Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MinPlan och TeRes - verktyg för att elektroniskt skicka in avklarade studieprestationer 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MinPlan och TeRes - verktyg för att elektroniskt skicka in avklarade studieprestationer 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1."— Presentationens avskrift:

1 MinPlan och TeRes - verktyg för att elektroniskt skicka in avklarade studieprestationer 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1

2 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo2 Från kursanmälan till tentresultat 1.Studenten anmäler sig i MinPlan 2.Läraren/handläggaren redigerar och godkänner anmälningslistan i MinPlan 3.Läraren skriver in tentamensresultat i TeRes 4.Kansliet registrerar resultat i STURE 5.Studenten ser resultat bl.a. i MinPlan

3 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo3 Läraren och kursanmälan  Anmälningsinformation på ett och samma ställe  Kategorisering: får delta, får inte delta osv. –Bekräftelse meddelar studenten om status  Möjligt att plocka in studenter manuellt  Printbara deltagarlistor  Meddelanden åt kursdeltagarna  Länk till MinPlan från portalen

4 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo4 Läraren och tentamensresultat  MinPlans anmälningslistor tillgängliga i TeRes –Visar studenter i kategorierna ”Anmälda”, ”Får delta” och ”Reserv”  Visar innevarande läsårs alla kursversioner  Möjligt att plocka in studenter manuellt  Resultaten skickas till kansliet  Länk från portalen för anställda –OBS! Begränsad till användning inom ÅA.

5 Anmälningslistor i TeRes 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5 Sökning på kurskod OBS, välj rätt version!

6 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo6 Studenten och kursanmälan  Enhetlig anmälningsprocedur (MinPlan)  Notis då anmälningstiden är öppen  Anmäler sig till en version (grupp) –Möjligt att anmäla sig till flera versioner  Kan återta sin anmälan så länge anmälan är öppen och anmälningslistan inte är bekräftad  Kan alltid se sin anmälningsstatus

7 Informationsflödet mellan våra studiesystem 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo7

8 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo8 1. KDB 3. MinPlan 5. STURE/InstSture4. TeRes 2. Resursbokning Bokningsinfo Anmälningar Kursdata Tentresultat

9 Till STURE 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo9

10 Kursdatabasen -> STURE  Från Grunddata-fliken i KDB –Kurskod –Omfattning (sp) –Namn på svenska och på engelska –Anordnande enhet –Ämne –Primär typ (grund-, ämnesstudier...) 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo10

11 MinPlan -> TeRes  Sökning på kurskod i TeRes  Visas i TeRes: –Kursnamn –Kursversion –Omfattning –Läsår –Kursanmälda –Tentamensanmälda 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo11

12 TeRes -> STURE  Kurskod  Vitsord och matrikelnummer  Tentamensdatum  Undervisningsspråk  Ämne (från KDB)  Institution (anordnande enhet från KDB) 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo12

13 MinPlan och Resursbokningen  Resursbokningssystemet hämtar automatiskt aktiva kurser från KDB  Vid bokning väljs rätt kursversion från färdig lista  MinPlan visar bokningarna och startdatum för kursversionerna. 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo13

14 Val av kursversion för bokning 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo14


Ladda ner ppt "MinPlan och TeRes - verktyg för att elektroniskt skicka in avklarade studieprestationer 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1."

Liknande presentationer


Google-annonser