Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Projektet Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, tidsramar, processinnehåll, valideringsmaterialets användningsområde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Projektet Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, tidsramar, processinnehåll, valideringsmaterialets användningsområde."— Presentationens avskrift:

1 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Projektet Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, tidsramar, processinnehåll, valideringsmaterialets användningsområde

2 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Samarbetspartners Botkyrka kommun, projektägare och finansiär Allmänna Arvsfonden, finansiär Autism- och Aspergerförbundet Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade

3 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Bakgrund Många personer med Aspergers syndrom står utanför arbetsmarknaden Svårigheter kopplade till själva diagnosen Bristande kartläggning av deras kompetenser För kompetenta för daglig verksamhet men samtidigt har för stora svårigheter för att rymmas på den öppna arbetsmarknaden Varken jobb eller sysselsättning

4 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Mål Skapa en valideringsmodell som ger personer med Aspergers syndrom nya möjligheter att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden Syfte Deltagaren får en bild av sin kompetens i relation till ett visst yrke Deltagaren blir medveten av sina styrkor och svagheter Strategier och olika typer av praktiskt stöd som underlättar för individen att hantera diverse situationer som kan uppstå i arbetslivet utarbetas under processen

5 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Målgrupp Vuxna som har diagnosen Aspergers syndrom

6 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Tidsramar Förstudie september 2007 - augusti 2008 Genomförande september 2008 - augusti 2009 Spridning och marknadsföring september 2009 - augusti 2010

7 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Grundläggande arbete Generell profil av målgruppen syndrom, förekomst, diagnoskriterier, konsekvenser, andra diagnoser i kombination med AS, lämpliga/mest förekommande jobb Valideringsanpassad profil kriterier för identifiering av valideringsbara personer

8 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Valideringsprocessen vecka 1-7 teori, kartläggning, arbetsförberedande moment, framtagning av strategier, individuella samtal vecka 8-11 kompetensbedömning på arbetsplats vecka 12 utvärdering och uppföljning

9 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Valideringsmaterialets användningsområde Större användningsområde Andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än Aspergers syndrom Vissa målgrupper inom autismspektrumet Personal som möter i sitt arbete personer med psykiatrisk problematik Gymnasieskolan, förberedelse inför arbetslivet för elever med Aspergers syndrom

10 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Projektet www.botkyrka.se/validering


Ladda ner ppt "ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Projektet Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, tidsramar, processinnehåll, valideringsmaterialets användningsområde."

Liknande presentationer


Google-annonser