Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allt kommunicerar om konsten att nå rätt målgrupp med rätt budskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allt kommunicerar om konsten att nå rätt målgrupp med rätt budskap."— Presentationens avskrift:

1 Allt kommunicerar om konsten att nå rätt målgrupp med rätt budskap

2 Gunilla i växeln Här kan ni prata om vem som är den första man möts av i er förening. Är det bemötandet vänligt och ger den bild som ni vill ge? Hur viktigt är det personliga mötet för framtida relationer?

3 Att fundera över … Varför behöver du lära dig mer om kommunikation?
Vad ska det leda till? Fundera i tre minuter, dela med dig till grannen. Gå varvet runt och anteckna på blädderblock. Kommunikation kan bidra till mycket (sammanhållning, att man vet vilka mål man jobbar mot, marknadsföring, tydlighet mot sponsorer, ledare, aktiva)

4 Att fundera över … Tänk på en person eller organisation som är duktig på att kommunicera. Vad är det som utmärker personen/organisationen? Fundera och låt var och en komma fram och skriva på blädderblocket. Kan du utläsa några teman (politiker med ett tydligt budskap, starkt värderingsstyrda organisationer som IKEA brukar komma upp, personliga varumärken som Foppa, Zlatan utstrålar vad de står för). Sammanfatta med att de som ger ett tydligt intryck oftast har en plan för hur man ska kommunicera, vilka budskap som ska ut.

5 Communicare Betyder ”att göra gemensamt”.
Sändare och mottagare av budskap. Olika tolkningar beroende på vilka erfarenheter personen i fråga har. En kort teoridel som ska förmedla utmaningen med att kommunicera. Alla har sina erfarenheter med sig i bagaget – därför blir tolkningarna av ett budskap olika. En utmaning att sätta sig in i hur målgruppen tänker.

6 Allt kommunicerar Handlar om vad föreningen behöver tänka på, vara medvetna om och göra när det ska kommuniceras om verksamheten och varumärket – både internt i föreningen och utåt. Det är detta ”Allt kommunicerar” vill förmedla. Boken bör kopplas ihop med ”Förening i rörelse”. I den beskrivs hur man jobbar fram värdegrund och vision och mål – det som internkommunikationen sedan ska förmedla.

7 Alla pratar ”varumärke”
Vad är ett varumärke? Hur bygger man ett varumärke och hur vårdar man det? Diskutera om begreppet ”varumärke”. Historisk sett har många sagt att varumärken hör till den kommersiella världen. Det som vi menar är dock att varumärket är bilden av en organisation i människans huvud. Rita gärna en streckgubbe med hjärnan som ett ”moln”.

8 Förtroende Ett varumärke är den mentala bild som dyker upp i en persons medvetande. Har du förtroendet för föreningen? Vill du lägga din tid och ditt engagemang? Vill du att dina barn ska vara med i verksamheten? Idrotten existerar på en konkurrensutsatt marknad. Är vi bra på att förmedla vad vi står för och erbjuder?

9 Konkurrensen därute … om fritiden Vem erbjuder den mest intressanta fritidsaktiviteten? … om pengarna Varför ska mitt företag sponsra? … om medieutrymmet Varför ska mamman, barnet eller sponsorn välja just er förening?

10 Idrottens själ och varumärket
Platsar ett ord som ”varumärke” i föreningslivet? Kan man se medlemmarna som kunder? Viktigt att bygga långvariga relationer. … men glöm inte själen! Medlem = en relation och ett ömsesidigt behov, demokratisk möjlighet att påverka. Kund = en affärsförbindelse, utan någon möjlighet att påverka

11 Vårda varumärket – börja med identiteten!
Profil Image Identitet Vad vi är: kultur och helhetsbild i organisationen (produkter, kommunikation, anställdas beteende, service) Profil Hur vi vill uppfattas: den bild organisationen vill förmedla (logotyp, policy, riktlinjer) Image Hur vi faktiskt uppfattas. Dessa tre cirklar ska kugga i varandra. Det är dessa tre som utgör stommen i kommunikationsarbetet. Ofta har organisationen en bild, men medlemmarna en annan bild ”image”. Då finns det lite att jobba på! Tänk på att ställa frågor i vardagen till dem du möter ”Vad tycker du om föreningen?”.

12 Vårda medlemmarna Föreningen är ideell och säljer inte något till sin omgivning, men det gäller ändå att vårda medlemmarna. Näringslivet har insett att "själen" säljer bättre än produktkvaliteten. Det bygger inte minst på insikten att identitetsskapande varumärken ger en stark kundlojalitet. Kom ihåg föreningens själ. Allt börjar inifrån!

13 Varumärkets roll inom idrotten
Att vårda sin "själ" och bygga förtroende för sin idé är för folkrörelseorganisationen trots allt något mycket mer grundläggande än att "ladda ett varumärke" - det är själva existensen. Inte den som "säljer bäst”, utan om meningen med föreningen och om att stärka identiteten och visa upp sig själv. Allt kommunicerar - om hur denna mening bäst kan kommuniceras och formuleras. Även idrotten kan planera hur man ska kommunicera. Där ligger nyckeln till framgång. Med vem ska vi kommunicera. Vad ska vi säga?

14 Häftet ”Allt kommunicerar” innehåller:
Hemläxan – verksamhetsidé, värdegrund, vision Varumärke – teori i korthet Kommunikation – om att analyser och planera Hjälpredor Webben – checklistor på SISU-sajten Snabba tips – enkelt att gå vidare Kapitlen i boken.

15 1. Hemläxa Verksamhetsidén ger vägledning om:
Behovet – vilka behov ska vi tillfredställa? Målgrupp – vilka är det som har dessa behov, vilka vänder vi oss i första hand till? Idén – på vilket sätt ska vi tillfredsställa behovet? Resurser – vad behövs för att göra det vi vill?

16 Verksamhetsidén styr Alla kommunikations- och marknadsföringsinsatser ska bottna i föreningens verksamhetsidé Verksamhetsidén ska vara förankrad och kommunicerad i föreningen. Ambassadörer för den egna föreningen Pekar ut vad man vill och varför.

17 … liksom värdegrunden Vad föreningen vill bli förknippad med för värden och ledstjärnor. Vad är det som är värdefullt att görs hos oss? Tillsammans med verksamhetsidén säger värdegrunden något om föreningens själ, dess identitet. I Idrotten Vill står idrottens gemensamma övergripande värdegrund: Gemenskap och glädje Allas rätt att vara med Rent spel Demokrati och delaktighet

18 Att fundera över … Går det inte lika bra utan en genomarbetad, förankrad och kommunicerad värdegrund? Det är ju ändå idrott vi håller på med …

19 Visionen Det framtida önskvärda läget. Skapar motivation och riktning.
SISU Idrottsutbildarna: ”Vi är där när idrotten lär” ”Badminton – kvalitetstid för alla, oavsett ålder eller ambitionsnivå, genom hela livet!” ”På IKEA är vår vision att skapa en bättre vardag för de många människorna”

20 Att gå från sagt till gjort
Verksamhetsidé, värdegrund och visionen utgör verksamhetsinriktningen. Planera hur ni går från sagt till gjort. Handlingsplanen håller koll på alla delar, där kommunikation är en viktig del.

21 2. Varumärken Kommer från ”brand”, när bönderna brännmärkte sin boskap. … mer än en logotyp och ett klubbmärke Ett varumärke är den mentala bild som idrottaren/åskådaren/idrottsföräldern/sponsorn har till idrottsföreningen/idrotten Det handlar om vad föreningen står för.

22 Hur ser föreningens hemsida ut. Beskriver ni tydligt vad ni står för
Hur ser föreningens hemsida ut? Beskriver ni tydligt vad ni står för? Hemsidan är ett viktigt ansikte utåt.

23 Att bygga förtroende börjar inifrån
En värdeskapande process Tydlig idé, värdegrund och lockande vision  stärker bilden av föreningen Ladda klubbmärket med föreningens själ ”Det här står Bollen BK för” När medlemmarna lever som de lär skapas ett starkt varumärke.

24 Att fundera över … Vad är unikt för just din förening? Är ni bra på att berätta om det för befintliga och nya medlemmar? Hemsidan är ett ansikte utåt – hur beskrivs föreningen där? När ni beskriver föreningen för sponsorer, trycker ni på resultaten eller ”själen”?

25 Förtroende Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende och varumärke, med det går snabbt att rasera detsamma. ICA och köttfärsen

26 Varumärkeskapital Känner folk till föreningen?
Är medlemmarna lojala och stannar i föreningen, eller tappar vi medlemmar? Lever vi upp till det vi lovar, både på och utanför banan? Vad tänker man på när jag säger Bollen BK?  det är inte bara de sportsliga resultaten som räknas. Att jobba strategiskt med varumärket innebär att ställa följande frågor. Det går att göra löpande.

27 Tre stärkande steg Definiera föreningens identitet – är det klart för alla i föreningen vad föreningens ”själ” är? Positionera er – hur vill vi uppfattas? Utveckla en varumärkesstrategi – gör en plan för hur ni vill stärka ert varumärke

28 Kommunikation som framgångsfaktor
Vad ska kommuniceras till vem och varför? När gör vi det och hur?

29 Det går att mäta! Kunskapsmål ”Öka kunskapen om att föreningen finns”
Attitydmål ”Skapa positiva känslor och relationer” Handlingsmål ”Vi vill få 50 nya medlemmar inom tre månader” Här redovisas olika mål. Kunskapsmålet kräver en större insats än handlingsmålet. Tänk på vilka resurser ni har att tillgå. Sätt sedan realistiska mål.

30 Att fundera över … Hur ofta brukar ni medvetet lägga upp en strategi för era ambitioner för att nå ut med ert budskap? Vad skulle ni behöva förbättra i er kommunikation, internt och externt? Tänk på några, som du tycker, starka varumärken. Vad tror du att de vill kommunicera, vilket budskap vill de förmedla?

31 Att göra en kommunikationsplan
Utgå från verksamhetsplanen. Vilka områden är fokuserade? Vilka mål ska vi nå? Fundera var kommunikationsinsatser behövs för att nå målen. Prioritera tillsammans! Inventera vad som behöver göras i stora drag. Skriv en kommunikationsplan som löper över ett år, med vilka insatser som behövs varje månad. Gör en detaljerad handlingsplan per område om det behövs.

32 En mall Fakta/bakgrund Syfte Målgrupp/målgrupper Övergripande mål
Resultatmål Strategi Vilka metoder ska vi använda, ska vi skapa relationer eller samverka med andra, påverkar det andra saker på orten som det är bra att vara med på, vilka kanaler ska vi välja som passar bra? Här är de rubriker som bör ingå i en kommunikationsplan.

33 Kommunikationsplan Aktivitet Vem ansvarar? När ska det vara klart?
Medlemskampanj Lena Utskick v. 15, utvärdering v. 25 Intro nya på kansliet Lars Boka in gamle ordföranden senast v. 18. Derby mot IF Marie Bjud in fotbollslekis. Annons till tidning ons. Tydligt uppdelad lista som alla kan följa.

34 Nio snabba tips för att komma igång
Ta hand om hemsidan! IdrottOnline erbjuder en hemsideslösning gratis för alla föreningar. Läs mer på Här är ett hett tips. Övriga står i boken.

35 Tänk på att allt kommunicerar.
Hur vill du skapa förtroende?


Ladda ner ppt "Allt kommunicerar om konsten att nå rätt målgrupp med rätt budskap."

Liknande presentationer


Google-annonser