Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tre prioriterade miljöområden Effektivare energi- och transportanvändning Resurssnålt och giftfrittVärna mark och vatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tre prioriterade miljöområden Effektivare energi- och transportanvändning Resurssnålt och giftfrittVärna mark och vatten."— Presentationens avskrift:

1 Tre prioriterade miljöområden Effektivare energi- och transportanvändning Resurssnålt och giftfrittVärna mark och vatten

2 EKSMP Effektivare energi- och transportanvändning Resurssnålt och giftfritt Värna mark och vatten Prioriterat område 8 övergripande mål 80 åtgärder Genomförd Påbörjad Ej påbörjad/ ej nått målet 18 delmål

3 Använda energi effektivt Minska användningen av fossila bränslen och el för uppvärmning Minska användningen av fossila bränslen för transporter Delmål Mål EKSMP Effektivare energi- och transportanvändning Resurssnålt och giftfrittVärna mark och vatten Delmål 1 Minska energibehovet i byggnader 2011 = - 10% 2020 = -20 % Vision 2050 = -50 % Delmål 2 Helt upphöra med fossil olja för uppvärmning till 2011. Delmål 4 Minska koldioxidutsläpp från personbilstransporter. 2011 = 50 % 2020 = 100 % förnyelsebara drivmedel. Delmål 3 Minska användningen av direktel för uppvärmning till 2011. Delmål 5 Öka antalet kollektiva enkelresor. 2011 = +15 %

4 Använda naturresurser hållbart & minska kemikalieanvändningen Öka utbudet/inköpen av miljöanpassade varor EKSMP Effektivare energi- och transportanvändning Resurssnålt och giftfrittVärna mark och vatten Delmål Mål Delmål 1 År 2011 ska alla kommunala verksamheter & bolag ha upphört med användningen av utfasnings och riskminskningsämnen Delmål 3 Minska mängden hushållsavfall som går till förbränning & deponi. 2014 = -30 kg/person/år 2020 = -60 kg/person/år Delmål 4 Minska vattenförbrukningen i de kommunala verksamheterna och bolagen. Delmål 2 Procentuellt öka mängden farligt avfall som samlas in Delmål 6 Ekologiska livsmedelsinköp 2011 = minst 10 % 2020 = 50 % Delmål 5 Från 2010 ska samtliga inköp ske enligt ramavtal. I första hand ska miljöanpassade produkter väljas.

5 Utveckla & bevara grönstruktur & naturhänsyn Minska miljöpåverkan på sjöar & vattendrag samt återskapa biologisk mångfald Öka kunskapen om natur och miljö Delmål Mål EKSMP Effektivare energi- och transportanvändning Resurssnålt och giftfrittVärna mark och vatten Delmål 11 Minska dagvattnets miljöpåverkan Delmål 10 Öka andelen öring som når Vättern 2010 = +30 % 2020 = +75 % Delmål 13 Öka elevernas kunskaper om natur, miljö och kretslopp Delmål 7 Öka miljö- & naturhänsyn i den kommunala skogsskötseln Delmål 8 Öka tillgängligheten i naturen Delmål 9 Utveckla och bevara grönstrukturerna i tätorterna, i form av grönområden och grönstråk Delmål 12 Minska övergödningen av sjöar och vattendrag samt skydda dricksvattentäkter.

6 Exempel på åtgärder som genomförts under programperioden Använda energi effektivt: Energiutbilda driftpersonal Effektivisering av ventilationsanläggningar Tilläggsisolering av hyresbostäder Information i allmänhet Minska fossilt och e för uppvärmning: Undersökningar av möjlighet till spillvärme, solvärme och returträ i fjärrvärmesystemet Öka fjärrvärmeleveranser Minska fossilt för transporter: Ta fram resepolicy Utbilda i sparsam körning Ta fram gång- och cykelledsplan

7 Exempel på åtgärder som genomförts under programperioden Använda naturresurser hållbart: Upprätta kemikalieförteckningar Infoutskick om farligt avfall Installation av snålspolande duschmunstycken mm Öka utbudet/inköpen av miljöanpassade varor: Ökat inköp av ekologiska livsmedel Informationsseminarier kring miljöanpassade inköp

8 Exempel på åtgärder som genomförts under programperioden Utveckla och bevara grönstruktur och naturhänsyn Marknadsföring av GC-vägar Tagit fram skogsbruksplan och grönstrukturplan Minska miljöpåverkan på sjöar och vattendrag samt… Restaurering och skydd av vätterbäckar Analys av dagvattensystemet Öka kunskapen om natur och miljö Grön Flagg på skolor och förskolor Deltagit i Lona-finansierat naturprojekt för skolgårdar

9 Andel genomförda åtgärder per år Status 201020112012 Genomförd 55 %69 %70 % Påbörjad 35 % 20 %17,5 % Ej påbörjad 10 % 11 %12,5 %

10 MiljöområdeÖvergripande målDelmål Effektivare energi- och transportanvändning 1. Använda energi effektivt 1 2. Reducera användningen av fossila bränslen och el för uppvärmning 2 3 3. Reducera användningen av fossila bränslen för transporter 4 5 Resurssnålt & giftfritt 1. Använd naturresurser hållbart & minska kemikalieanvändningen. 6 7 8 9 2. Öka utbudet/inköpen av miljöanpassade varor/tjänster 10 11 Värna mark & vatten 3. Utveckla och bevara grönstruktur/naturhänsyn 12 13 14 4. Minska miljöpåverkan på sjöar/ vattendrag: - återskapa biologisk mångfald 15 16 17 5. Öka kunskap om natur och miljö 18


Ladda ner ppt "Tre prioriterade miljöområden Effektivare energi- och transportanvändning Resurssnålt och giftfrittVärna mark och vatten."

Liknande presentationer


Google-annonser