Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhet Patientsäkerhetsarbete. Patientsäkerhet Hur arbetar vi med patientsäkerhet i NU-sjukvården?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhet Patientsäkerhetsarbete. Patientsäkerhet Hur arbetar vi med patientsäkerhet i NU-sjukvården?"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhet Patientsäkerhetsarbete

2 Patientsäkerhet Hur arbetar vi med patientsäkerhet i NU-sjukvården?

3 Patientsäkerhet Krav på god vård enligt HSL Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Säker vård Patientfokuserad vård Effektiv vård Jämlik vård Vård i rimlig tid

4 Patientsäkerhet God Vård Säker Patient- fokuserad Kunskaps- baserad Jämlik I rimlig tid Effektiv

5 Patientsäkerhet Säker Vård Förebygga vårdskador Avvikelsehantering GTT VRI-mätning Händelse- och riskanalyser Lex Maria

6 Patientsäkerhet SOSFS 2005:12 Riskhantering 1.Identifiera, analysera och bedöma risker i verksamheten 2.Åtgärda orsakerna till riskerna 3.Göra en särskild riskbedömning vid väsentliga förändringar i verksamheten

7 Patientsäkerhet Vad är en riskanalys? Systematisk identifiering och bedömning av risker En riskanalys ser framåt och frågar: vad kan hända?

8 Patientsäkerhet Systematiskt arbete med riskanalyser ger bättre förutsättningar för trygga förändringar Riskanalyser genomförs systematiskt i Vård 2010 Minst en utförs i varje delprojekt Utförs när den nya verksamhetsbeskrivningen är gjord

9 Patientsäkerhet Varför ska man genomföra en riskanalys? För att upptäcka risker som kan leda till att en patient skadas För att ta fram konkreta åtgärder för att förebygga att risken inträffar

10 Patientsäkerhet Genomförande av riskanalys Initiera analys Förbereda analys Genomföra analys Färdigställa rapport Beslut och handlingsplan för åtgärd Arkivering och publicering Uppföljning

11 Patientsäkerhet Riskanalyser Hittills genomförda riskanalyser i Vård 2010: Bröstverksamheten Specialistkardiologi i NU Specialistkardiologi Uddevalla sjukhus Hudkliniken Stroke/Neurologi MÄVA Jour- och beredskap, Medicinkliniken Gastrokirurgi An/Op/IVA Akutverksamheten Logistik Klinisk fysiologi Övergripande riskanalys genomförandeprojektet hösten 2009


Ladda ner ppt "Patientsäkerhet Patientsäkerhetsarbete. Patientsäkerhet Hur arbetar vi med patientsäkerhet i NU-sjukvården?"

Liknande presentationer


Google-annonser