Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vinster med förebyggande företagshälsovård Tillsynsdirektör Roger Simu Göteborg 19 mars 2013. 2015-04-01 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vinster med förebyggande företagshälsovård Tillsynsdirektör Roger Simu Göteborg 19 mars 2013. 2015-04-01 1."— Presentationens avskrift:

1 Vinster med förebyggande företagshälsovård Tillsynsdirektör Roger Simu Göteborg 19 mars 2013. 2015-04-01 1

2 2 Arbetsmiljöverkets vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill inte Kan inteKan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

3 Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling Det gör vi på flera olika sätt: -I anslutning till våra inspektioner informerar vi om vad FHV kan bidra med… -I samband med att vi ställer krav på åtgärder kräver vi ibland att företagen ska använda FHV i sitt förbättringsarbete… -Vi deltar på FHV:s olika utbildningar, bl a om nya föreskrifter 2015-04-01 3

4 Under ett år inspekterar Arbetsmiljöverkets Göteborgsdistrikt ca 8 % av Västra Götalands och Hallands alla arbetsplatser. 5705 inspektioner under år 2012. 70 % av inspektionerna leder till skriftliga krav. 70 % krav avser systematiskt arbetsmiljöarbete. Krav på riskbedömning dominerar. I ca 2 % av våra kravskrivelser finns krav på att anlita FHV, men information om detta finns i varje kravskrivelse. 2015-04-01 4

5 Förelägganden och förbud 2012, typ av krav. Västra Götalands län och Hallands län –241 förelägganden och förbud –51 % tekniska krav –16 % yrkeshygieniska krav –13 % medicinska, sociala krav –19 % Sam krav 2015-04-01 5

6 6 § 5 § 4 Samverkan Policy mål och rutiner § 12 § 11 § 10 § 9 § 8 § 7 § 6 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper Kunskaper, instruktioner Undersöka och bedöma riskerna Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud Åtgärda, handlings - plan och kontrollera Följa upp SAM Extern sakkunnig hjälp Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

7 Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad -Utbildning i SAM, -Utbildning i olika sakföreskrifter; maskiner, kemikalier, belastningsergonomi, buller, vibrationer -Kartläggning och riskbedömning -Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar -Krisstöd -Enskilda samtal medarbetare – psykolog -Stöd till chefer 2015-04-01 7

8 forts. –Stöd i förändringsarbete –Medicinsk kontroll –Årlig uppföljning av SAM –Hälsofrämjande arbete 2015-04-01 8

9 Kartläggning och riskbedömning –Psykosociala området; enkäter, intervjuer –Belastningsergonomi; enligt verkets bedömningsmodeller –Yrkeshygieniska mätningar; kemiska ämnen, buller, vibrationer –Ny/ändrad föreskrift … 2015-04-01 9

10 Arbetsmiljöverket 10 Modell för bedömning av arbetsställningar 

11 Projekt ”Buller och vibrationer”, Inspektion Syd, jan – febr 2010 604 företag inspekterades 70 % fick skriftliga krav Flertalet krav gällde SAM/riskbedömning och medicinska kontroller. 25 % av företagen fick krav på sig att använda FHV i sitt förbättringsarbete! Bakgrund: AFS 2005:15 ”Vibrationer” trädde i kraft den 1 juli 2005 AFS 2005:16 ”Buller” trädde i kraft den 1 juli 2005 (1992) 2015-04-01 11

12 Utredning av tillbud, olyckor, sjukdomar –Händelseförlopp –Konkret orsak –Bakomliggande faktorer; SAM: kunskaper, rutiner, riskbedömning, uppföljning 2015-04-01 12

13 Årlig uppföljning av SAM –Är vår arbetsmiljöpolicy känd? –Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? –Gör vi riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? –Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? –Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? –Förbättringsförslag? 2015-04-01 13

14 Arbetsmiljöcertifiering (mars 2013) SverigeVästra GötalandHalland AFS 2001:12548814 OHSAS 1800161815425 2015-04-01 14

15 Tips till nytillträdd chef Be att få se den senaste ”årliga uppföljningen”, alternativt be FHV göra en nulägesanalys av ditt företag!!! 2015-04-01 15

16 2015-04-01 16 AV:s generella prioriteringar 2013 –byggbranschen –psykosociala frågor –belastningsergonomi –systematiskt arbetsmiljöarbete

17 Nationella projekt 2013 Kvinnors arbetsmiljö EU-veckan v.43, Samverkan, ledarskap (tillbud) Skogen Unga i arbete Byggbranschen Skolan 2015-04-01 17

18 Nationella projekt, vilka avslutas under 2013 Hot och våld inom myndighetsutövning Bemanningsföretag Screening inom den grafiska branschen 2015-04-01 18


Ladda ner ppt "Vinster med förebyggande företagshälsovård Tillsynsdirektör Roger Simu Göteborg 19 mars 2013. 2015-04-01 1."

Liknande presentationer


Google-annonser