Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STRATEGISK DIALOG AU-matrisen Penetration Organisk tillväxt Diversifiering Avveckling NUVARANDENÄRLIGGANDEFRÄMMANDE NUVARANDE NÄRLIGGANDE FRÄMMANDE Utbud.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STRATEGISK DIALOG AU-matrisen Penetration Organisk tillväxt Diversifiering Avveckling NUVARANDENÄRLIGGANDEFRÄMMANDE NUVARANDE NÄRLIGGANDE FRÄMMANDE Utbud."— Presentationens avskrift:

1 STRATEGISK DIALOG AU-matrisen Penetration Organisk tillväxt Diversifiering Avveckling NUVARANDENÄRLIGGANDEFRÄMMANDE NUVARANDE NÄRLIGGANDE FRÄMMANDE Utbud Marknad 2 4 10 135 6 79 8 6 V V:1 okt 96:1

2 STRATEGISK DIALOG 2Utgåva 2,2000ALMI Företagspartner Cach-cows Mjölk-kossor Stars Stjärnor Question marks/ Wild-cats Frågetecken Dogs Hundar Boston-matrisen

3 STRATEGISK DIALOG 3 Styrkor SvagheterHot Möjligheter SWOT

4 STRATEGISK DIALOG Konkurrens- faktorer Kunder Potentiella etablerare? Traditionella konkurrenter V V:2 maj 97:1 KON- KURRENS Leverantörer Potentiella etablerare? Traditionella konkurrenter

5 STRATEGISK DIALOG Strategisk konkurrentanalys VÄRDERINGAR Konkurrentens föreställningsvärld VISIONER Det konkurrenten vill förverkliga AGERANDET Det konkurrenten säger och gör V V:3 okt 96:1 Vår bedömning av var konkurrenten är på väg. Sannolik framtid. POTENTIAL Konkurrentens svaga och starka sidor

6 STRATEGISK DIALOG Kännetecken Produkt: Pris: Plats: Personal: V V:4 maj 97:1 Promotion: Det här erbjuder vi......till de här ekonomiska villkoren......med denna tillgänglighet i tid och rum......med denna organisation och kompetens......och med detta budskap.

7 STRATEGISK DIALOG V V: 5 okt 96:1

8 STRATEGISK DIALOG Stora kunder Små kunder SkräddarsyttStandard Positioneringsdiagram 1 V V:6 okt 96:1

9 STRATEGISK DIALOG Positioneringsdiagram 2 Tekniknivå Pris Kundkrav Kundacceptans V V:7 okt 96:1

10 STRATEGISK DIALOG Vägvalsmatrisen VÅRA HANDLINGS- ALTERNATIV Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 SCENARIOS/OMVÄRLDENS HANDLINGSMÖJLIGHETER Scenario B/ H-möjlighet B Scenario A/ H-möjlighet A Scenario C/ H-möjlighet C V V:8 okt 96:1

11 STRATEGISK DIALOG Vägvalsmatrisen VÅRA HANDLINGS- ALTERNATIV SCENARIOS/OMVÄRLDENS HANDLINGSMÖJLIGHETER V V:9 maj 97:1

12 STRATEGISK DIALOG Vägvalsmatrisen VÅRA HANDLINGS- ALTERNATIV Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 SCENARIOS/OMVÄRLDENS HANDLINGSMÖJLIGHETER Scenario B/ H-möjlighet B Scenario A/ H-möjlighet A Scenario C/ H-möjlighet C V V:10 maj 97:1 + –+ – + + +++ + – – – –+ –+ Alternativ 2 bedöms ge bästa alternativet och väljs därför!!!

13 STRATEGISK DIALOG Relationer Allians Konflikt Dominans V V:11 okt 96:1

14 STRATEGISK DIALOG V V:12 okt 96:1 Intressenter Anställda Facket Säljkanaler Lokal press Ägare / ledning Finansiärer Stora kunder Små kunder Myndighet Lokaliserings- politik Leverantörer

15 STRATEGISK DIALOG Scenario: “Steg för steg” Vilken tidpunkt? V V:13 maj 97:1 (omställningstid/trovärdig framåtblick) Vad ska studeras? (trender, tendenser och enskilda faktorer) Läget nu?(trender, tendenser och enskilda faktorer) Logisk framtid?(den sannolika utvecklingen) Önskvärd framtid? (det som gynnar företaget bäst) Gap?(vilka utmaningar ligger i skillnaden) Syntes?(åtgärder för att utjämna gapet) Hinder?(positiva och negativa konsekvenser)

16 STRATEGISK DIALOG Varför Scenarios? Få en bild av den framtid som vår vision skall verka i! V V:14 maj 97:1

17 STRATEGISK DIALOG Framtidsscenario = Antagen möjlig händelse- utveckling V V:15 maj 97:1


Ladda ner ppt "STRATEGISK DIALOG AU-matrisen Penetration Organisk tillväxt Diversifiering Avveckling NUVARANDENÄRLIGGANDEFRÄMMANDE NUVARANDE NÄRLIGGANDE FRÄMMANDE Utbud."

Liknande presentationer


Google-annonser