Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelse mellan Regeringen och SKL 2013. Prioriterade grupper Barn och unga 0 - 25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa Personer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelse mellan Regeringen och SKL 2013. Prioriterade grupper Barn och unga 0 - 25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa Personer."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelse mellan Regeringen och SKL 2013. Prioriterade grupper Barn och unga 0 - 25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik

2 Överenskommelse 2013 Grundläggande krav 1 Överenskommelse SoL 5 kap 8 a §, HSL 8 a § varav det skall framgå; Vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål för landstingets och kommunernas verksamheter Rutiner för samarbete kring enskilda personer Hur individuella planer skall upprättas Ansvarsfördelning på områden där gemensamma insatser krävs Former för hur tvister mellan parterna skall lösas

3 2015-04-01 3 Överenskommelsen skall ha följts upp och handlingsplaner upprättats för att utveckla samverkan Organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga skall ha getts möjligheter att lämna synpunkter på överenskommelsen och planerna

4 Grundläggande krav 2 Landstinget och kommunerna ska tillhandahålla webbaserad information eller motsvarande, där det beskrivs vart i Landstinget och Kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp Sammanhållen information för olika situationer Test av hemsidor 30 september 2013

5 Innehåll - Web-baserad info Alkohol och droger Brister i föräldraskap Dyslexi Dödsfall Ekonomiska problem Funktionsnedsättning Ilska och utbrott Kriminalitet Kris i livet Mobbing och kränkande behandling Problem i skolan Riskbruk och missbruk Sexuella övergrepp Skilsmässa Skolfrånvaro Stress Våld och övergrepp 2015-04-01 5 Kommuner

6 Innehåll web-baserad info ADHD Alkohol och droger Asperger och Autism Bipolär Depression Dyslexi Dödsfall Fobier Funktionsnedsättning Ilska och utbrott Kris i livet Ledsen och nedstämd Oro Psykos Riskbruk och missbruk Sexuella övergrepp Självmordstankar Självskadebeteende Stress Svårt att koncentrera sig Etc etc. 2015-04-01 6 Landstinget

7 Prestationskrav barn och unga Kommunerna Rapportering om samordnade individuella planer (SIP) Hur många har gjorts, hur många skulle behöva göras? Landstinget Tillgänglighet till första besök inom 30 dgr (90%) Tillgänglighet till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dgr (80%) Rapportering om samordnade individuella planer (SIP) Hur många har gjorts, hur många skulle behöva göras? 2015-04-01 7

8 Prestationskrav 2012-2013 Personer med omfattande eller komplicerad problematik Kommunerna Inventera och lägga in data i socialstyrelsens verktyg för inventering av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning Små kommuner 20 personer Medelstora kommuner 100 personer Stora kommuner 300 personer Göra handlingsplan betr. boende och sysselsättning Landstinget Registrera patienter i relevanta register (9 st) 75% av patienterna skall vara registrerade 2015-04-01 8

9 9 Alla uppgifter inrapporterade till SKL senast 1 november Preliminär bedömning av grundkrav skall kunna lämnas och återkopplas till landsting och kommuner om de inlämnats i september

10 Förändringar i överenskommelsen Fyra nya mål; Sip inkluderad i dokumentet Infogat material under ”Barn och unga” Kostnads- och ansvarsfördelning vid placering = bilaga 10 Nytt avsnitt ”Strategisk planering, ledning och uppföljning” Strukturer för samverkan – ny nivå. Samordningsgrupp Förtydligande av tolkningsfrågor Förtydligande av brukarorganisationernas medverkan = önskvärt läge 2015-04-01 10

11 Beslut, implementering och uppföljning Beslut i facknämnd eller kommunstyrelse? (juni 2013) Hur och av vem förmedlas uppdrag till Närvårdsgrupper och Vårdkedjegrupper? Implementering, utveckling av samverkan Uppföljning ihop med brukarorganisationerna 2015-04-01 11


Ladda ner ppt "Överenskommelse mellan Regeringen och SKL 2013. Prioriterade grupper Barn och unga 0 - 25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa Personer."

Liknande presentationer


Google-annonser