Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allt kommunicerar om konsten att nå rätt målgrupp med rätt budskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allt kommunicerar om konsten att nå rätt målgrupp med rätt budskap."— Presentationens avskrift:

1 Allt kommunicerar om konsten att nå rätt målgrupp med rätt budskap

2 Gunilla i växeln

3 Att fundera över …  Varför behöver du lära dig mer om kommunikation?  Vad ska det leda till?

4 Att fundera över …  Tänk på en person eller organisation som är duktig på att kommunicera.  Vad är det som utmärker personen/organisationen?

5 Communicare  Betyder ”att göra gemensamt”.  Sändare och mottagare av budskap.  Olika tolkningar beroende på vilka erfarenheter personen i fråga har.

6 Allt kommunicerar  Handlar om vad föreningen behöver tänka på, vara medvetna om och göra när det ska kommuniceras om verksamheten och varumärket – både internt i föreningen och utåt.

7 Alla pratar ”varumärke”  Vad är ett varumärke?  Hur bygger man ett varumärke och hur vårdar man det?

8 Förtroende  Ett varumärke är den mentala bild som dyker upp i en persons medvetande.  Har du förtroendet för föreningen?  Vill du lägga din tid och ditt engagemang?  Vill du att dina barn ska vara med i verksamheten?

9 Konkurrensen därute  … om fritiden Vem erbjuder den mest intressanta fritidsaktiviteten?  … om pengarna Varför ska mitt företag sponsra?  … om medieutrymmet

10 Idrottens själ och varumärket •Platsar ett ord som ”varumärke” i föreningslivet? •Kan man se medlemmarna som kunder? •Viktigt att bygga långvariga relationer. •… men glöm inte själen!

11 Vårda varumärket – börja med identiteten!  Identitet Vad vi är: kultur och helhetsbild i organisationen (produkter, kommunikation, anställdas beteende, service)  Profil Hur vi vill uppfattas: den bild organisationen vill förmedla (logotyp, policy, riktlinjer)  Image Hur vi faktiskt uppfattas. Identitet Profil Image

12 Vårda medlemmarna  Föreningen är ideell och säljer inte något till sin omgivning, men det gäller ändå att vårda medlemmarna.  Näringslivet har insett att "själen" säljer bättre än produktkvaliteten. Det bygger inte minst på insikten att identitetsskapande varumärken ger en stark kundlojalitet.

13 Varumärkets roll inom idrotten  Att vårda sin "själ" och bygga förtroende för sin idé är för folkrörelseorganisationen trots allt något mycket mer grundläggande än att "ladda ett varumärke" - det är själva existensen.  Inte den som "säljer bäst”, utan om meningen med föreningen och om att stärka identiteten och visa upp sig själv.  Allt kommunicerar - om hur denna mening bäst kan kommuniceras och formuleras.

14 Häftet ”Allt kommunicerar” innehåller:  Hemläxan – verksamhetsidé, värdegrund, vision  Varumärke – teori i korthet  Kommunikation – om att analyser och planera  Hjälpredor  Webben – checklistor på SISU-sajten  Snabba tips – enkelt att gå vidare

15 1. Hemläxa Verksamhetsidén ger vägledning om:  Behovet – vilka behov ska vi tillfredställa?  Målgrupp – vilka är det som har dessa behov, vilka vänder vi oss i första hand till?  Idén – på vilket sätt ska vi tillfredsställa behovet?  Resurser – vad behövs för att göra det vi vill?

16 Verksamhetsidén styr  Alla kommunikations- och marknadsföringsinsatser ska bottna i föreningens verksamhetsidé  Verksamhetsidén ska vara förankrad och kommunicerad i föreningen.  Ambassadörer för den egna föreningen  Pekar ut vad man vill och varför.

17 … liksom värdegrunden  Vad föreningen vill bli förknippad med för värden och ledstjärnor.  Vad är det som är värdefullt att görs hos oss?  Tillsammans med verksamhetsidén säger värdegrunden något om föreningens själ, dess identitet.  I Idrotten Vill står idrottens gemensamma övergripande värdegrund:  Gemenskap och glädje  Allas rätt att vara med  Rent spel  Demokrati och delaktighet

18 Att fundera över …  Går det inte lika bra utan en genomarbetad, förankrad och kommunicerad värdegrund? Det är ju ändå idrott vi håller på med …

19 Visionen  Det framtida önskvärda läget.  Skapar motivation och riktning.  SISU Idrottsutbildarna: ”Vi är där när idrotten lär”  ”Badminton – kvalitetstid för alla, oavsett ålder eller ambitionsnivå, genom hela livet!”  ”På IKEA är vår vision att skapa en bättre vardag för de många människorna”

20 Att gå från sagt till gjort  Verksamhetsidé, värdegrund och visionen utgör verksamhetsinriktningen.  Planera hur ni går från sagt till gjort.  Handlingsplanen håller koll på alla delar, där kommunikation är en viktig del.

21 2. Varumärken  Kommer från ”brand”, när bönderna brännmärkte sin boskap.  … mer än en logotyp och ett klubbmärke  Ett varumärke är den mentala bild som idrottaren/åskådaren/idrottsföräldern/sponsorn har till idrottsföreningen/idrotten  Det handlar om vad föreningen står för.

22

23 Att bygga förtroende börjar inifrån  En värdeskapande process  Tydlig idé, värdegrund och lockande vision  stärker bilden av föreningen  Ladda klubbmärket med föreningens själ  ”Det här står Bollen BK för”  När medlemmarna lever som de lär skapas ett starkt varumärke.

24 Att fundera över …  Vad är unikt för just din förening? Är ni bra på att berätta om det för befintliga och nya medlemmar?  Hemsidan är ett ansikte utåt – hur beskrivs föreningen där?  När ni beskriver föreningen för sponsorer, trycker ni på resultaten eller ”själen”?

25 Förtroende  Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende och varumärke, med det går snabbt att rasera detsamma.  ICA och köttfärsen

26 Varumärkeskapital  Känner folk till föreningen?  Är medlemmarna lojala och stannar i föreningen, eller tappar vi medlemmar?  Lever vi upp till det vi lovar, både på och utanför banan?  Vad tänker man på när jag säger Bollen BK?  det är inte bara de sportsliga resultaten som räknas.

27 Tre stärkande steg 1.Definiera föreningens identitet – är det klart för alla i föreningen vad föreningens ”själ” är? 2.Positionera er – hur vill vi uppfattas? 3.Utveckla en varumärkesstrategi – gör en plan för hur ni vill stärka ert varumärke

28 Kommunikation som framgångsfaktor  Vad ska kommuniceras till vem och varför?  När gör vi det och hur?

29 Det går att mäta!  Kunskapsmål ”Öka kunskapen om att föreningen finns”  Attitydmål ”Skapa positiva känslor och relationer”  Handlingsmål ”Vi vill få 50 nya medlemmar inom tre månader”

30 Att fundera över …  Hur ofta brukar ni medvetet lägga upp en strategi för era ambitioner för att nå ut med ert budskap?  Vad skulle ni behöva förbättra i er kommunikation, internt och externt?  Tänk på några, som du tycker, starka varumärken. Vad tror du att de vill kommunicera, vilket budskap vill de förmedla?

31 Att göra en kommunikationsplan  Utgå från verksamhetsplanen. Vilka områden är fokuserade? Vilka mål ska vi nå?  Fundera var kommunikationsinsatser behövs för att nå målen. Prioritera tillsammans!  Inventera vad som behöver göras i stora drag. Skriv en kommunikationsplan som löper över ett år, med vilka insatser som behövs varje månad.  Gör en detaljerad handlingsplan per område om det behövs.

32 En mall  Fakta/bakgrund  Syfte  Målgrupp/målgrupper  Övergripande mål  Resultatmål  Strategi  Vilka metoder ska vi använda, ska vi skapa relationer eller samverka med andra, påverkar det andra saker på orten som det är bra att vara med på, vilka kanaler ska vi välja som passar bra?

33 Kommunikationsplan AktivitetVem ansvarar?När ska det vara klart? MedlemskampanjLenaUtskick v. 15, utvärdering v. 25 Intro nya på kanslietLarsBoka in gamle ordföranden senast v. 18. Derby mot IFMarieBjud in fotbollslekis. Annons till tidning ons.

34 Nio snabba tips för att komma igång  Ta hand om hemsidan! IdrottOnline erbjuder en hemsideslösning gratis för alla föreningar. Läs mer på www.idrottonline.se www.idrottonline.se

35 Tänk på att allt kommunicerar. Hur vill du skapa förtroende?


Ladda ner ppt "Allt kommunicerar om konsten att nå rätt målgrupp med rätt budskap."

Liknande presentationer


Google-annonser