Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VRISS i Norrbotten – slutkonferens 091001

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VRISS i Norrbotten – slutkonferens 091001"— Presentationens avskrift:

1 VRISS i Norrbotten – slutkonferens 091001 sonia.wallin@skl.se

2 IHI:s kampanjer 100 000 dödsfall p g a en vårdskada skulle förebyggas. 5 miljoner vårdskador ska förebyggas Operation Life i Danmark 1700 dödsfall färre än 2006 p g a vårdskador under 24 månader Omvärldsspaning……

3 Initiativet till satsningen ”Alla landsting och regioner i Sverige sätter nu in kraftfulla åtgärder för att öka patientsäkerheten” Undertecknat av SKL:s vd Håkan Sörman och alla landstings- och regiondirektörer Debattartikel i Göteborgs Posten i mars 2007

4 Omvärldsspaning - med fokus på den nationella satsningen

5

6

7 11,3 % 11,0 % 9,7 %

8 Beräkningen bygger på en uppskattning utifrån antal vårdtillfällen/år i Sverige och den minskning av vårdrelaterade infektioner som visats i genomförda punktprevalensmätningar Vår 2008 – Vår 2009. Upp mot 30 000 färre patienter drabbas varje år av en vårdrelaterade infektioner

9 Nationell uppföljning varje tertial: Basala hygienrutiner Klädregler

10 VRISS Västerbotten – 11 team avslutat VRISS i Norrbotten – 12 team slutkonferens idag Uppsala Örebro VRISS – 10 team slutkonferensen 15 oktober Uppsala Akademiska – 32 team slutkonferens 10 dec Uppsala Akademiska mottagningar - 7 team Steget före i SKL´s regi - 3 team Steget före – Västra Götalandsregionen - 6 team Plus allt annat förbättringsarbete som pågår för att minska vårdrelaterade infektioner Omvärldsspaning – vad pågår i Sverige

11


Ladda ner ppt "VRISS i Norrbotten – slutkonferens 091001"

Liknande presentationer


Google-annonser