Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”FÖRR” 1. Kort om sjukhusbyggandet före 1960, med uppbyggnaden av Sahlgrenska Änggården som exempel. 2. ”SPRI-epoken” 1960 – 1980 om Samhället,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”FÖRR” 1. Kort om sjukhusbyggandet före 1960, med uppbyggnaden av Sahlgrenska Änggården som exempel. 2. ”SPRI-epoken” 1960 – 1980 om Samhället,"— Presentationens avskrift:

1

2 ”FÖRR” 1. Kort om sjukhusbyggandet före 1960, med uppbyggnaden av Sahlgrenska Änggården som exempel. 2. ”SPRI-epoken” 1960 – om Samhället, Medicinen Planeringen och sjukhusbyggandet med utvecklingen vid Mölndals sjukhus och Sahlgrenska som exempel

3 Staten med Medicinalstyrelsen, från 1877 Axel Kumlien Kungliga Byggnadsstyrelsen – KBS från 1918 Gustaf Birch-Lindgren Landstingen från 1862

4

5

6

7

8

9 från ca 1920…. Ny byggnadsteknik, mekanisk ventilation och hissar leder till nya byggprinciper med mittkorridorbyggnader i ”koncentrerade” sammanlänkade komplex

10

11

12

13

14

15

16

17

18 ”SPRI – epoken” - om samhället, planeringen och sjukhusbyggandet från 60-talet och en bit in på 80-talet

19 Samhället

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Medicinen perioden

29

30

31 Clarence Crawford Viking Olof Björk Åke Senning Hjärt-lungmaskinen Hjärtklaffar Pacemakern Herbert Olivecrona Lars Leksell Neurokirurgi Kirurgins och -Radiologins ”guldålder”

32

33

34 EXPANSION ! UTBYGGNAD ! – 1980 ökar antalet läkare i landet från 5000 till ökar antalet sjuksköterskor från till 80000

35 Centrala Sjukvårdsberedningen, CSB från Socialstyrelsen från 1968 Nämnden för sjukvårds- och socialbyggnader NSB Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut, SPRI från 1968 med planeringsavdelning och byggnadsavdelning – Victor Vogt

36 Expansion och utbyggnad Stockholmsprojekten Huddinge sjukhus och Enskededalens sjukhus har stor betydelse för utveckling av ny program- och planeringsmetodik

37 Fysiska planeringen - strukturering efter: Medicinska specialiseringen Funktionell differentiering Kommunikationsseparering

38 Dispositionsplan Generalplan/ Utvecklingsplan AFP Avdelningsfunktionsprogram RFP Rumsfunktionsprogram PTS Program för teknisk standard

39 Yt- och areabegrepp: m2P = programyta m2R= rumsyta m2A= avdelningsyta m2T= totalyta Svällningstal ex: m2P x 1,10 = m2R m2P x (1,45, 1,55, 1,65) = m2A m2P x (2,0, 2,25) = m2T

40

41

42

43

44

45

46

47 Många helt nya sjukhus planeras och byggs bl
Många helt nya sjukhus planeras och byggs bl.a: Huddinge Danderyd Sundsvall Västerås Norrköping Skövde Jönköping Varberg Helsingborg Kristianstad

48

49

50 Planering och byggandet – exemplet: Göteborgs och Bohusläns landsting
Sjukvårdsplan 1975: Verksamhetens utbyggnad Byggnadsinventeringar Bedömningar re- och nyinvesteringar Utbyggnadsplaner för landstingets sjukhus och anläggningar: Mölndal, Kungälv, Uddevalla Lysekil, Strömstad, S:t Jörgen Sjukhem, vårdcentraler och distriktsmottagningar

51

52

53

54

55

56

57

58 Utbyggnadsplan - planeringsarbete i nära samarbete mellan landstingets Planeringsavdelning med ansvar för verksamhetsutvecklingen, dess funktionskrav, lokalbehov, samband och disposition och Byggnadsavdelning med ansvar för byggnadsstruktur, teknik, planfrågor, utbyggnadsmöjligheter, arkitektur och utformning

59

60

61

62 Utbyggnads- och ombyggnadsprojekt i etapper Planeringsavdelningen ansvar för PROGRAM-skedet Byggnadsavdelningen ansvar för PROJEKTERING och BYGGSKEDET

63

64

65

66

67 Göteborgs kommun Sjukvårdsförvaltningen Dispositions- och Utbyggnadsplan för Sahlgrenska sjukhuset 1968

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 Så är det dags att höra om ”NUET”


Ladda ner ppt "”FÖRR” 1. Kort om sjukhusbyggandet före 1960, med uppbyggnaden av Sahlgrenska Änggården som exempel. 2. ”SPRI-epoken” 1960 – 1980 om Samhället,"

Liknande presentationer


Google-annonser