Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen Naturvårdsverkets anvisningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen Naturvårdsverkets anvisningar."— Presentationens avskrift:

1 2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen Naturvårdsverkets anvisningar

2 2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2 Den första två bilderna ger allmän information årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen samt om redovisningen Bilden Sammanfattning för alla miljökvalitetsmål rör den text som tas fram gemensamt för länet Övriga bilder går igenom de olika delarna i uppföljningen av de enskilda miljökvalitetsmålen: Tablåtext, Resultat resp. Analys Presentationen är fri för användarens egna bearbetningar och anpassningar Om presentationen

3 2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3 Om årlig uppföljning Regional uppföljning utgör underlag till den nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen Regional uppföljning ger möjlighet att kommunicera kring miljömålen i länet Strukturen – Resultat och Analys – följer budgetpropositionen Tydligt fokus på året som gått Synka med årsredovisning till innehåll och process? Skillnad mellan uppföljning och utvärdering

4 2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4 Om redovisningen Redovisning av regional uppföljning per 30/11 Redovisning via miljömål.se -vägledning för inmatningsapplikationen finns i Lathund för miljömål.se. Anvisningar för bedömning av måluppfyllelse samt Ordlista för miljömålen, finns på miljömål.se/arbete> Vägledande dokument.

5 2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5 Sammanfattning för alla miljökvalitetsmål En text för länet Sammanfattar uppföljningen av samtliga aktuella miljökvalitetsmål Beskriva problem och möjligheter som är gemensamma för flera mål Möjlighet att lyfta fram för länet särskilt viktiga aspekter Max. 2 000 tkn inkl. blanksteg varav ingress 300 tkn

6 2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6 Tablåtext för miljökvalitetsmålet Inledning för resp. miljökvalitetsmål Visas i tablåer tillsammans med ikon för JA, NÄRA, NEJ Ett par, tre meningar med det viktigaste för länets bedömning av miljökvalitetsmålet Max. 300 tecken inkl. blanksteg

7 2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 7 Resultat för miljökvalitetsmålet (struktur) Övergripande text för målet som helhet obligatorisk Möjligt att därtill redovisa resultat för relevanta preciseringar mer i detalj Använd kortnamn för preciseringarna som ev. rubriker (se miljömål.se) Ange kortfattat om ingen ny information finns Ange referenser där så är lämpligt Max. 3 000 tecken inkl. blanksteg

8 2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 8 Resultat för miljökvalitetsmålet (innehåll) Miljötillståndet, nya regionala data och i synnerhet ev. regionala särarter eller ansvarsområden Förutsättningarna, ny information om: -tillämpning av befintliga, förändrade eller nya styrmedel i miljöarbetet -miljöåtgärder som har genomförts i länet -initiativ inom privat sektor -regionala styrmedel, åtgärder eller ev. övriga beslut som motverkar måluppfyllelse.

9 2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 9 Analys (struktur) Enklare analys/expertuttalande utifrån aktuella och/eller särskilt betydelsefulla faktorer Övergripande text för målet som helhet obligatorisk Möjligt att därtill göra detaljerad analys -kan utgå från preciseringar eller följa annan struktur Bedömning av måluppfyllelse (ej för klimat, ozon, strålmiljö) Bedömning av utvecklingen i miljön Ange referenser där så är lämpligt Max. 3 000 tecken inkl. blanksteg

10 2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 10 Analys (innehåll) Klargöra orsaker till situationen för målet: -effekter i miljön till följd av styrmedel och åtgärder i samhället -viktiga regionala aspekter eller förhållanden av betydelse för måluppfyllelse -kortfattat behovet av ytterligare insatser Bedömning av måluppfyllelse anges, men i princip ej ny bedömning (om inte betydande förändringar skett) Bedömning av utvecklingen i miljön -väga samman miljötillståndet och/eller uppskattade effekter av genomförda åtgärder

11 2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 11 Tack! Läs mer på miljömål.se


Ladda ner ppt "2015-03-28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen Naturvårdsverkets anvisningar."

Liknande presentationer


Google-annonser