Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellan arbete och familj Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige Maria Stanfors 2008-04-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellan arbete och familj Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige Maria Stanfors 2008-04-21."— Presentationens avskrift:

1 Mellan arbete och familj Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige Maria Stanfors 2008-04-21

2

3 Disposition •Familjebildning och fertilitet •Arbete och sysselsättning •Vem för vad i hemmet •Löner och löneskillnader •Utbildning och utbildningsval •Olika kombinationer av arbete och familj

4 Fertilitetsutveckling, 1850-2003

5 Kohort fertilitet

6 Lönegapet

7 Arbetskraftsdeltagande

8 Föräldraledighet

9

10 Barn i barnomsorg

11 Segregering

12 Utbildningssegregering

13 Olika kombinationer av arbete och familj

14

15 Från då till nu •Osynliggörande

16 Från då till nu •Osynliggörande •Institutionaliserad diskriminering

17 Från då till nu •Osynliggörande •Institutionaliserad diskriminering •Reformer

18 Från då till nu •Osynliggörande •Institutionaliserad diskriminering •Reformer •Sociala normer

19 Från då till nu •Osynliggörande •Institutionaliserad diskriminering •Reformer •Sociala normer •Värdediskriminering

20 Från då till nu •Osynliggörande •Institutionaliserad diskriminering •Reformer •Sociala normer •Värdediskriminering •Ekonomiska incitament

21 Huvudargument (1) •Förändring koncentrerad till vissa perioder (tidigt 1920-tal, sent 1940-tal, 1960-1980 samt 1990-talet)

22 Huvudargument (1) •Förändring koncentrerad till vissa perioder (tidigt 1920-tal, sent 1940-tal, 1960-1980 samt 1990-talet) •Kvinnor förändrar då sitt beteende mer än män på grund av relativ attraktivitet och förändrade ekonomiska incitament

23 Huvudargument (2) •Arbetsdelning både på marknaden och i hemmet

24 Huvudargument (2) •Arbetsdelning både på marknaden och i hemmet •Segregering (horisontell, vertikal, intern)

25 Huvudargument (2) •Arbetsdelning både på marknaden och i hemmet •Segregering (horisontell, vertikal, intern) •Statistisk diskriminering

26 Huvudargument (2) •Arbetsdelning både på marknaden och i hemmet •Segregering (horisontell, vertikal, intern) •Statistisk diskriminering •Ekonomiska faktorer spelar stor roll

27 Huvudargument (2) •Arbetsdelning både på marknaden och i hemmet •Segregering (horisontell, vertikal, intern) •Statistisk diskriminering •Ekonomiska faktorer spelar stor roll •Institutionella faktorer spelar också roll

28 Huvudargument (3) •Reproduktion och produktion nära förbundet

29 Huvudargument (3) •Reproduktion och produktion nära förbundet •Valmöjligheter och handlingsutrymme påverkas: * Arbete eller familj * Först arbete, sen familj * Arbete och familj

30

31


Ladda ner ppt "Mellan arbete och familj Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige Maria Stanfors 2008-04-21."

Liknande presentationer


Google-annonser