Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AU-matrisen Utbud Marknad Penetration

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AU-matrisen Utbud Marknad Penetration"— Presentationens avskrift:

1 AU-matrisen Utbud Marknad 2 4 10 1 3 5 6 7 9 8 Penetration
V V:1 okt 96:1 NUVARANDE NÄRLIGGANDE FRÄMMANDE Utbud Marknad 2 4 10 1 3 5 6 7 9 8 Penetration Organisk tillväxt Diversifiering Avveckling

2 Boston-matrisen Cach-cows Mjölk-kossor Stars Stjärnor Question marks/
Wild-cats Frågetecken Dogs Hundar ALMI Företagspartner Utgåva 2,2000

3 SWOT Styrkor Möjligheter Svagheter Hot

4 Konkurrens- faktorer KON-KURRENS Kunder Traditionella konkurrenter
V V:2 maj 97:1 Kunder KON-KURRENS Traditionella konkurrenter Traditionella konkurrenter Potentiella etablerare? Potentiella etablerare? Leverantörer

5 Strategisk konkurrentanalys
V V:3 okt 96:1 VÄRDERINGAR POTENTIAL Konkurrentens svaga och starka sidor Konkurrentens föreställningsvärld Vår bedömning av var konkurrenten är på väg. Sannolik framtid. VISIONER Det konkurrenten vill förverkliga AGERANDET Det konkurrenten säger och gör

6 Kännetecken Produkt: Pris: Plats: Personal: Promotion:
V V:4 maj 97:1 Kännetecken Produkt: Det här erbjuder vi... Pris: ...till de här ekonomiska villkoren... Plats: ...med denna tillgänglighet i tid och rum... Personal: ...med denna organisation och kompetens... Promotion: ...och med detta budskap.

7 V V: 5 okt 96:1

8 Positioneringsdiagram 1
V V:6 okt 96:1 Stora kunder Små kunder Skräddarsytt Standard

9 Positioneringsdiagram 2
V V:7 okt 96:1 Tekniknivå Pris Kundkrav Kundacceptans

10 Vägvalsmatrisen VÅRA HANDLINGS-ALTERNATIV
V V:8 okt 96:1 Vägvalsmatrisen VÅRA HANDLINGS-ALTERNATIV SCENARIOS/OMVÄRLDENS HANDLINGSMÖJLIGHETER Scenario A/ H-möjlighet A Scenario B/ H-möjlighet B Scenario C/ H-möjlighet C Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

11 Vägvalsmatrisen VÅRA HANDLINGS-ALTERNATIV
V V:9 maj 97:1 Vägvalsmatrisen VÅRA HANDLINGS-ALTERNATIV SCENARIOS/OMVÄRLDENS HANDLINGSMÖJLIGHETER

12 Vägvalsmatrisen VÅRA HANDLINGS-ALTERNATIV
V V:10 maj 97:1 Vägvalsmatrisen VÅRA HANDLINGS-ALTERNATIV SCENARIOS/OMVÄRLDENS HANDLINGSMÖJLIGHETER Scenario A/ H-möjlighet A Scenario B/ H-möjlighet B Scenario C/ H-möjlighet C + + + – – – Alternativ 1 + + + + + + – Alternativ 2 Alternativ 2 bedöms ge bästa alternativet och väljs därför!!! + – – – – + Alternativ 3

13 Relationer V V:11 okt 96:1 Allians Konflikt Dominans

14 Intressenter Anställda Leverantörer Facket Lokaliserings- politik
V V:12 okt 96:1 Anställda Leverantörer Facket Lokaliserings- politik Säljkanaler Myndighet Lokal press Små kunder Stora kunder Ägare / ledning Finansiärer

15 Scenario: “Steg för steg”
V V:13 maj 97:1 Scenario: “Steg för steg” Vilken tidpunkt? (omställningstid/trovärdig framåtblick) Vad ska studeras? (trender, tendenser och enskilda faktorer) Läget nu? (trender, tendenser och enskilda faktorer) Logisk framtid? (den sannolika utvecklingen) Önskvärd framtid? (det som gynnar företaget bäst) Gap? (vilka utmaningar ligger i skillnaden) Syntes? (åtgärder för att utjämna gapet) Hinder? (positiva och negativa konsekvenser)

16 Få en bild av den framtid som vår vision skall verka i!
V V:14 maj 97:1 Varför Scenarios? Få en bild av den framtid som vår vision skall verka i!

17 V V:15 maj 97:1 Framtidsscenario = Antagen möjlig händelse-utveckling


Ladda ner ppt "AU-matrisen Utbud Marknad Penetration"

Liknande presentationer


Google-annonser