Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NUOVE utvecklingsprojektet för rådgivnings- och vägledningstjänster (ESF) 2008-2013 Utbildningsrådgivning, Karriärvägledning, Forskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NUOVE utvecklingsprojektet för rådgivnings- och vägledningstjänster (ESF) 2008-2013 Utbildningsrådgivning, Karriärvägledning, Forskning."— Presentationens avskrift:

1 NUOVE utvecklingsprojektet för rådgivnings- och vägledningstjänster (ESF) 2008-2013 Utbildningsrådgivning, Karriärvägledning, Forskning

2 NUOVE utvecklingsprojektet för rådgivnings- och vägledningstjänster (åren 2008 – 2013) Projektet är en del av programmet för ökad träffsäkerhet och efterfrågeorientering inom kunskaps-, rådgivnings- och vägledningstjänster inom vuxenstudier, ESF/ Verksamhetslinje 3 Verksamhetsområdet är riksomfattande Verkställande organisation (ANM) Arbets- och näringsministeriet/ Avdelningen för sysselsättning och företagande/ Gruppen för matchning på arbetsmarknaden och tillgång på arbetskraft

3 NUOVE projektets projektdelar och samarbetsparter: Utvecklandet av utbildningsrådgivning och karriärvägledningstjänster i nätet (1.9.2008- 31.12.2010) Forskningsdelen (1.9.2008 -31.12.2013). Undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors universitet/ Utbildnings- och utbildningscentret Palmenia, Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Cimo, regionala fackmän inom rådgivning och vägledning

4 Projektin tavoitteet ja kohderyhmä HUVUDMÅLSÄTTNING Att underlätta tillgången till rådgivnings- och vägledningstjänster genom att utveckla nättjänsterna för utbildningsrådgivning och karriärvägledning (nätdelen) DIREKTA målgrupper Fackmän inom arbets- och näringsförvaltningens utbildningsrådgivning och karriärvägledning INDIREKTA målgrupper Intressegrupper med anknytning till rådgivnings- och vägledningstjänsterna samt medborgarna

5 Projektets åtgärder Arbete med nätverk Arbete med utvecklingsgrupper Utredningar av användarbehovet Planering, verkställning, pilottest och ibruktagande Kommunikationsåtgärder Seminarier Forskning

6 Projektresultat Medborgarnas tillgång till rådgivnings- och vägledningstjänster i nätet har förbättrats Arbets- och näringsförvaltningens fackmän har tillgång till ett nytt servicekoncept Rådgivnings- och vägledningstjänster med riksomfattande nätverk är i användning

7 Projektets produkter Konceptet nättjänst för utbildningsrådgivning och karriärvägledning Riksomfattande telefontjänst för vägledning (Uralinja) Webbsidor med rådgivnings- och vägledningstjänster för kunderna Elektroniskt arbetsredskap för fackmän till stöd för rådgivnings- och vägledningsarbetet Utbildningspaket för fackmän om hur man använder telefon- och webbtjänster Tidsbeställning för karriärplaneringstjänster

8 Kontaktuppgifter för NUOVE rådgivnings- och vägledningstjänsternas utvecklingsprojekt (ESF) Projektpersonal: Projektchef Seija Pohjanoksa, seija.pohjanoksa@tem.fi Projektplanerare Minna Maksniemi (karriärvägledning) verksamhetsställe Kajana, minna.maksniemi@tem.fi Projektplanerare Jaana Puuronen (utbildningsrådgivning), jaana.puuronen@tem.fi Projektassistent Sirpa Lindroos, sirpa.lindroos@tem.fi Verksamhetsställe : Arbets- och näringsministeriet, Mikaelsgatan 4, Helsingfors


Ladda ner ppt "NUOVE utvecklingsprojektet för rådgivnings- och vägledningstjänster (ESF) 2008-2013 Utbildningsrådgivning, Karriärvägledning, Forskning."

Liknande presentationer


Google-annonser