Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvården SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN Regionstyrelsen 12.3.2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvården SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN Regionstyrelsen 12.3.2013."— Presentationens avskrift:

1 Primärvården SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN Regionstyrelsen 12.3.2013

2 Primärvården 1177 SjkuvårdsrådgivningenVästra Götalandsregionen

3 Primärvården Syfte med verksamheten Att erbjuda en rådgivningstjänst som upplevs som lättillgänglig Att ge medborgarna trygghet Att erbjuda medborgarna råd utifrån ett gemensamt beslutstöd, ”ett råd gäller” Att informera medborgarna om vart man skall vända sig när man behöver söka vård Att vid behov lotsa medborgarna till rätt vårdnivå

4 Primärvården Åtagande för verksamheten 2013 Sjukvårdsrådgivning dygnet runt, årets alla dagar, via telefonnummer 1177 Medicinsk bedömning baserat på ett nationellt, gemensamt beslutstödsystem Utifrån bedömt medicinskt behov ge råd om egenvård och/eller hänvisa till rätt vårdnivå Vid behov följa upp patienter som fått egenvårdsråd

5 Primärvården Vid bedömt behov av vårdbesök kunna erbjuda bokad tid på vårdcentral eller jourmottagning, alternativt föreslå direktbesök, alternativt kunna boka telefontid till sjuksköterska på vårdcentral. När bokning alternativt direkthänvisning sker ska, efter bedömt behov och patientens medgivande, rådgivningsdokumentation göras/vara tillgänglig för mottagande vårdenhet Upplysning om hälso-och sjukvårdens utbud Förmedla primärvårdens beredskapsjourer. Förmedla läkare vid dödsfall utanför vårdinrättning, utfärda döds- bevis samt akuta besök i hemmet /kommunala boende- enheter

6 Primärvården SAMTALSUTVECKLING InkommandeBesvarade Inkl call back Summa Ing.+utg samtal 2010 837 844683 718837 810 2011914 070719 266862 935 2012972 079808 367962 735

7 Primärvården Årsarbetare SVR

8 Primärvården Dag för dag inringande

9 Primärvården

10 10 vanligaste kontaktorsakerna i VGR 2012 Administrativ åtgärd5,40% Läkemedelsfråga4,92% Feber – barn4,71% Buksmärta – vuxen4,46% Allmän medicinsk information4,17% Halsont2,76% Hosta – barn1,90% Bröstsmärta1,71% Öronbesvär –barn och kräkning eller illamående – barn1,69% Hosta – vuxen1,56%

11 Primärvården Hänvisningar i VGR 2012 Råd40,86% Primärvård36,6% Specialistvård16,01% Ambulans3,85% Tandvård0,83% Uppföljning0,6% Övrigt1,25%

12 Primärvården Servicenivå 1 jan11 – dec12 dvs antal samtal besvarade inom 3 minuter

13 Primärvården Servicenivå 2 jan 11 – dec 12 dvs antal besvarade samtal inom 9 minuter

14 Primärvården ANTAL INKOMMANDE SAMTAL RESP. MEDELVÄNTETID v 37-52 år 2012

15 Primärvården VAD PÅVERKAR TILLGÄNGLIGHETEN? Ökning av antal inkommande samtal Infektionsläget Vad står på löpsedlarna? Tillgänglighet övrig vård Storhelger Samverkande sjukvård Call-back samtal

16 Primärvården Smått och gott Budget 2012 112.600 000 85% av budgeten utgörs av personalkostnader Kostnad per besvarat samtal 2012 var 139 kr Resultat 2012 var 2,5 milj

17 Primärvården Tolktjänstens utformning Tolktjänst 8-22 varje dag Eget nummer för respektive språk arabiska 0771-117790 somaliska 0771-117791 Flöde:  Talsvar på arabiska eller somaliska  Tolk svarar och presenterar sig, informerar om att en sjuksköterska ska kopplas in  Sjuksköterskan kopplas in och då startar själva rådgivningssamtalet Sida 17

18 Primärvården Patientenkät i talsvaret 2012 Bemötande

19 Primärvården Patientenkät i talsvaret 2012 inlyssnande/förståelse

20 Primärvården Patientenkät i talsvaret 2012 kunskap hos sköterskan

21 Primärvården Patientenkät i talsvaret 2012 nöjdhet

22 Primärvården Viktiga händelser SVR 2012 Gemensam organisation Ledningsgrupp SVR Produktions- och kapacitetsplanering Påbörjat arbete med gemensamt bemanningsmål Rutiner, arbetssätt Gemensamma utbildningsinsatser Gemensamma lönekriterier Arbetstidsavtal på gång Dokumentationsgrupp Gemensamt forum för med. patientsäkerhet

23 Primärvården Målrelaterad ersättning 2013 Besvarade samtal inom 3 min. 50-59 % 60-64 % 65-69 % 70-74 % 75- Ersättning 50 % 60 % 80 % 95 % 100 %

24 Primärvården SJUKVÅRDSRÅDGIVNING GÖR SKILLNAD

25 Primärvården

26


Ladda ner ppt "Primärvården SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN Regionstyrelsen 12.3.2013."

Liknande presentationer


Google-annonser