Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bebo 2007-05-24 Enno Abel Energieffektivisering av befintliga kontorshus Belok:s huvudprojekt 2007 - 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bebo 2007-05-24 Enno Abel Energieffektivisering av befintliga kontorshus Belok:s huvudprojekt 2007 - 2008."— Presentationens avskrift:

1 Bebo Enno Abel Energieffektivisering av befintliga kontorshus Belok:s huvudprojekt

2 Bebo Enno Abel  Akademiska Hus  AP Fastigheter  Brostaden  Diligentia  FABEGE  Fastighetsverket  Fortifikationsverket  Luftfartsverket  Locum  Midroc  Specialfastigheter  Vasakronan  Västfastigheter  Energimyndigheten Belok

3 Bebo Enno Abel Hur långt ned i energianvändning är det möjligt att komma i befintliga kontorshus om man genomför alla energisparande åtgärder som är energieffektiva? För åtgärderna gäller 1 att byggnadens funktion bibehålls eller förbättras 2 att företagets lönsamhetskrav uppfylls

4 Bebo Enno Abel Etapp 1 Förberedelser Identifiering av energiåtgärder Kostnadsbedömningar Energiberäkningar Lönsamhetskalkyler Beslutsunderlag BELOK rapporter Urval Etapp 2 Genomförande av åtgärdspaketet Uppföljning 5 byggnader 3 byggnader

5 Bebo Enno Abel  AP Fastigheter  Akademiska Hus  Brostaden  Diligentia  Locum I första etappen medverkar

6 Bebo Enno Abel Etapp 2 Tre byggnader väljs för genomförande Alla åtgärder genomförs som tillsammans uppfyller företagets lönsamhetskrav

7 Bebo Enno Abel Etapp 1 Förberedelser 5 fastigheter Etapp 2 Genomförande av alla energieffektiviserande åtgärder i 3 fastigheter Utvärdering Sammanställning av resultat mm INFORMATIONINFORMATION

8 Bebo Enno Abel Värmeunderskott Värmeöverskott Föroreningar Rumsluft Tillför värme till För bort värme från För bort föroreningar från rumsluften så att kraven på termiskt klimat och luftkvalitet uppfylls Klimatstyrande system tappvatten belysning, eluttag, hissar, teleutrustning etc. Betjänande system Klimatskal El Värme Värme tillförs Eventuell fjärrkyla Värme bortförs Föroreningar bortförs

9 Bebo Enno Abel Byggnadskonstruktionen påverkar Värmeförlust genom transmission och/eller läckage; (isolering, fönster, byggnadsomslutningens täthet) Till byggnadens utformning knuten värmelast; (solinstrålning, orientering, värmelagringsegenskaper) Verksamhetsknutna installationer och apparater påverkar elbehov I rum(belysning, tappvatten, eluttag m.m.) För byggnaden i stort (hissar, trappbelysning m.m.) Klimatstyrande installationer påverkar värmebehov, elbehov och ev kylbehov För rumsvärmning För luftbehandling För rumskylning

10 Bebo Enno Abel Förslag. kalkylränta r = 5% årlig värmeprisökning utöver KPI q värme = 1% årlig elprisökning utöver KPI q el = 2%

11 Bebo Enno Abel Energibehov (kWh värme + . kWh el )/(m 2 år) Energikostnad kr/år Investering Energivinst

12 Bebo Enno Abel Energibehov kWh/(m 2 år) Energikostnad kr/år Energibesparing Besparingskostnad Vinkeln = f(kalkylräntan)

13 Bebo Enno Abel Energibehov kWh/(m 2 år) Energikostnad kr/år Investering Åtgärdspaket Enskilda åtgärder

14 Bebo Enno Abel Energibehov kWh/(m 2 år) Energikostnad kr/år Investering Åtgärdspaket Enskilda åtgärder Åtgärdspaket vs Åtgärder var för sig

15 Bebo Enno Abel Kalkylränta r Antagen relativ ändring av energikostnaden q Möjlig investering kr Årlig energibesparing kr/år 2% 4% 6% 8% 10% 12% Brukstid 15 år

16 Bebo Enno Abel För etapp 1 Fem byggnader, per byggnad För etapp 2 Tre byggnader, per byggnad För uppföljning, per byggnad Från Belok Motfinansiering ca ca


Ladda ner ppt "Bebo 2007-05-24 Enno Abel Energieffektivisering av befintliga kontorshus Belok:s huvudprojekt 2007 - 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser