Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Då och Nu Hälso- och sjukvård sedan 1950

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Då och Nu Hälso- och sjukvård sedan 1950"— Presentationens avskrift:

1 Då och Nu Hälso- och sjukvård sedan 1950

2 1950 Hur var sjukvården i Sverige?
Kroppssjukvård vpl Epidemi Tuberkulos Sinnessjukvård Kronikervård 8,3 vpl/1.000 inv Polio insjuknade

3 Och idag… Somatisk vård 19.000 vpl Psykiatri 4.200 vpl
2,2 vpl /1.000 inv Psykiatri vpl

4 Vårdplatser

5 Vårdplatser Expressen, 20 okt 2013:
”Antalet vårdplatser har sjunkit kraftigt de senaste 30 åren och granskning visar att Sverige nu har färre sjukbäddar än länder som Etiopien och Kazakstan per tusen invånare.”

6 Hur var det möjligt? ?

7 Tuberkulos BCG (1927—1975) Pasteurisering (1939) Sanatorier
Bättre bostäder, hygien, näring Nya läkemedel

8 Polio Polioepidemi 1953 Vaccin 1955
sjuka ( ) Vaccin 1955 Inget inhemskt poliofall sedan 1977

9 Läkemedel/ Organisation
Psykiatri 1954 Klorpromazin (Hibernal) 1958 TCA 1959 Bensodiazepiner vpl 1995 Psykiatri-reformen

10 Psykiatri-reformen 1995 Patienterna Avinstitutionalisering
Integration i samhället Ex Säters sjukhus: vpl

11 Poliopatienter med andningsförlamning
Medicinsk teknik Respiratorn, 1950 Poliopatienter med andningsförlamning Carl Gunnar Engström

12 1952 Sveriges första intensivvårdsavdelning (”postoperativ sal”)
Organisation 1952 Sveriges första intensivvårdsavdelning (”postoperativ sal”) Modern teknik Specialutbildade ssk Åke Bauer, Borås lasarett

13 Medicinsk Teknik Hjärtlungmaskinen 1954 Åke Senning Clarence Crafoord
Viking Olof Björk

14 Uppfinnaren Rune Elmkvist fullföljde aldrig sin ansökan om patent!
Medicinsk Teknik 1958 Åke Senning opererade in den första pacemakern på 43-årig patient med livshotande hjärtsjd. Patienten dubblerade sin ålder - avled 2001 efter 22 pacemakrar. Uppfinnaren Rune Elmkvist fullföljde aldrig sin ansökan om patent!

15 Operationer 1967 Den första hjärttransplantationen Christiaan Barnard
Groote Schuur Kapstaden Sydafrika Louis Washkansky överlevde i 18 dagar

16 1967 första operationen i Sverige
Reservdelar Höftprotesen 1950-talet Sir John Charnley 1967 första operationen i Sverige (idag / år)

17 Reservdelar Ledproteser Axel Armbåge (Handled) Finger Höft Knä
(Fotled)

18 Titthålsoperation i buken
Operationer Laparoskopi Titthålsoperation i buken Blindtarm Gallsten Obesitas Gynekologi m.m.

19 Titthålsoperation i leder
Operationer Artroskopi Titthålsoperation i leder Menisk Korsband Axelop.

20 Dagkirurgi 3 av 10 operationer 2007 8 av 10
Utvecklingen av svensk sjukvård, SKL 2009

21 Läkemedel Magsårsmedicin 1976 Cimetidin 1992 Losec (30M SEK)
1982 Helicobacter Warren & Marshall Nobelpris 2005

22 Medicinsk Teknik CT MR PET/CT

23 Cancervård Diagnostik Vårdprogram Operation Cellgifter

24 Läkemedel Hjärtfel 1954 Digitalis Blodpropp 1977 Streptokinas

25 Interventionell radiologi
Medicinsk teknik Ivar Seldinger (1952) Interventionell radiologi Kärlingrepp Hjärtklaff Lever, njure Hjärnblödning m.m.

26 Hjärtsjukvård Patient > 70 år Minskad dödlighet med 10 %
Patient > 85 år Vårdtillfällen mer än fördubblats Vårdtiden halverats Utvecklingen av svensk sjukvård, SKL 2009

27 Endovaskulär neurokirurgi
Medicinsk teknik Endovaskulär neurokirurgi Stroke

28 Medicinsk teknik Ögonkirurgi

29 Läkemedel

30 Berättelsen om RiL 1970-talet Storskalighet Rationellt Rymligt
Patientanpassat Hygien

31 Berättelsen om RiL Centralisering Rymlighet Tekniska innovationer
Operation Mottagning Provtagning ITA Rymlighet Färre pat. per vårdsal Tekniska innovationer Europas modernaste rtg Op.sal - rtg

32 Räcker det till? 1.400 vårdplatser + 17 % årligen (~ vpl, 1990)

33 Vad hände? Fråga: Linköping sluten vård

34 Ädelreformen 1992 Kommunerna Särskilda boendeformer
Service och omvårdnad till äldre Kvarboendeprincipen ”Avinstitutionalisera”

35 Organisation Koncentration Differentiering Närvård

36 IT, tele Digitalisering Tele Radiologi Patientjournal Remisshantering
Patologi Provsvar Tele SVR TeleQ 1177

37 Sammanfattning Vårdformer Vårdtider Vårdprocesser Patientsalar
Högteknologi Vårdtider Kortare Dagvård Dagkirurgi Vårdprocesser Polikliniskt Effektivisering

38 Framtiden… "Everything that can be invented has been invented"
Charles H Duell, 1899 Chef Patentverket, USA

39 ”…är ett land vi inte har någon karta över.”
Framtiden… ”…är ett land vi inte har någon karta över.” Alan J.P. Taylor ( ) Engelsk historiker

40 En operationssal idag

41 Kaffe och mingel 30 min


Ladda ner ppt "Då och Nu Hälso- och sjukvård sedan 1950"

Liknande presentationer


Google-annonser