Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅRP 2007 FS riktlinjer för VP och budget 2007. FS riktlinjer för 2007 Målbild, verksamhets- och utvecklingsområden ligger fast Dialogen och samplaneringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅRP 2007 FS riktlinjer för VP och budget 2007. FS riktlinjer för 2007 Målbild, verksamhets- och utvecklingsområden ligger fast Dialogen och samplaneringen."— Presentationens avskrift:

1 ÅRP 2007 FS riktlinjer för VP och budget 2007

2 FS riktlinjer för 2007 Målbild, verksamhets- och utvecklingsområden ligger fast Dialogen och samplaneringen i verksamhetsprocessen ska fortsätta Arbetet ska ske koncentrerat, metodiskt och långsiktigt - med tålamod Synlighet och rekryteringsbefrämjande - fortsatt rekryteringssatsning

3 FS riktlinjer för 2007 Vår idé: Fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag Vår vision: att ST ska vara ett stöd för medlemmarnas individuella utveckling och arbetsplatsfacket för alla Vårt mål: att stärka STs ställning på arbetsplatserna genom ökad representativitet och organisationsgrad.

4 FS riktlinjer för 2007 Politiska mål: lönepolitik, jämställdhet, ledarskap, mångfald Interna mål: rekrytering, servicemål för medlemskontakter och förtroendevaldastöd, facklig utbildning, uppföljning och utvärdering Servicemål: nya medlemmar, nya förtroendevalda och ST Direkt

5 FS riktlinjer för 2007 De förbundsgemensamma målen bryts ned och preciseras på avdelnings- sektions- och klubbnivå Såväl löpande, efterfrågestyrd verksamhet som egna initiativ prioriteras efter dessa mål Åtgärder planeras, genomförs och följs upp Utvärderingar enligt särskild plan

6 FS riktlinjer för 2007 Styrdokument: Mål och utvecklingsplanen 2002 Kongressbesluten 2003 Verksamheten 2004-2008 Verksamhetsprocessen

7 FS riktlinjer för 2007 Avtal 2007 Utvecklingsplan för förtroendevalda Rekryteringssatsningen Inför kongressen 2008

8 FS riktlinjer för 2007 Budgetförutsättningar: Budgetbalans = medlemsintäkter ska täcka driftskostnader Ny avgiftsklass från och med 1 januari 2007 Kansliets måltal för antalet årsarbetskrafter

9 Inför ÅRP 2007-arbetet Att diskutera: A. 3 års erfarenhet av verksamhetsprocessen - inklusive uppdrag till avdelningar och kansliet – vad är positivt och vad kan förbättras? B. Avvägningen mellan efterfrågestyrt och prioriterade områden – vad behövs för att klara balansen? C. Nationella uppdrag och lokala uppdrag – vad/hur kan göras tydligare ?

10 Inför ÅRP 2007-arbetet I syfte att operationalisera kansliets olika uppdrag har dessa delats in i nationella uppdrag och lokala uppdrag: - Med nationella uppdrag menas sådana som är förbunds- gemensamma frågor. - Med lokala uppdrag menas uppdrag som direkt eller enbart berör en viss lokal del av förbundets organisation och som operativt ska utföras inom en av förbundskansliets enheter.


Ladda ner ppt "ÅRP 2007 FS riktlinjer för VP och budget 2007. FS riktlinjer för 2007 Målbild, verksamhets- och utvecklingsområden ligger fast Dialogen och samplaneringen."

Liknande presentationer


Google-annonser