avtalad sjukersättning 90 – 360 sjukdagen  Universitet och högskolor - särskilda yrkanden  Avtalsperiodens längd – förhandlingarna avgör

8 Avtal 2007 - Arbetsgivarverket yrkar  Inga siffror i avtalet  Inga individgarantier  Inga tidpunkter för lönerevision  Förhandlingsordning för arbetstid  Genomsnittlig kontorsarbetstid ska omfatta alla veckodagar

9 Avtal 2007 - Arbetsgivarverket yrkar  Generella möjligheter till enskilda överenskom- melser  Försämrad sjukpension  Försämringar av trygghetsavtalet - förmåner utgår i max fem år - efterskydd avskaffas - ingen förlängd avgångsersättning  Avtalsperiod minst tre år


Ladda ner ppt "Avtal 2007 - Arbetsgivarverksområdet Antal anställda-240 000 Centrala parter- AgV OFR/S,P,O (störst) SACO-S SEKO OFR/S,P,O -ST (störst) Officers-, Polis-,"

Liknande presentationer


Google-annonser