Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organiska risksubstanser och metaller

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organiska risksubstanser och metaller"— Presentationens avskrift:

1 Organiska risksubstanser och metaller
Jenny Kreuger & Kjell Johansson Inst. för markvetenskap & miljöanalys TEMADAG Fortlöpande Miljöanalys SLU, 14 november 2007

2 Principer för prioriteringar
Behov från myndigheterna vid uppföljning av ffa Giftfri miljömålet SLU:s kunskapsinriktning Prioriteringar Kemiska bekämpningsmedel (pesticider) Metaller – kvicksilver & kadmium

3 Programinnehåll – kemiska bekämpningsmedel
Pesticidövervakning (bäckar, åar, grundvatten, sediment & nederbörd) Generell pesticiddatabas KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) Veterinärmedicinska produkter

4 Hemsida med sökbar pesticiddatabas
ALLA VATTEN, hela landet Andel prov per år med fynd av växtskyddsmedel, i procent

5 Kompetenscentrum – varför?
Fortsatt användning av pesticider Förutsätter att det finns kompetens om ex spridning och effekter i miljön Miljömål och Handlingsprogram Internationella direktiv Underlag för förhandlingar och beslut SLU enda universitet i Sverige med samlad kompetens på området

6 CKB - Uppdrag Verksamhet inom området kemiska bekämpningsmedel som:
Innebär att effekterna på miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt Leder till åtgärder så att påverkan på miljön av kemiska bekämpningsmedel ligger inom acceptabla gränser

7 Verksamhetsplan CKB Utveckling av kemisk analyskompetens
Miljöövervakning Utbildning Informationsspridning Kunskapsuppbyggnad & kompetensutveckling

8 Verksamhetsplan (forts.)
Kunskapsuppbyggnad & kompetensutveckling Biologiska effekter i ytvatten Utveckling av riskbedömningsverktyg för pesticidförekomst i svenska vatten Bekämpningsmedels uppträdande i mark och förluster till vattenmiljön Åtgärder för att minska risken vid spridning av KB till miljön Hemsida: ckb.slu.se

9 Vad händer imorgon?

10 Vad händer imorgon? Mildare klimat - påverkar all odling
Nya skadegörare (insekter och svampar), på sikt också nya ogräs som kan komma in i landet Energiodlingar – stora monokulturer, med höga krav på avkastning för att kunna konkurrera med olja och kol Oroligare klimat – mera stormar (Gudrun och Per)

11 Framtida uppgifter Alltså, det finns tecken som pekar på en ökad användning av kemiska bekämpningsmedel i framtiden – ökat behov av kontroll och kunskap

12 Programinnehåll - metaller
Beräkning av kritisk belastning och förekomst av Hg i fisk Analys av tidstrender för Hg i fisk i svenska sjöar Modellering av Cd transport Kritisk belastning av Hg

13 Kvicksilver i fisk Data baserad på 1-kg gäddor från 1152 sjöar (Andersson & Lundberg 1995) sjöar i Sverige överskrider gränsvärdet på 0,5 mg Hg /kg fisk (human konsumtion) (FAO/WHO, EU) Nytt EU-förslag till gränsvärde för fåglar & däggdjur på 0,02 mg Hg /kg fisk

14 Hg transporteras hit med vindarna – hur mycket tål naturen
Hg transporteras hit med vindarna – hur mycket tål naturen? Beräkna kritisk belastning – ett underlag för internationella förhandlingar Hur mycket Hg får regna ner över Sverige?

15 Avslutningsvis En betydelsefull satsning på att utveckla den kunskap som finns inom SLU som stöd för myndigheternas miljömålsarbete – Giftfri miljö Fortsätta att utveckla programområdet i samarbete med olika fakulteter inom SLU och i dialog med myndigheterna


Ladda ner ppt "Organiska risksubstanser och metaller"

Liknande presentationer


Google-annonser