Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Produforum - ett nätverk för kulturaktörer Mariehamn 20.9 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Produforum - ett nätverk för kulturaktörer Mariehamn 20.9 2010."— Presentationens avskrift:

1 1 Produforum - ett nätverk för kulturaktörer Mariehamn

2 2 Gemensamt arbetsutrymme gemensamma möten kontakter kaffe och té producentverkstäder mentor/ tutor feedback på ansökningar lunchsällskap kollegialt stöd kopieringsmaskin utbyte av tjänster

3 Sektoröverskridande samarbete kommunala sektorn kulturfältet kulturaktörer: musik, litteratur, teater, design, formgivning, foto, film, bildkonst, drama, cirkus, serier, media... vårdsektorn utbildningssektorn företagssektorn statliga organisationer fonder, stiftelser

4 4 Utbyte av kunskap och kompetens - deltagande i aktörsmöten - workshop i röstanvändning, företagsformer, publikarbete - salong röda rummet, diskussionsforum - experthjälp, handledning - översättningar - informell kommunikation genom gemensamt arbetsutrymme Empowerment

5 5 Nätverkan - verksamheten bygger på en icke-hierarkisk struktur och neutralitet Öppenhet - öppenhet och gränsöverskridande samarbete som leder till kompetenshöjning Empowerment - att lyfta fram varje individs kunnande Lokalt, nationellt, internationellt - att starta från det lokala och koppla till nationella och internationella sammanhang Produforum är ett verktyg för aktörerna Ett forum för professionellt kulturarbete på svenska i Finland, att synliggöra det svenska som en del av det finländska och nordiska kulturfältet Meningsfullt arbete - delaktighet på ett meningsfullt sätt Gemensamma värderingar i Produforumnätverket

6 6 Aktörsmöte Produforums verksamhet sker via aktörsgrupper på flera orter. Icke-hierarkisk struktur konstnär kulturproducent kultursekreterare publikarbetare hantverkare företagare koordinator musiker

7 7 Spridning av Produforumkonceptet Produforum Österbotten ( ) Produforum Åboland ( ) Produforums riksomfattande projekt ( ) Produforum kulturexport – Norden och Baltikum (2009) Produforum östra Nyland ( ) Produforum Nyland ( ) Produforum Helsingfors ( ) Målet är att sprida goda arbetssätt och att nätverka, nationellt och internationellt. Konceptet har väckt intresse på Åland, i Tavastehus, Lappland, Sverige, Berlin och i Tjeckien

8 8 Problem Behov Lösningar Drömmar Hurdant behov av stöd till kulturaktörer finns det på Åland? Diskussion i 4-5 personers grupper. En sekreterare per grupp. Diskussion, presentation, sammanfattning.

9 9 Vad behöver konstnärer och kulturaktörer? Synlighet Marknadsföring för sin verksamhet för sin kompetens Det finns ännu inget samlande forum på nätet för hela det svenskspråkiga konst- och kulturfältet i Finland. Rapport 2009: Kulturexport och –utbyte Kulturportaler i Finland, Norden och Baltikum

10 10 Kulturforum ) Sammanlänka existerande tjänster och aktörer på nätet handledning och utbildning för aktörer att skapa egen hemsida kompetensportfolier på webben med hjälp av gratisverktyget producentverkstäder där alla ges möjlighet till handledning i verktygen 2) Kompetenshöjande tjänster på nätet fråga sakkunniga (ekonomihantering, finansiering m.m.), manualpool text och video m.m. 3) Synliggöra aktuella evenemang, projekt, produkter trailers av pjäser, nyutgivna böcker, musikevenemang...

11 11 Planering av struktur och innehåll på kulturforumet sker i samarbete med bransch- och intresse-organisationer inom konst och kultur samt med enskilda aktörer via produforumnätverket Kulturforumet finansieras med medel dels från Produforums projekt, dels genom finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet De verktyg som skapas, kommer hela kulturfältet tillgodo Kulturforum 2011

12 12 En modell för självutvärdering synliggöra och definiera verksamheten stöda den pågående verksamheten resultatet skall ge underlag för beslutsfattande angående verksamhetens framtid Syftet med utvärderingen är att Självutvärderingsmodellen kan användas av alla kulturaktörer Leena Björkqvist, projektforskare tfn +358(0)

13 En modell för kompetensportfolioarbete att identifiera sitt kunnande och sin kompetens att presentera den för olika målgrupper Startseminarium kl Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6, Helsingfors Välkomna!

14 14 Anki Hellberg-Sågfors projektchef, Produforum tfn +358 (0) Tack! Anki Hellberg-Sågfors projektchef, Produforum +358 (0) Tack! Greta Storlund informatör, Produforum +358 (0)


Ladda ner ppt "1 Produforum - ett nätverk för kulturaktörer Mariehamn 20.9 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser