Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, tidsramar, processinnehåll, valideringsmaterialets användningsområde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, tidsramar, processinnehåll, valideringsmaterialets användningsområde."— Presentationens avskrift:

1 Projektet Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, tidsramar, processinnehåll, valideringsmaterialets användningsområde

2 Samarbetspartners Botkyrka kommun, projektägare och finansiär
Allmänna Arvsfonden, finansiär Autism- och Aspergerförbundet Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade

3 Bakgrund Många personer med Aspergers syndrom står utanför arbetsmarknaden Svårigheter kopplade till själva diagnosen Bristande kartläggning av deras kompetenser För kompetenta för daglig verksamhet men samtidigt har för stora svårigheter för att rymmas på den öppna arbetsmarknaden Varken jobb eller sysselsättning

4 Mål Skapa en valideringsmodell som ger personer med Aspergers syndrom nya möjligheter att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden Syfte Deltagaren får en bild av sin kompetens i relation till ett visst yrke Deltagaren blir medveten av sina styrkor och svagheter Strategier och olika typer av praktiskt stöd som underlättar för individen att hantera diverse situationer som kan uppstå i arbetslivet utarbetas under processen

5 Målgrupp Vuxna som har diagnosen Aspergers syndrom

6 Tidsramar Förstudie september 2007 - augusti 2008 Genomförande
Spridning och marknadsföring september augusti 2010

7 Grundläggande arbete Generell profil av målgruppen
syndrom, förekomst, diagnoskriterier, konsekvenser, andra diagnoser i kombination med AS, lämpliga/mest förekommande jobb Valideringsanpassad profil kriterier för identifiering av valideringsbara personer

8 Valideringsprocessen
vecka 1-7 teori, kartläggning, arbetsförberedande moment, framtagning av strategier, individuella samtal vecka 8-11 kompetensbedömning på arbetsplats vecka 12 utvärdering och uppföljning

9 Valideringsmaterialets användningsområde
Större användningsområde Andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än Aspergers syndrom Vissa målgrupper inom autismspektrumet Personal som möter i sitt arbete personer med psykiatrisk problematik Gymnasieskolan, förberedelse inför arbetslivet för elever med Aspergers syndrom

10 Projektet


Ladda ner ppt "Projektet Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, tidsramar, processinnehåll, valideringsmaterialets användningsområde."

Liknande presentationer


Google-annonser