Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOMMUNIKATION SOM PÅVERKAR SUNDSVALL 13 FEBRUARI 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOMMUNIKATION SOM PÅVERKAR SUNDSVALL 13 FEBRUARI 2012"— Presentationens avskrift:

1 KOMMUNIKATION SOM PÅVERKAR SUNDSVALL 13 FEBRUARI 2012
VÄLKOMMEN!

2 Hålltider Kommunikation som påverkar
9:30 Välkommen, presentationer 10:15 Strategisk kommunikation Ett projektexempel – intervju Andningspaus 5 min 10:50 Workshop 1 12:00 Lunch 13:00 Workshop 2 Hämta Fika 14:00 Workshop 3 15:00 Sammanfattning Slut

3 Strategisk kommunikation utifrån ett helhetsperspektiv
Margareta Ivarsson

4 Socialfondens programmål
Projekt Innovativ idé Resultat Effekter Problem Behov Regionala planen Socialfondens programmål SPeL:s exempel Innovativ verksamhet, Samverkan och, Lärande miljöer och Strategisk påverkan Varför finns det ESF-projekt? Diskussionsfråga: Stämmer bilden med hur ni tänker? Här en tankbild att ha med sig i vardagen. Jag ser ESF-projekt som en möjlighet att pröva nya idéer som kan användas för att utveckla arbetslivet. Därför är det viktigt att tänka på strategisk påverkan och arbeta för effekter hela tiden i projektet. Strukturer EU Lissabonstrategin

5 Hur ser er projektkarta ut?
Projekt- aktiviteter Idé Resultat Problemet Effekter i direkt berörd organisation Viktigt att ni ha den innovativa idén klar för er och vad den ska leda till efter projektet. Den ska bygga på regionala problem och utvecklingsbehov, därför får ni ESF-pengar. Aktiviteterna leder till projektresultat som ni utvärderar men vilka organisationseffekter ger det? Utvärderar ni det? Risken finns att ni bara tänker och handlar på projektnivå och missar organisationsnivån. Hjälpfrågor: Vilken är ert projektets innovativa idé? Vilka långsiktigt hållbara effekter ska finnas kvar? Hur hänger era projektmål ihop med regionala problem och utvecklingsbehov i ert område? Hur kopplar de aktiviteter som projektet ska genomföra till de övergripande målen? Vad krävs av de deltagande organisationerna för att projektet ska ge långsiktigt hållbara effekter? Vilka måste vara involverade? Hur förbereder ni för de förändringar som ska göras? Hur fångar ni upp motstånd mot förändringarna? Hur ska ni driva utvecklingen i era respektive ordinarie organisationer? Indirekta intressenter

6 Roller och ansvar PROJEKTÄGARE & STYRGRUPP UTVÄRDERARE PROJEKTLEDARE
Helhetssyn Delaktighet Förankring Strategi Analys Påverkan UTVÄRDERARE Kritisk reflektion Lärande PROJEKTLEDARE Operativa handlingar

7 Workshop 1:Diskussionsfrågor - koppla till ditt eget projekt
Problemet som ska lösas – Varför? Den innovativa idén – Vad? Det långsiktiga målet – Effekter?

8 Workshop 2: VEM? Berörda aktörer och intressenter Internt/Externt Lista och prioritera Gunilla Ivarsson, Jacob Schulze

9 Prioritera målgrupper
Vilka engagerar sig stöder känner till ?

10 Vem vill vi påverka?

11 Workshop 2 Diskussionsfrågor:
Internt: Vem påverkas av projektresultat? Vem behöver lära nytt? Vem behöver organisera om för implementering? Vem fattar beslut/möjliggör? Externt: Berörda grupper? Externa intressenter? Opinionsbildare?

12 Workshop 3: HUR/Kanaler
Kommunikation 2.0 Internt: Lärande miljöer, forum Externt: Välj kanal, målgruppsanpassa, ta sig in i samhällsdebatten, webb, press, radio/TV Gunilla Ivarsson, Jacob Schulze

13 Exempel – Hisspitchen, Storytelling
Alltid beredskap! Håll ”projektidén på 30 sek ” i minnet! Berätta vad du håller på med! Glöm inte: ALLT signalerar!

14 ..att spela på alla arenor

15 Kommunikationsplan – flexibelt dokument
BUDSKAP – vad MÅLGRUPP – till vem HUR – kanal, tidplan Kommunikationsplanen görs tidigt, är flexibel, följs upp kontinuerligt, är lätttillgänglig, har budget, har ansvarig.

16 Workshop 3: Diskussionsfrågor
Hur skapas hållbar påverkan? Hur följer vi upp vår kommunikation? Vägar till de externa intressenterna? Vilka kanaler passar för vårt budskap – ge exempel ur ditt projekt !

17 TACK för idag! www.spl.nu Lars Sundström Jacob Schulze Gunilla Ivarsson Margareta Ivarsson


Ladda ner ppt "KOMMUNIKATION SOM PÅVERKAR SUNDSVALL 13 FEBRUARI 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser