Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma mål för samverkan Strategigrupp äldrevård Samverkansrutiner - primärvård, sjukhus och kommun 2007-01-19 Habo kommunMullsjö kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma mål för samverkan Strategigrupp äldrevård Samverkansrutiner - primärvård, sjukhus och kommun 2007-01-19 Habo kommunMullsjö kommun."— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma mål för samverkan Strategigrupp äldrevård Samverkansrutiner - primärvård, sjukhus och kommun 2007-01-19 Habo kommunMullsjö kommun

2 2 Vår vision och våra ledstjärnor Genom samverkan möjliggöra största möjliga självständighet och välbefinnande för den äldre människan Helhetssyn Delaktighet Kommunikation Respekt Trygghet Kompetens

3 3 Våra viktigaste strategiska mål Genom den enskildes delaktighet och självbestämmande skapa förutsättningar för hälsa, trygghet och välbefinnande. Den enskilde ska uppleva att insatserna präglas av respekt, integritet, delaktighet och värdigt bemötande. Den enskildes behov av vård, omsorg och rehabilitering ska tillgodoses på ett sådant sätt att de egna resurserna tillvaratas och stärks.

4 4 Våra viktigaste strategiska mål Genom helhetssyn uppnå hög kvalitet av vård, omsorg och rehabilitering. Genom att stimulera utveckling, forskning och lärande verka för att personalen har en ändamålsenlig kompetens. Genom god kommunikation och gemensam planering av vård, omsorg och rehabilitering minimera de hinder som ansvarsgränser kan utgöra.

5 5 Samverkan Genom gemensamma processorienterade tvärprofessionella team erbjuda stöd för personal och för den enskilde. Eftersträva kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte genom strukturerade mötesplatser. Fortlöpande utvärdera gemensamma rutiner för samordnad vårdplanering och informationsöverföring. Skapa gemensam struktur för förbättringsarbete utifrån hanteringen av avvikelser. Tillvarata engagemang och kunskaper från berörda intresseorganisationer. Uppföljning av den enskildes vård, omsorg och rehabilitering ska ske i samverkan och samförstånd.


Ladda ner ppt "Gemensamma mål för samverkan Strategigrupp äldrevård Samverkansrutiner - primärvård, sjukhus och kommun 2007-01-19 Habo kommunMullsjö kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser