Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vinster med förebyggande företagshälsovård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vinster med förebyggande företagshälsovård"— Presentationens avskrift:

1 Vinster med förebyggande företagshälsovård
Tillsynsdirektör Roger Simu Göteborg 19 mars 2013.

2 Arbetsmiljöverkets vision
Kan inte Kan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill Vill inte Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

3 Det gör vi på flera olika sätt:
Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling Det gör vi på flera olika sätt: I anslutning till våra inspektioner informerar vi om vad FHV kan bidra med… I samband med att vi ställer krav på åtgärder kräver vi ibland att företagen ska använda FHV i sitt förbättringsarbete… Vi deltar på FHV:s olika utbildningar, bl a om nya föreskrifter

4 Under ett år inspekterar Arbetsmiljöverkets Göteborgsdistrikt ca 8 % av Västra Götalands och Hallands alla arbetsplatser inspektioner under år % av inspektionerna leder till skriftliga krav. 70 % krav avser systematiskt arbetsmiljöarbete. Krav på riskbedömning dominerar. I ca 2 % av våra kravskrivelser finns krav på att anlita FHV, men information om detta finns i varje kravskrivelse.

5 241 förelägganden och förbud 51 % tekniska krav
Förelägganden och förbud 2012, typ av krav. Västra Götalands län och Hallands län 241 förelägganden och förbud 51 % tekniska krav 16 % yrkeshygieniska krav 13 % medicinska, sociala krav 19 % Sam krav

6 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Policy mål och rutiner Samverkan § 4 § 5 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper Extern sakkunnig hjälp § 12 § 6 Följa upp SAM § 7 § 11 Kunskaper, instruktioner Åtgärda, handlings -plan och kontrollera § 8 § 10 Undersöka och bedöma riskerna § 9 Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud

7 Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad
Utbildning i SAM, Utbildning i olika sakföreskrifter; maskiner, kemikalier, belastningsergonomi, buller, vibrationer Kartläggning och riskbedömning Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar Krisstöd Enskilda samtal medarbetare – psykolog Stöd till chefer

8 Stöd i förändringsarbete Medicinsk kontroll Årlig uppföljning av SAM
forts. Stöd i förändringsarbete Medicinsk kontroll Årlig uppföljning av SAM Hälsofrämjande arbete

9 Kartläggning och riskbedömning
Psykosociala området; enkäter, intervjuer Belastningsergonomi; enligt verkets bedömningsmodeller Yrkeshygieniska mätningar; kemiska ämnen, buller, vibrationer Ny/ändrad föreskrift …

10 Modell för bedömning av arbetsställningar
Arbetsmiljöverket

11 Projekt ”Buller och vibrationer”, Inspektion Syd, jan – febr 2010
604 företag inspekterades 70 % fick skriftliga krav Flertalet krav gällde SAM/riskbedömning och medicinska kontroller. 25 % av företagen fick krav på sig att använda FHV i sitt förbättringsarbete! Bakgrund: AFS 2005:15 ”Vibrationer” trädde i kraft den 1 juli 2005 AFS 2005:16 ”Buller” trädde i kraft den 1 juli 2005 (1992)

12 Utredning av tillbud, olyckor, sjukdomar
Händelseförlopp Konkret orsak Bakomliggande faktorer; SAM: kunskaper, rutiner, riskbedömning, uppföljning

13 Årlig uppföljning av SAM
Är vår arbetsmiljöpolicy känd? Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? Gör vi riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? Förbättringsförslag?

14 Arbetsmiljöcertifiering (mars 2013)
Sverige Västra Götaland Halland AFS 2001:1 254 88 14 OHSAS 18001 618 154 25

15 Tips till nytillträdd chef
Be att få se den senaste ”årliga uppföljningen”, alternativt be FHV göra en nulägesanalys av ditt företag!!!

16 AV:s generella prioriteringar 2013
byggbranschen psykosociala frågor belastningsergonomi systematiskt arbetsmiljöarbete

17 EU-veckan v.43, Samverkan, ledarskap (tillbud) Skogen Unga i arbete
Nationella projekt 2013 Kvinnors arbetsmiljö EU-veckan v.43, Samverkan, ledarskap (tillbud)   Skogen Unga i arbete Byggbranschen Skolan  

18 Nationella projekt, vilka avslutas under 2013
Hot och våld inom myndighetsutövning Bemanningsföretag Screening inom den grafiska branschen


Ladda ner ppt "Vinster med förebyggande företagshälsovård"

Liknande presentationer


Google-annonser