Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Uppdragsbeskrivning Ateljéristans roll innefattar: Att utveckla miljö, material och uttryckssätt. Ateljén ses som ett laboratorium, där barnets sinnliga,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Uppdragsbeskrivning Ateljéristans roll innefattar: Att utveckla miljö, material och uttryckssätt. Ateljén ses som ett laboratorium, där barnets sinnliga,"— Presentationens avskrift:

1 1 Uppdragsbeskrivning Ateljéristans roll innefattar: Att utveckla miljö, material och uttryckssätt. Ateljén ses som ett laboratorium, där barnets sinnliga, motoriska, känslomässiga förmågor utvecklas i en interaktion mellan skapande och lärande. Att med utgångspunkt i Reggio Emilias filosofi underlätta för och uppmuntra till barnets eget upptäckande, utforskande, experimenterande och skapande. Att vara en stödjande funktion som driver utvecklingen framåt i tema och projekt. Att dokumentera tillsammans med pedagoger och barn är en viktig del i skapande arbetet. På så sätt blir barnets lärprocesser tydliga och med detta utvecklas verksamheten.

2 2 I ateljén  Barnen får möjlighet att iaktta, utforska, känna och forma olika material, former, färger med hjälp av olika metoder och tekniker.  Ateljén erbjuder en lugn avkopplande miljö med en mindre grupp barn åt gången.  I ateljén får barnen möjlighet att vara kreativa och fria och utvecklas i olika uttrycksformer såsom i seende, motorik, språk och matematiskt tänkande.  Barnen har ett stort inflytande över verksamheten i ateljén och det är glädjen, barnens intresse och det lustfyllda lärandet som styr utvecklingen kring arbetet i ateljén.

3 3  Ateljéristan inspirerar barn och pedagoger att hitta uttryckssätt som leder deras undersökande framåt.  Ateljén är ett föränderligt rum där man kommer i kontakt med barnens alla sinnen.


Ladda ner ppt "1 Uppdragsbeskrivning Ateljéristans roll innefattar: Att utveckla miljö, material och uttryckssätt. Ateljén ses som ett laboratorium, där barnets sinnliga,"

Liknande presentationer


Google-annonser