Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sunderbysjukhus 2010 Uppstart av om- och tillbyggnationen av Sunderby sjukhus. Planeringen och förberedelserna för starten av RLU. Nytt vaktavtal som kommer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sunderbysjukhus 2010 Uppstart av om- och tillbyggnationen av Sunderby sjukhus. Planeringen och förberedelserna för starten av RLU. Nytt vaktavtal som kommer."— Presentationens avskrift:

1 Sunderbysjukhus 2010 Uppstart av om- och tillbyggnationen av Sunderby sjukhus. Planeringen och förberedelserna för starten av RLU. Nytt vaktavtal som kommer att leda till nya rutiner vad avser uppföljning och verksamhet. Följa upp arbetet med systematiska brandskyddsarbetet. Vidareutveckla och revidera sjukhusets beredskapsplaner. Öva LKL och planverken.

2 Uppstart av om- och tillbyggnationen av Sunderby sjukhus Målbild Är att vi har kommit fram till en gemensam bild av hur sjukhuset kommer att se ut när det är om- tillbyggt. Påbörjat om- och tillbyggnationen.

3 Planering för RLU Att ombyggnationen blir klar till Sommaren. Jobba fram rutiner för verksamheten. Att alla känner sig trygga inför uppstarten 2011.

4 Allmänsäkerhet Nytt vaktavtal kommer att ge nya rutiner. Högre effektivitet, genom att följa upp, planera och styra vaktens verksamheten mer i detalj. Bättre samverkan genom att upprätta ett beredskapsråd med deltagare från vakten, akuten, Avd32, BUP. Tryggare miljö genom att ge personalen möjlighet att delta i planeringen av vaktens verksamhet.

5 Systematiskt brandskyddsarbete Slutföra utbildningen för personalen. Följa upp de brister som är påpekade.

6 Beredskapsplaner och organisation Omorganisering av beredskapsorganisationen Revidera planverken. Öva beredskapsorganisationen. Fortsatt samarbete med Räddningstjänsterna i Boden och Luleå avseende katastrofplanering.


Ladda ner ppt "Sunderbysjukhus 2010 Uppstart av om- och tillbyggnationen av Sunderby sjukhus. Planeringen och förberedelserna för starten av RLU. Nytt vaktavtal som kommer."

Liknande presentationer


Google-annonser