Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mats.wickholm@s-activa.se 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mats.wickholm@s-activa.se 1."— Presentationens avskrift:

1 1

2 LÖSA-projektet Activa och Attention Finansiering - Arvsfonden.
Spridning Implementering Finansiering - Arvsfonden. Målgrupp: ADHD-diagnos: Örebro län Huvudsyfte: Att med Activamodellen som grund utveckla en metod som skulle möjliggöra för personer med ADHD att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden

3 LÖSA-projektet Activamodellen
Variant av Supported Employment Grundidé: Att ge ett individuellt utformat stöd till personer som har svårt att nå arbete på egen hand. Activamodellen: Inriktad på personer med funktionsnedsättningar

4 Övergripande samverkansfrågor
Styrgrupp Kontroll Övergripande samverkansfrågor Bedömningsgrupp Beslut om deltagande Samverkansfrågor Activa, FK, AF, SOC, ÖLL, (BC) Remisser Activamodellen ATTENTION -ACTIVA

5 LÖSA-projektet Resultat
Samtliga deltagare i projektet hade varit arbetslösa eller sjukskrivna under en lång tid innan de började i projektet. När det avslutades så hade hälften anställning eller deltog i reguljär utbildning.

6 LÖSA-projektet Metodutveckling
Supported Employment Långsiktigt stöd Samverkan Kunskap om funktionsnedsättningen Informellt stöd Stöd efter anställning (Samhällsekonomisk utvärdering)

7 LÖSA-projektet Samverkan
Alla deltagare var aktuella hos flera myndigheter Koordinator Ej berättigade till LSS Viktiga aktörer saknades i samverkan Alla samverkansaktörer var överens om modellen, men ingen ville/kunde finansiera den

8 LÖSA-projektet Supported Employment
Varför? Låg utbildning Begränsad arbetserfarenhet Få kontakter/Litet nätverk Låg självkänsla

9 LÖSA-projektet Långsiktigt stöd
Varför? Bristande samhälleligt stöd Psykisk ohälsa Återfall Arbetslivets krav synliggör problem Ger kunskap - Skapar relationer Stöttar vid misslyckanden

10 LÖSA-projektet Kunskap om funktionsnedsättningen
Varför? Tidsuppfattningen Koncentrationen Impulsivitet Humörpendlingar God arbetsförmåga vid en fast struktur Medicinering

11 LÖSA-projektet Att föra vidare
Personer med liknande bakgrund som deltagarna i LP behöver ett riktat stöd (Supported Employment) Det riktade stödet skall kunna erbjudas över lång tid Bygg upp en fungerande samverkan mellan myndigheter

12 LÖSA-projektet Att föra vidare
Utforma stödet utifrån funktionshindret (Tidsuppfattning – Möten – Impulsivitet – Humörpendlingar – Struktur på arbetsplatsen) Ett samarbete mellan det formella och det informella stödet Medicinering Stöd att utforma egna strategier att klara livet Gör en samhällsekonomisk utvärdering

13 LÖSA-projektet Framgångsfaktor
Sampop Samhällsekonomisk utvärdering Försörjning – Myndighetskontakter 6 mån < projekt - 6 mån > projekt Årlig samhällelig vinst, 1.3 miljoner kronor

14 LÖSA-projektet Orsaker till att arbetslivet inte fungerade
Psykisk ohälsa Bristande samhälleligt stöd Återfall i missbruk Oordnad ekonomi Påfrestande relationer Inte motiverad för praktik Arbetslivets krav

15 LÖSA-projektet Arbetsprövning
Social arbetsmiljö Jämn, men inte för hög arbetsbelastning Tydlig struktur i hur arbetet planeras Fungerande handledning God arbetsförmåga Störningsmoment i vardagen


Ladda ner ppt "Mats.wickholm@s-activa.se 1."

Liknande presentationer


Google-annonser