Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/6

2 Riskbedömning Då behövs en riskbedömning som kan svara på:
Området är förorenat Då behövs en riskbedömning som kan svara på: Vilka risker innebär föroreningarna idag och i framtiden? Vilken belastning innebär föroreningarna idag och i framtiden? Vilken minskning av risken krävs för att nå de övergripande åtgärdsmålen? Vilka risker kan uppstå under åtgärdsfasen (första bedömning)? Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2/6

3 Problembeskrivning – alltid viktig start
Förenklad eller fördjupad riskbedömning – samma metodik (men olika ambitioner) Problembeskrivning Riskbedömningens avgränsning i tid och rum Föroreningskällor och föroreningarnas egenskaper Spridnings- och exponeringsvägar Skyddsobjekt Framtids- och händelsescenarier Konceptuell modell Kunskapsluckor, undersöknings- och analysprogram Exponeringsanalys Effektanalys Riskkarakterisering Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3/6

4 Exempel på konceptuell modell
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4/6

5 Riskanalys och riskkarakterisering
Problembeskrivning Exponeringsanalys Föroreningshalter och mängder Spridning och belastning Exponering Biologisk tillgänglighet* Bioackumulation* Biomagnifiering* Nedbrytning och omvandling* Effektanalys Rikt- och gränsvärden (eller andra haltkriterier) Biologiska undersökningar * Ekotoxikologiska tester * Toxikologisk data* Epidemiologisk data* Riskkarakterisering Utvärdering av exponering mot effekter Orsakssamband* Beviskedjor* Kombinationseffekter* Osäkerheter * Hör främst till en fördjupad riskbedömning Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5/6

6 Sammanfattande riskbedömning
Risken vilka negativa miljö- och hälsoeffekter kan uppstå idag och i framtiden? Förändring över tid förväntas risker och belastning vara oförändrade, öka eller minska med tiden? vilka episodiska händelser, kort- och långsiktiga förändringar som förändrar riskbedömning och belastning kan förväntas? Riskreduktion Hur mycket behöver riskerna minska för att de ska vara acceptabla (i förhållande till de övergripande åtgärdsmålen)? Vilka former av riskreduktion kan på kort och lång sikt minska riskerna till acceptabel nivå (reduktion av föroreningskälla, spridning eller exponering)? Vilka risker kan uppstå vid utförande av åtgärd (första bedömning)? Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency


Ladda ner ppt "Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser