Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdragsbeskrivning Ateljéristans roll innefattar:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdragsbeskrivning Ateljéristans roll innefattar:"— Presentationens avskrift:

1 Uppdragsbeskrivning Ateljéristans roll innefattar:
Att utveckla miljö, material och uttryckssätt. Ateljén ses som ett laboratorium, där barnets sinnliga, motoriska, känslomässiga förmågor utvecklas i en interaktion mellan skapande och lärande. Att med utgångspunkt i Reggio Emilias filosofi underlätta för och uppmuntra till barnets eget upptäckande, utforskande, experimenterande och skapande. Att vara en stödjande funktion som driver utvecklingen framåt i tema och projekt. Att dokumentera tillsammans med pedagoger och barn är en viktig del i skapande arbetet. På så sätt blir barnets lärprocesser tydliga och med detta utvecklas verksamheten.

2 I ateljén Barnen får möjlighet att iaktta, utforska, känna och forma olika material, former, färger med hjälp av olika metoder och tekniker. Ateljén erbjuder en lugn avkopplande miljö med en mindre grupp barn åt gången. I ateljén får barnen möjlighet att vara kreativa och fria och utvecklas i olika uttrycksformer såsom i seende, motorik, språk och matematiskt tänkande. Barnen har ett stort inflytande över verksamheten i ateljén och det är glädjen, barnens intresse och det lustfyllda lärandet som styr utvecklingen kring arbetet i ateljén.

3 Ateljéristan inspirerar barn och pedagoger att hitta uttryckssätt som leder deras undersökande framåt. Ateljén är ett föränderligt rum där man kommer i kontakt med barnens alla sinnen.


Ladda ner ppt "Uppdragsbeskrivning Ateljéristans roll innefattar:"

Liknande presentationer


Google-annonser