Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstatistik Medicinska resultat och Tillgänglighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstatistik Medicinska resultat och Tillgänglighet."— Presentationens avskrift:

1 Regionstatistik Medicinska resultat och Tillgänglighet

2

3

4 Andel patienter som får nybesök inom 60 dagar till hjärtmottagning vid regionens nio sjukhus.

5 Tillgänglighet till thoraxkirurgi inom tre månader vid thorax-kärlkliniken vid US i Linköping. Andel som får tid för hjärtkirurgi inom 60 dagar

6 Reperfusionsbehandling vid STEMI (andel patienter under 80 år med ST höjning som får reperfusionbehandling)

7 Reperfusionsbehandling inom målsatt tid vid STEMI (andel patienter som får reperfusion inom 90 min från reperfusionsgrundande EKG)

8 Andel kranskärlsröntgen vid NSTEMI yngre än 80 år

9 Andel ACE-hämmare/ARB vid hjärtinfarkt yngre än 80 år

10 Andel ASA vid hjärtinfarkt yngre än 80 år

11 Andel β-blockad vid hjärtinfarkt yngre än 80 år

12 Andel ADP-receptorblockad vid hjärtinfarkt yngre än 80 år

13 Andel lipidsänkare vid hjärtinfarkt yngre än 80 år

14 Andel LMWH vid NSTEMI yngre än 80 år

15 Andel måluppfyllelse Q4 (blodtryck, fysisk aktivitet, rökstopp, LDL) 1 år efter hjärtinfarkt (SEPHIA)

16 Delmål Urval Q4Kombinationsvariabeln Q4 innefattar 4 variabler enligt nedan. I de fall en patient inte tillhör målpopulationen för en delkomponent anses patienten per definition ha uppfyllt den delkomponenten RökfrihetMålpopulation är samtliga patienter som var rökare vid indexinfarkten. Patienter som inte tillhör målpopulationen anses ha uppfyllt målet Systoliskt blodtryck<140 mmHg. Målpopulation är samtliga patienter LipidkontrollLDL< 2.5 mmol/L alt Apo B/ Apo A-1-kvot <0.60 för kvinnor resp <0.70 för män. Målpopulation är samtliga patienter Deltagande i fysiskt träningsprogram Målpopulation är alla patienter utom de med CCS- klass 2 eller NYHA 3. Patienter som inte tillhör målpopulationen anses ha uppfyllt målet

17 Andel måluppfyllelse för LDL-kolesterol < 1,8 mmol/l 1 år efter hjärtinfarkt (SEPHIA)

18 Andel patienter som deltagit i fysiskt träningsprogram 1 år efter hjärtinfarkt (SEPHIA)

19 Andel måluppfyllelse för rökstopp 1 år efter hjärtinfarkt (SEPHIA)

20 Andel måluppfyllelse för systoliskt blodtryck < 140 mmHg 1 år efter hjärtinfarkt (SEPHIA)

21 Coronarangiografi per 100 000 invånare

22 PCI (inkl. tryckmätning) per 100 000 invånare

23 Antal thoraxoperationer (CABG och klaff) per 100 000 invånare 2004 - 2014

24 Förmaksflimmerablationer per 100 000 invånare

25 Nyimplantation av ICD+CRT-D per 100 000 invånare

26 Andel patienter med hjärtsvikt (RIKS-SVIKT) som behandlats enligt riktlinjer 2013


Ladda ner ppt "Regionstatistik Medicinska resultat och Tillgänglighet."

Liknande presentationer


Google-annonser