Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målsättning - Kvalitet  Övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet finns definierat i regionens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målsättning - Kvalitet  Övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet finns definierat i regionens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Målsättning - Kvalitet  Övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet finns definierat i regionens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet  För Öppna Jämförelser gäller ”att resultaten för enskilda verksamheter minst skall vara i nivå med riket”  Viktigt för alla enheter att utvecklas i rätt riktning över tid.

2 Strategi  Att kommunicera och föra en dialog om resultaten i Öppna Jämförelser med såväl utförarorganisationen (förvaltningsledningar, sektorsråd) som beställarna i syfte att skapa intresse och styra till förbättringar   Beslut i HSU dec 2009 om åtgärder med anledning av resultaten i ÖJ..

3 Processer / sektorsråden Öppna jämförelser Nov/Jan Ledning Sektorsråd Terapigrupper Berörda Sektorsråd /terapigrupper Verksamhetsanalys okt Ordf.konf sepmaj dec-nov hösten Klar okt-apr Kvalitetsindikatorfört. feb Kvalitetsregisterfört. Berörda sektorsråd Ordf.konf Klar hösten feb Klar

4 indikatorområden 1.Hälsotillstånd, dödlighet m m 2.Förebyggande insatser 3.Förtroende och patientnöjdhet 4.Tillgänglighet 5.Kostnader 6.Graviditet, förlossnings- och nyföddhetsvård 7.Kvinnosjukvård 8.Rörelseorganens sjukdomar 9.Diabetesvård 10.Hjärtsjukvård 11.Strokesjukvård 12.Njursjukvård 13.Cancersjukvård 14.Psykiatrisk vård 15.Kirurgisk behandling 16.Intensivvård 17.Läkemedelsbehandling 18.Annan vård

5 Om Statistik 1, otur i ranking

6 Om Statistik 2, statistisk osäkerhet

7 Öppna Jämförelser 2009 RÖDA/GRÖNA Procent Likartat beräkningssätt 2009 2008 2009 2009

8 201510505 152025 Hälsotillstånd, dödlighet m m Förebyggande insatser Förtroende och patientnöjdhet Tillgänglighet Kostnader Graviditet, förlossnings- och nyföddhetsvård Kvinnosjukvård Rörelseorganens sjukdomar Diabetesvård Hjärtsjukvård Strokesjukvård Njursjukvård Cancersjukvård Psykiatrisk vård Kirurgisk behandling Intensivvård Läkemedelsbehandling Annan vård

9 Öppna Jämförelser 2009 Förebyggande insatser Förtroende och nöjdhet

10

11 Öppna Jämförelser 2009 Graviditet/Kvinnosjukvård

12 Öppna Jämförelser 2009 Rörelseorganen

13

14 Öppna Jämförelser 2009 Diabetesvård

15 Öppna Jämförelser 2009, Strokesjukvård

16

17 Öppna Jämförelser 2009 Njursjukvård

18 Öppna Jämförelser 2009 Cancersjukvård

19 Öppna Jämförelser 2009, Läkemedel

20 Förändring läkemedelsindikatorer

21 Öppna Jämförelser 2009 Kirurgi

22 Handlingsplan ÖJ ”Efter fjärde rapporten blir Öppna Jämförelser allt mer en del av en kontinuerlig uppföljning av hälso- och sjukvården och grunddragen i årets resultat är kända sedan tidigare. Det finns nu kontinuerliga processer som använder resultaten i förbättringsarbete”.


Ladda ner ppt "Målsättning - Kvalitet  Övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet finns definierat i regionens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser