Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny nationell höjdmodell över Sverige SweDEM+ Höjddataprojeket, 2008-09-03, Intressentdialog i användarperspektiv KommunalTeknik 2008, 11 september i Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny nationell höjdmodell över Sverige SweDEM+ Höjddataprojeket, 2008-09-03, Intressentdialog i användarperspektiv KommunalTeknik 2008, 11 september i Örebro."— Presentationens avskrift:

1 Ny nationell höjdmodell över Sverige SweDEM+ Höjddataprojeket, 2008-09-03, Intressentdialog i användarperspektiv KommunalTeknik 2008, 11 september i Örebro

2 Ny nationell höjdmodell Thomas Lithén Projektledare för projektet ”Ny nationell höjdmodell” Gunnar Lysell Intressentsamordnare i projektet ”Ny nationell höjdmodell”

3 Ny nationell höjdmodell Utgångsläge: Nuvarande höjdmodell (50m grid med medelfel ~2m) motsvarar inte dagens högt ställda krav från användare av höjdinformation.

4 Ny nationell höjdmodell Förslag: Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslår i sitt betänkande (SOU 2007:60) att Lantmäteriet får i uppdrag att ta fram en ny nationell höjdmodell som motsvarar användarnas krav.

5 Ny nationell höjdmodell Metod: Ny höjdmodell framställs med hjälp av laser- skanning från flygplan.

6 Ny nationell höjdmodell Noggrannhet: Målet är att medelfelet ska vara bättre än 0,5m för höjdmodellen i ett 2,5m grid. Medelfel i enskilda laserpunkter på plana hårdgjorda ytor beräknas vara 2 dm.

7 Ny nationell höjdmodell Exempel på kvalitétsklassning av laserdata. Grönt = bäst, Rött = sämst

8 Ny nationell höjdmodell Referenssystem: Koordinater kommer att anges i SWEREF99 TM (för plan) och RH2000 (för höjd) Enhetligt för hela landet Globalt anpassade

9 Ny nationell höjdmodell Specifikationer: Specifikationsarbetet har stor betydelse för att den slutliga användbarheten skall bli optimal. Till vänster en vägbro och till höger ett dike. Hur skall kraven formuleras?

10 Ny nationell höjdmodell Produkter som Lantmäteriet kommer att tillhandahålla: GSD-Laserpunkter markpunkter laserskannade punkter, som efter filtrering och bearbetning, ligger på markytan. icke-markpunkter t.ex. vegetation, byggnader, fordon och annat. GSD-Höjddata i grid 2,5m, 5m, 10m, 25m, 50m, 100m. gridpunkter med önskad spridning räknas fram ur laserpunkter som klassats som markpunkter.

11 Ny nationell höjdmodell Exempel ”Laserpunkter”: Den vänstra bilden visar en höjdmodell där träd och byggnader tagits bort (markpunkter). Till höger, en ytmodell där ”artefakterna” finns kvar (icke- markpunkter).

12 Ny nationell höjdmodell Exempel ”Grid”: Höjderna i det regelbundna rutnätet (grid), röda punkter, bestäms av de trianglar som bildats från den ursprungliga punktsvärmen.

13 Ny nationell höjdmodell Andra produkter: Laserdata och bearbetade data ställs till ”Marknadens” förfogande för utveckling av andra produkter och tjänster.

14 Ny nationell höjdmodell Tidplan: Upphandling: Våren 2009 Produktionsstart: 1 juli 2009 Produktionstid: 7 år Färdiga produkter ska successivt finnas på marknaden ca 6 månader efter datafångst *

15 Ny nationell höjdmodell Intressentdialog: Kontakt tas med intressenter för att informera om projektet och för att inhämta synpunkter som kan användas i Lantmäteriets planering. Mål: ”Största möjliga samhällsnytta”

16 Ny nationell höjdmodell Intressenter Räddningsverket, Natur- vårdsverket, SMHI, Länsstyrelserna m fl Försvarsmakten Luftfarten, Ban- och Vägverket Kommuner, Sveriges Kommuner och landsting Skogsbranchen Försäkringsbranschen Vidarenyttjare m fl Politiska samhällsmål, t ex Indirekt via bl a Översvämningsdirektivet, ICAO mm INSPIRE & PSI (EG-direktiv) Lantmäteriets samordningsroll Klimat- & sårbarhetsutredningen mm Intressenterna är många… …och deras intressen är ännu flera Dessutom tillkommer överordnade direktiv

17 Ny nationell höjdmodell Informationsfokus i dialogen: Produkterna Användningen Tillhandahållandet Vi undviker att fokusera på tekniska frågor om laserskanning etc.

18 Ny nationell höjdmodell Prioriteringsområden: Geografisk prioritering i tiden Editeringsnivåer i olika områden Båda dessa prioriteringar görs med utgångspunkt från intressentdialogen

19 Ny nationell höjdmodell Exempel på tidigare indelningar och prioriteringar inom Lantmäteriet Exempel: Prisnivåindelning för topografisk information

20 Ny nationell höjdmodell Exempel på tidigare indelningar och prioriteringar inom Lantmäteriet Exempel: GSD-tätort (orter med < 10 000 inv.)

21 Ny nationell höjdmodell Exempel på tidigare indelningar och prioriteringar inom Lantmäteriet Exempel: Tidsintervall för flygfotografering

22 Ny nationell höjdmodell Andra intressenters prioriteringar Exempel: Räddningsverkets översiktliga översvämningskartering

23 Ny nationell höjdmodell Andra intressenters prioriteringar Exempel: SGUs redovisning av skredärr och raviner

24 Ny nationell höjdmodell Andra intressenters prioriteringar Exempel: SGUs redovisning av områden med risk för erosion

25 Ny nationell höjdmodell Andra intressenters prioriteringar Exempel: Luftfarten behöver nya höjddata runt flygplatserna

26 Ny nationell höjdmodell Andra faktorer som kan vägas in i planeringen Exempel: Tidigare laserskannade områden Vilka områden finns? Är data tillgängligt? Vilken kvalité håller data?

27 Ny nationell höjdmodell Slutsats: Intressentdialogen är av avgörande betydelse för att projektet Ny nationell höjdmodell (SweDEM+) ska kunna genomföras till Största möjliga samhällsnytta

28 Ny nationell höjdmodell Ny information All ny information om projektet läggs ut på Lantmäteriets hemsida. www.lantmateriet.se (Skriv in GSD-höjddata i sökrutan på förstasidan så hamnar ni rätt) Nyhetsbrev skickas via e-post ut direkt till alla på vår sändlista. Anmäl er till: gunnar.lysell@lm.se om ni vill vara med på listan.

29 Ny nationell höjdmodell Har ni synpunkter och önskemål på framtidens höjddata… – hör av er – vi lyssnar


Ladda ner ppt "Ny nationell höjdmodell över Sverige SweDEM+ Höjddataprojeket, 2008-09-03, Intressentdialog i användarperspektiv KommunalTeknik 2008, 11 september i Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser