Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetsarbete

2 Hur arbetar vi med patientsäkerhet i NU-sjukvården?

3 Krav på god vård enligt HSL
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Säker vård Patientfokuserad vård Effektiv vård Jämlik vård Vård i rimlig tid

4 Säker Patient- fokuserad Effektiv God Vård Kunskaps- baserad I rimlig tid Jämlik

5 Händelse- och riskanalyser Lex Maria
Säker Vård Förebygga vårdskador Avvikelsehantering GTT VRI-mätning Händelse- och riskanalyser Lex Maria

6 SOSFS 2005:12 Riskhantering Identifiera, analysera och bedöma risker i verksamheten Åtgärda orsakerna till riskerna Göra en särskild riskbedömning vid väsentliga förändringar i verksamheten

7 Vad är en riskanalys? Systematisk identifiering och bedömning av risker En riskanalys ser framåt och frågar: vad kan hända?

8 Systematiskt arbete med riskanalyser ger bättre förutsättningar för trygga förändringar
Riskanalyser genomförs systematiskt i Vård 2010 Minst en utförs i varje delprojekt Utförs när den nya verksamhetsbeskrivningen är gjord

9 Varför ska man genomföra en riskanalys?
För att upptäcka risker som kan leda till att en patient skadas För att ta fram konkreta åtgärder för att förebygga att risken inträffar

10 Genomförande av riskanalys
Beslut och handlingsplan för åtgärd Arkivering och publicering Initiera analys Förbereda analys Genomföra analys Färdigställa rapport Uppföljning

11 Riskanalyser Hittills genomförda riskanalyser i Vård 2010:
Bröstverksamheten Specialistkardiologi i NU Specialistkardiologi Uddevalla sjukhus Hudkliniken Stroke/Neurologi MÄVA Jour- och beredskap, Medicinkliniken Gastrokirurgi An/Op/IVA Akutverksamheten Logistik Klinisk fysiologi Övergripande riskanalys genomförandeprojektet hösten 2009


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser