Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÖSA-projektet  Activa och Attention Projekt Spridning Implementering  Finansiering - Arvsfonden.  Målgrupp: ADHD-diagnos:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÖSA-projektet  Activa och Attention Projekt Spridning Implementering  Finansiering - Arvsfonden.  Målgrupp: ADHD-diagnos:"— Presentationens avskrift:

1 mats.wickholm@s-activa.se

2 LÖSA-projektet  Activa och Attention Projekt Spridning Implementering  Finansiering - Arvsfonden.  Målgrupp: ADHD-diagnos: Örebro län  Huvudsyfte: Att med Activamodellen som grund utveckla en metod som skulle möjliggöra för personer med ADHD att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden

3 LÖSA-projektet Activamodellen Variant av Supported Employment Grundidé: Att ge ett individuellt utformat stöd till personer som har svårt att nå arbete på egen hand. Activamodellen: Inriktad på personer med funktionsnedsättningar

4 Styrgrupp Kontroll Övergripande samverkansfrågor Bedömningsgrupp Beslut om deltagande Samverkansfrågor Activa, FK, AF, SOC, ÖLL, (BC) ATTENTION -ACTIVA Remisser Activamodellen

5 LÖSA-projektet Resultat Samtliga deltagare i projektet hade varit arbetslösa eller sjukskrivna under en lång tid innan de började i projektet. När det avslutades så hade hälften anställning eller deltog i reguljär utbildning.

6 LÖSA-projektet Metodutveckling  Supported Employment  Långsiktigt stöd  Samverkan  Kunskap om funktionsnedsättningen  Informellt stöd  Stöd efter anställning  (Samhällsekonomisk utvärdering)

7 LÖSA-projektet Samverkan  Alla deltagare var aktuella hos flera myndigheter  Koordinator  Ej berättigade till LSS  Viktiga aktörer saknades i samverkan  Alla samverkansaktörer var överens om modellen, men ingen ville/kunde finansiera den

8 LÖSA-projektet Supported Employment Varför? Låg utbildning Begränsad arbetserfarenhet Få kontakter/Litet nätverk Låg självkänsla

9 LÖSA-projektet Långsiktigt stöd Varför?  Bristande samhälleligt stöd  Psykisk ohälsa  Återfall  Arbetslivets krav synliggör problem  Ger kunskap - Skapar relationer  Stöttar vid misslyckanden

10 LÖSA-projektet Kunskap om funktionsnedsättningen Varför?  Tidsuppfattningen  Koncentrationen  Impulsivitet  Humörpendlingar  God arbetsförmåga vid en fast struktur  Medicinering

11 LÖSA-projektet Att föra vidare  Personer med liknande bakgrund som deltagarna i LP behöver ett riktat stöd (Supported Employment)  Det riktade stödet skall kunna erbjudas över lång tid  Bygg upp en fungerande samverkan mellan myndigheter

12 LÖSA-projektet Att föra vidare  Utforma stödet utifrån funktionshindret ( Tidsuppfattning – Möten – Impulsivitet – Humörpendlingar – Struktur på arbetsplatsen)  Ett samarbete mellan det formella och det informella stödet  Medicinering  Stöd att utforma egna strategier att klara livet  Gör en samhällsekonomisk utvärdering

13 LÖSA-projektet Framgångsfaktor Sampop Samhällsekonomisk utvärdering Försörjning – Myndighetskontakter 6 mån projekt Årlig samhällelig vinst, 1.3 miljoner kronor

14 LÖSA-projektet Orsaker till att arbetslivet inte fungerade  Psykisk ohälsa  Bristande samhälleligt stöd  Återfall i missbruk  Oordnad ekonomi  Påfrestande relationer  Inte motiverad för praktik  Arbetslivets krav

15 LÖSA-projektet Arbetsprövning  Social arbetsmiljö  Jämn, men inte för hög arbetsbelastning  Tydlig struktur i hur arbetet planeras  Fungerande handledning  God arbetsförmåga  Störningsmoment i vardagen


Ladda ner ppt "LÖSA-projektet  Activa och Attention Projekt Spridning Implementering  Finansiering - Arvsfonden.  Målgrupp: ADHD-diagnos:"

Liknande presentationer


Google-annonser