Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bebo 2007-05-24 Enno Abel Energieffektivisering av befintliga kontorshus Belok:s huvudprojekt 2007 - 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bebo 2007-05-24 Enno Abel Energieffektivisering av befintliga kontorshus Belok:s huvudprojekt 2007 - 2008."— Presentationens avskrift:

1 Bebo 2007-05-24 Enno Abel Energieffektivisering av befintliga kontorshus Belok:s huvudprojekt 2007 - 2008

2 Bebo 2007-05-24 Enno Abel  Akademiska Hus  AP Fastigheter  Brostaden  Diligentia  FABEGE  Fastighetsverket  Fortifikationsverket  Luftfartsverket  Locum  Midroc  Specialfastigheter  Vasakronan  Västfastigheter  Energimyndigheten Belok

3 Bebo 2007-05-24 Enno Abel Hur långt ned i energianvändning är det möjligt att komma i befintliga kontorshus om man genomför alla energisparande åtgärder som är energieffektiva? För åtgärderna gäller 1 att byggnadens funktion bibehålls eller förbättras 2 att företagets lönsamhetskrav uppfylls

4 Bebo 2007-05-24 Enno Abel Etapp 1 Förberedelser Identifiering av energiåtgärder Kostnadsbedömningar Energiberäkningar Lönsamhetskalkyler Beslutsunderlag BELOK rapporter Urval Etapp 2 Genomförande av åtgärdspaketet Uppföljning 5 byggnader 3 byggnader

5 Bebo 2007-05-24 Enno Abel  AP Fastigheter  Akademiska Hus  Brostaden  Diligentia  Locum I första etappen medverkar

6 Bebo 2007-05-24 Enno Abel Etapp 2 Tre byggnader väljs för genomförande Alla åtgärder genomförs som tillsammans uppfyller företagets lönsamhetskrav

7 Bebo 2007-05-24 Enno Abel Etapp 1 Förberedelser 5 fastigheter Etapp 2 Genomförande av alla energieffektiviserande åtgärder i 3 fastigheter Utvärdering Sammanställning av resultat mm INFORMATIONINFORMATION

8 Bebo 2007-05-24 Enno Abel Värmeunderskott Värmeöverskott Föroreningar Rumsluft Tillför värme till För bort värme från För bort föroreningar från rumsluften så att kraven på termiskt klimat och luftkvalitet uppfylls Klimatstyrande system tappvatten belysning, eluttag, hissar, teleutrustning etc. Betjänande system Klimatskal El Värme Värme tillförs Eventuell fjärrkyla Värme bortförs Föroreningar bortförs

9 Bebo 2007-05-24 Enno Abel Byggnadskonstruktionen påverkar Värmeförlust genom transmission och/eller läckage; (isolering, fönster, byggnadsomslutningens täthet) Till byggnadens utformning knuten värmelast; (solinstrålning, orientering, värmelagringsegenskaper) Verksamhetsknutna installationer och apparater påverkar elbehov I rum(belysning, tappvatten, eluttag m.m.) För byggnaden i stort (hissar, trappbelysning m.m.) Klimatstyrande installationer påverkar värmebehov, elbehov och ev kylbehov För rumsvärmning För luftbehandling För rumskylning

10 Bebo 2007-05-24 Enno Abel Förslag. kalkylränta r = 5% årlig värmeprisökning utöver KPI q värme = 1% årlig elprisökning utöver KPI q el = 2%

11 Bebo 2007-05-24 Enno Abel Energibehov (kWh värme + . kWh el )/(m 2 år) Energikostnad kr/år Investering Energivinst

12 Bebo 2007-05-24 Enno Abel Energibehov kWh/(m 2 år) Energikostnad kr/år Energibesparing Besparingskostnad Vinkeln = f(kalkylräntan)

13 Bebo 2007-05-24 Enno Abel Energibehov kWh/(m 2 år) Energikostnad kr/år Investering Åtgärdspaket Enskilda åtgärder

14 Bebo 2007-05-24 Enno Abel Energibehov kWh/(m 2 år) Energikostnad kr/år Investering Åtgärdspaket Enskilda åtgärder Åtgärdspaket vs Åtgärder var för sig

15 Bebo 2007-05-24 Enno Abel 15 10 5 Kalkylränta r 0 1 2 3 4 5 6 Antagen relativ ändring av energikostnaden q Möjlig investering kr Årlig energibesparing kr/år 2% 4% 6% 8% 10% 12% Brukstid 15 år 1 2 3.3.

16 Bebo 2007-05-24 Enno Abel För etapp 1 Fem byggnader, per byggnad 300.000 För etapp 2 Tre byggnader, per byggnad 400.000 För uppföljning, per byggnad 1.500.000 400.000 Från Belok Motfinansiering 2.400.000 ca 750.000 ca 15.000.000


Ladda ner ppt "Bebo 2007-05-24 Enno Abel Energieffektivisering av befintliga kontorshus Belok:s huvudprojekt 2007 - 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser