Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vinster med förebyggande företagshälsovård Tillsynsdirektör Roger Simu Göteborg 19 mars 2013. 2015-04-01 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vinster med förebyggande företagshälsovård Tillsynsdirektör Roger Simu Göteborg 19 mars 2013. 2015-04-01 1."— Presentationens avskrift:

1 Vinster med förebyggande företagshälsovård Tillsynsdirektör Roger Simu Göteborg 19 mars

2 2 Arbetsmiljöverkets vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill inte Kan inteKan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

3 Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling Det gör vi på flera olika sätt: -I anslutning till våra inspektioner informerar vi om vad FHV kan bidra med… -I samband med att vi ställer krav på åtgärder kräver vi ibland att företagen ska använda FHV i sitt förbättringsarbete… -Vi deltar på FHV:s olika utbildningar, bl a om nya föreskrifter

4 Under ett år inspekterar Arbetsmiljöverkets Göteborgsdistrikt ca 8 % av Västra Götalands och Hallands alla arbetsplatser inspektioner under år % av inspektionerna leder till skriftliga krav. 70 % krav avser systematiskt arbetsmiljöarbete. Krav på riskbedömning dominerar. I ca 2 % av våra kravskrivelser finns krav på att anlita FHV, men information om detta finns i varje kravskrivelse

5 Förelägganden och förbud 2012, typ av krav. Västra Götalands län och Hallands län –241 förelägganden och förbud –51 % tekniska krav –16 % yrkeshygieniska krav –13 % medicinska, sociala krav –19 % Sam krav

6 6 § 5 § 4 Samverkan Policy mål och rutiner § 12 § 11 § 10 § 9 § 8 § 7 § 6 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper Kunskaper, instruktioner Undersöka och bedöma riskerna Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud Åtgärda, handlings - plan och kontrollera Följa upp SAM Extern sakkunnig hjälp Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

7 Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad -Utbildning i SAM, -Utbildning i olika sakföreskrifter; maskiner, kemikalier, belastningsergonomi, buller, vibrationer -Kartläggning och riskbedömning -Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar -Krisstöd -Enskilda samtal medarbetare – psykolog -Stöd till chefer

8 forts. –Stöd i förändringsarbete –Medicinsk kontroll –Årlig uppföljning av SAM –Hälsofrämjande arbete

9 Kartläggning och riskbedömning –Psykosociala området; enkäter, intervjuer –Belastningsergonomi; enligt verkets bedömningsmodeller –Yrkeshygieniska mätningar; kemiska ämnen, buller, vibrationer –Ny/ändrad föreskrift …

10 Arbetsmiljöverket 10 Modell för bedömning av arbetsställningar 

11 Projekt ”Buller och vibrationer”, Inspektion Syd, jan – febr företag inspekterades 70 % fick skriftliga krav Flertalet krav gällde SAM/riskbedömning och medicinska kontroller. 25 % av företagen fick krav på sig att använda FHV i sitt förbättringsarbete! Bakgrund: AFS 2005:15 ”Vibrationer” trädde i kraft den 1 juli 2005 AFS 2005:16 ”Buller” trädde i kraft den 1 juli 2005 (1992)

12 Utredning av tillbud, olyckor, sjukdomar –Händelseförlopp –Konkret orsak –Bakomliggande faktorer; SAM: kunskaper, rutiner, riskbedömning, uppföljning

13 Årlig uppföljning av SAM –Är vår arbetsmiljöpolicy känd? –Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? –Gör vi riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? –Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? –Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? –Förbättringsförslag?

14 Arbetsmiljöcertifiering (mars 2013) SverigeVästra GötalandHalland AFS 2001: OHSAS

15 Tips till nytillträdd chef Be att få se den senaste ”årliga uppföljningen”, alternativt be FHV göra en nulägesanalys av ditt företag!!!

16 AV:s generella prioriteringar 2013 –byggbranschen –psykosociala frågor –belastningsergonomi –systematiskt arbetsmiljöarbete

17 Nationella projekt 2013 Kvinnors arbetsmiljö EU-veckan v.43, Samverkan, ledarskap (tillbud) Skogen Unga i arbete Byggbranschen Skolan

18 Nationella projekt, vilka avslutas under 2013 Hot och våld inom myndighetsutövning Bemanningsföretag Screening inom den grafiska branschen


Ladda ner ppt "Vinster med förebyggande företagshälsovård Tillsynsdirektör Roger Simu Göteborg 19 mars 2013. 2015-04-01 1."

Liknande presentationer


Google-annonser