Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Svensk Cykel. Svensk Cykel = Allt som har med cykel att göra och som organiseras av Svenska Cykelförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Svensk Cykel. Svensk Cykel = Allt som har med cykel att göra och som organiseras av Svenska Cykelförbundet."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Svensk Cykel

2 Svensk Cykel = Allt som har med cykel att göra och som organiseras av Svenska Cykelförbundet

3 Bakgrund Organisationsutredning 2004 Delvis okänd vision, okända strategier och mål Sportsliga framgångar! Stort allmänt intresse för cykel!

4 Syfte = Nytta Långsiktiga framgångar! Stärkt samlad organisation! Stärka varumärket Svensk Cykel!

5 Mål Känd, igenkänd, välkänd och väl förankrad gemensam verksamhetsplan Tydligare roll- och ansvarsfördelning inom förbundet Bra underlag för varumärkesplattform

6 NULÄGE NYLÄGE

7 VERKSAMHETSIDÉ - vad ska vi göra för vem och varför? - syfte, ändamål VÄRDEGRUND - vilka förhållningssätt ska vi leva upp till när vi ska förverkliga verksamhetsidén? VISION - ett framtida önskvärt tillstånd VERKSAMHETSINRIKTNING - inom vilka områden ska vi verka och vilka övergripande mål ska vi sträva mot för att förverkliga verksamhetsidén och närma oss visionen? MÅL - vilka tillstånd och positioner inom respektive område vill vi uppnå/utveckla? STRATEGIER - hur ska vi övergripande och långsiktigt agera för att lyckas? HANDLINGSPLAN - vem ska göra vad, hur ska det gå till och hur ska vi utvärdera? VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSK CYKEL

8 Hur ska vi lyckas? På samma sätt som framgångsrika cyklister: Vilja! Målmedvetenhet! Våga pröva! Kötta! Lagtempo! Glädje!

9 Hur ska vi göra? Projektgrupp”Cykelsverige”Projektgrupp ”Cykelsverige” Projektgrupp Arbetet pågår under 2009 -2010

10 Vill du, har du lust, behövs det? JA! NJA!NEJ!


Ladda ner ppt "Projekt Svensk Cykel. Svensk Cykel = Allt som har med cykel att göra och som organiseras av Svenska Cykelförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser