Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtal 2010 Ska genomföras med största möjliga:  Synlighet  Delaktighet  Inflytande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtal 2010 Ska genomföras med största möjliga:  Synlighet  Delaktighet  Inflytande."— Presentationens avskrift:

1

2 Avtal 2010 Ska genomföras med största möjliga:  Synlighet  Delaktighet  Inflytande

3 Tidplan för Avtal 2010 Diskussioner med FV i regionerna för att arbeta fram en politik för anställningsvillkor ST-veckor Rådslag på hemsidan Enkäter till ST- och Tria-medlemmar Politik för anställningsvillkor diskuteras på förbundsstämman FS fastställer politik för anställningsvillkor Uppstartsmöten v 37-38) ST-veckor (v 40 och 43) Arbetsplatsträffar med diskussion om inriktningen av Avtal 2010 Rådslag på hemsidan Ordförandekonferens (25-26 nov) Förhandlingar och nya avtal bransch Spårtrafik och Lernia Konferens med rikstäckande avdelningar för att diskutera yrkanden Agv (april) Fastställande av yrkanden Agv (maj-juni) ST-veckor Förhandlingar Agv och Kommunikation Nya avtal Agv och Kommunikation 200820092010

4 Omvärldsreflektion Ekonomiskt läge Medparter Motparter

5 Avtal som skall förhandlas 2010 Statliga området ST inom myndigheter och verkLöper ut 30/9 ST inom riksdagsområdetLöper ut 30/9 Privata området Bransch kommunikationLöper ut 30/9 Bransch spårtrafikLöper ut 31/3 Bransch utbildningsföretagLöper ut 31/3

6 Medparter och relation till ST AgV (gemensamt avtal samförhandlingar) Privata avtal (eget avtal, samordning) S ST Vård- förbundet Lärar- förbundet Ledarna Försvars- förbundet P Polis- förbundet Tull kust O Officers- förbundet Saco-SSEKO Samordning med: STSacoSEKO

7 ST´s ingångar inför 2010 Inriktning beslutat av kongressen Maj 2008: Balans privatliv/arbetsliv Kollektivavtalets värde Rätt lön

8 4. Implementeringsfas1. Insamlingsfas 3. Förhandlingsfas Successiv återkoppling Avtal 2010 – från medlem till medlem 2. Formuleringsfas

9 Insamlingsfas sep 2009 - mar 2010 Formuleringsfas feb-jun 2010 Successiv återkoppling Avtal 2010 – från medlem till medlem Förhandlingsfas jun-dec 2010 Implementeringsfas jan-jun - 2011 Insamlingsfas sep 2009 - okt 2010 Formuleringsfas sep 2010 - jan 2011 Successiv återkoppling Förhandlingsfas jan-jun 2011 Implementeringsfas mar-okt 2011 Centralt Lokalt

10 Tidplan för Avtal 2010

11 Avtalsrörelsens 4 faser - Insamlingsfas centralt Insamlingsfasen syftar till att fånga upp de frågor/problem som medlemmarna vill att ST driver i avtalsrörelsen 2010 Politik för anställningsvillkor Maj 09 Uppstartskonferens, 15 st hela riket Sept 09 ST Veckor, medlemsmötev. 40, 43 Webbaserat rådslagOkt – dec Ordförandekonferens25-26/11 FE samlar in avdelningsdiskussionMars 2010 Återkoppling av vad som samlats inApril 2010

12 Avtalsrörelsens 4 faser - Insamlingsfas (AgV) lokalt Insamlingsfasen syftar till att fånga upp de frågor/problem som medlemmarna vill att ST driver i avtalsrörelsen 2010 Arbetsplatsdiskussioner om Pol. för anst.villkor ht 08 – vt 2009 Arbetsplatsdiskussioner om vilka frågor som är viktiga att lyfta i avtalsförhandlingarna ht 09 – vt 2010 ST Veckorv. 40, 43 Sortering inom varje avdelning av vilka frågor som kan drivas lokalt resp centralt feb-mars 2010 Inrapportering till kansliet15 mars 2010 Återkoppling till medlemmarna vad som drivs, på vilken nivå och varförjun-sept 2010

13 Avtalsrörelsens 4 faser – Formuleringsfas (AgV) – centralt Internt ST Avtalsråd (ev. en FS dag) Maj FS fastställer ST´s yrkanden Maj Samordning - OFR Slutförhandla yrkande S, P, O Maj Utkast yrkanden till förbunden Maj S-Styrelse antar yrkanden Maj Ordf. S, P, O fastställer Y Maj Överlämnande av yrkanden 15/6 Formuleringsfasen syftar till att formulera om problemen/frågorna till konkreta krav

14 Avtalsrörelsens 4 faser – Formuleringsfas (AgV) – lokalt Hösten 2010 Fördjupningsdiskussioner kring de frågor som ska drivas lokalt Diskussion med medlemmar om önskvärd förändring av lönebilden, förändring av lönekriterier mm Ev samordning med andra OFR-förbund Samordning med Saco-S och SEKO Formuleringsfasen syftar till att formulera om problemen/frågorna till konkreta krav

15 Avtalsrörelsens 4 faser – Förhandlingsfas (AgV) – centralt Internt ST Växlande av avtalskrav 15/6 Rikstäckande avd höst 2010 Förhandlingar höst 2010 Avtalsråd – prel sept och nov FS antar avtalet höst 2010 Samordning – OFR och övriga Partsgemensam. arb. Grupper Förhandlingar Samordning S, P, O Samordning Saco-S, SEKO Avtalsförslag antas S, P, O

16 Avtalsrörelsens 4 faser – Förhandlingsfas (AgV) – lokalt Säkerställa att lönekartläggning genomförts Höst 2010 ST-veckor V. 40 och 45 Partsgemensamma diskussioner om lönekriterier, aktuell lönebild mm Höst 2010 Lokala förhandlingar jan-feb 2011 Ev lokal-lokala förhandlingar mar-maj 2011 Vid behov - söka stöd hos centrala parter och Samarbetsrådet

17 Avtalsrörelsens 4 faser – Implementeringsfas (AgV) Informera om avtalet till medlemmar och FV Ombudsmannamöte Löneförhandlarutbildningar Uppföljning och stöd Ev partsgemensamma grupper

18 Privata avtal Kommunikation Formuleringsfas FS fastställer delegationMars Yrkanden från avdelningar Maj FS fastställer yrkandenJuni Förhandlingsfas Samordning medparter Växla yrkanden11/8 Avtal löper ut30/9 FS antar avtalHöst 2010 Spår/Utbildning Formuleringsfas FS fastställer delegation Dec Delegationsträff Dec FS fastställer krav Feb Förhandlingsfas Samordning medparter Avtal löper ut 31/3 FS antar nya avtalApril

19 Aktuellt uppdrag 2010 Höst 2009/ Vår 2010 Uppstartsmöten Genomföra medlemsmöten Genomföra lokal insamling Sortera frågorna lokalt/centralt Göra prioriteringar lokal/centralt Förväntningar lokalt/centralt

20 Att diskutera Vilka frågor kommer arbetsgivaren att driva? Vilka frågor blir de viktigaste?

21


Ladda ner ppt "Avtal 2010 Ska genomföras med största möjliga:  Synlighet  Delaktighet  Inflytande."

Liknande presentationer


Google-annonser