Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integrerat växtskydd modul 13 I Alvesta 18 mars 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integrerat växtskydd modul 13 I Alvesta 18 mars 2014."— Presentationens avskrift:

1 Integrerat växtskydd modul 13 I Alvesta 18 mars 2014

2 Dagens program!

3 Övriga växtskyddsmoduler 13 A Hantering (13 B Bekämpningsstrategier) 13 C Vattenskyddsområde 13 F Växtskydd fläktspruta Potatis: (13 D Växtskydd potatisodling, enskild rådgivning) (13 G Växtskydd potatisodling, grupprådgivning) 13 H Bladmögelbekämpning i potatisodling Magnus Sandström, SJV, modulansvarig, 036-15 89 34 Anette Bramstorp, HIR-M, rådgivningsexpert, 0708-16 10 06

4

5 Direktivet och ambitionerna med modulen

6

7 http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/indikatorer.htm

8 Lärkvitter

9

10

11

12 94/86 %, import/swedish prod. Residues of pesticides in strawberry, 2009

13 Bek-rek, 2013, insekticider

14

15 EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV ………………… av följande skäl.

16

17

18 N. B. Jordbruksverket jobbar även med ett Landsbygdsperspektiv Artikel 3, definitioner

19

20 Kapitel II Utbildning, försäljning av bekämpningsmedel, information och medvetandehöjande åtgärder Kapitel III Utrustning för spridning av bekämpningsmedel Kapitel IV Särskilda metoder och användningar (se artikel 14) Kapitel V Indikatorer, rapportering och informationsutbyte Bilaga 1=Utbildning, 2=Test av utrustning, 3=Allmänna principer för integrerat växtskydd, 4=Riskindikatorer

21 Kapitel IV Särskilda metoder och användningar Artikel 14 Integrerat växtskydd 1. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att främja ett växtskydd med låg insats av bekämpningsmedel och så långt möjligt ge företräde till icke kemiska metoder, så att yrkesmässiga användare byter till metoder eller produkter som är minst skadliga för människors hälsa och miljön bland de produkter som är tillgängliga för samma växtskyddsproblem. Ett växtskydd med låg insats av bekämpningsmedel inkluderar integrerat växtskydd samt ekologiskt jordbruk i enlighet med rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ( 1 ). 2. Medlemsstaterna ska skapa eller främja skapandet av nödvändiga förutsättningar för genomförandet av integrerat växtskydd. De ska särskilt se till att yrkesmässiga användare har tillgång till information, verktyg för övervakning av skadegörare och ogräs och för beslutsfattande samt till rådgivningstjänster om integrerat växtskydd.

22

23 Ambitionerna i modulen Peppa odlarna, inga pekpinnar Modulen ska öka kunskapen om metoder, gamla och nya, som kan hjälpa till att minska beroendet av kemiska bekämpningsmedel Lyfta det som redan är Integrerat växtskydd Självklart påpeka sådant som uppenbart inte kommer klara en revision Det ska vara klart för odlaren att rådgivningen inte är en garanti för att klara en revision Åtgärdsplanen, rådgivningsbrevet hjälper odlaren vidare... Vad betyder detta praktiskt, jo hela odlingssituationen ska bedömmas och med hjälp av alla metoder som finns tillgängliga så ska de bästa väljas (förutsättningslöst). Risker ska minimeras och förutsättningarna för naturlig kontroll av skadegörare/ogräs ska förbättras.

24 Sammanfattning Magnus Sandström 2014-03-18 Sverige har infört integrerat växtskydd Ett regelverk håller på att växa fram Målet är att minska beroendet av kemisk bekämpning, av miljö och hållbarhetsskäl Det ska finnas stöd och rådgivning tillgängligt Modul 13 I och Växtskyddscentralerna är en del av det Rådgivningen ska stötta odlarna Målet med modulen är att ta fram en åtgärdsplan där odlaren kan se vad som kan förändras för att närma sig integrerat växtskydd på ett lönsamt sätt. Kort och lång sikt.


Ladda ner ppt "Integrerat växtskydd modul 13 I Alvesta 18 mars 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser